hranilnik elektricne energije

Preverjamo, ali so hranilniki električne energije, v kombinaciji s sončno elektrarno, smiselna investicija, glede na spremembo uredbe o soamooskrbi z električno energijo. Kakšna je rentabilnost naložbe, ali so trenutne subvencije zadostne za množičen zagon sončnih elektrarn s hranilniki ter ali bomo v prihodnje lahko viške električne energije še vedno oddajali v omrežje?

Glede na trenutne pogoje iz Uredbe za samooskrbo z elektriko, dvig cen elektrike in višino subvencij za sončne elektrarne, ki jih je v letu 2024 razpisal Borzen, je sončna elektrarna v kombinaciji s hranilnikom električne energije ponovno zanimiva in donosna investicija za gospodinjstva, ki bi želela prihraniti pri stroških za elektriko..

Poglejmo zakaj?


Kazalo


hranilnik elektricne energije

Sončne elektrarne so se za samooskrbo gospodinjstev močno razmahnile, do sedaj bi naj bilo v Sloveniji registriranih že okrog 50.000 sončnih elektrarn. Večina jih deluje po shemi letnega net-meteringa, od 2024 velja nova uredba, poleg sončne elektrarne bodo potrebni tudi hranilniki električne energije.

Dosedanja uredba hranilnikov ni vključevala

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije iz leta 2016 je omogočala letni obračun ali letni net-metering. Hranilniki niso bili potrebni, saj je lastnikom sončnih elektrarn omrežje služilo kot “hranilnik električne energije”.

Za lastnike sončnih elektrarn, ki so po tej uredbi oddali vlogo do 31.12.2023 in so prejeli soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, ostajajo pogoji enaki, torej še naprej letni obračun in za njih nakup hranilnika električne energije še vedno ni smiseln.

Pogoj je, da vsi, ki so v 2023 prejeli soglasje, do konca leta 2024 izvedejo investicijo in sončno elektrarno priključijo na omrežje.

 

Novi pogoji za samooskrbo z električno energijo

Uredba, ki velja od 1. januarja 2024, uvaja novo shemo obračuna za sončne elektrarne. Dobaviteljem električne energije obračunskega obdobja za porabljeno in oddano električno energijo ne bo potrebno več nujno obračunavat na letnem nivoju, ampak se bo to obračunavalo mesečno, oziroma lahko tudi za daljše obdobje, če bo takšen dogovor med odjemalcem in dobaviteljem. To bi naj omogočalo bolj fleksibilno in transparentno urejanje obračuna.

Namen nove sheme je čim večja poraba lastne pridelane električne energije. Za dosego tega cilja bodo novi lastniki sončnih elektrarn potrebovali dodatno napravo – hranilnik električne energije, v katerem se bodo shranjevali viški proizvedene elektrike.

Določitev plačila morebitnih viškov električne energije, ki jih lastnik sončne elektrarne odda v omrežje, bo torej prepuščena dogovoru med odjemalcem in dobaviteljem.

 

Hranilnik električne energije: Varnost, udobje in prihranek v enem!

Nova slovenska uredba o samooskrbi z električno energijo spodbuja lastno proizvodnjo energije s sončnimi elektrarnami. Vendar pa sončne elektrarne proizvajajo elektriko le v sončnih dneh, medtem ko jo potrebujemo tudi ponoči in v oblačnih dneh, ko je proizvodnja elektrike znatno manjša. Tukaj nastopijo hranilniki električne energije, ki so pametna nadgradnja sončnih elektrarn, saj prinašajo številne prednosti:

 • Večja samooskrba: Hranilnik električne energije omogoča shranjevanje viškov elektrike, ki se jo nato lahko porabi ponoči ali v dneh, ko sončna elektrarna deluje z zmanjšano močjo. To pomeni manjšo odvisnost od omrežja in višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo.
 • Nižji stroški: Zmanjšanje odjema iz omrežja pomeni nižje stroške električne energije. Prav tako se izognete stroškom tarifne postavke za omrežnino, ki bo po novem precej višja v konicah porabe.
 • Večja neodvisnost: Z lastnim sistemom shranjevanja električne energije ste manj odvisni od nihanj cen in motenj v omrežju.
 • Ekologija: Z baterijskim hranilnikom se izkoristi več sončne energije in zmanjša emisije CO2.
 • Dodatne ugodnosti: Nekateri hranilniki omogočajo tudi sodelovanje v programih za zagotavljanje sistemskih storitev, kar lahko lastnikom sončne elektrarne in baterijskega hranilnika prinese dodatni vir dohodka.

Zaradi vseh teh prednosti so hranilniki električne energije postali nepogrešljiv del sodobnih sončnih elektrarn in smiselna naložba za vse, ki želijo kar največ izkoristiti svojo sončno elektrarno in doseči čimvečjo energetsko neodvisnost.

hranilnik elektricne energije prikaz delovanja

hranilnik elektricne energije prikaz delovanja opis

Sončna elektrarna in hranilnik električne energije – prikaz delovanja. Čez dan proizvedeno elektriko porabljamo sproti, viške shranjujemo v hranilnik energije in oddajamo v omrežje. Ko je proizvodnja elektrike premajhna, porabljamo elektriko iz baterijskega hranilnika. Ko hranilnik izpraznimo, koristimo elektriko iz omrežja. Po izkušnjah držav, kjer imajo večletno prakso s tovrstnimi sistemi, si lahko sami zagotovimo okrog 70-80 odstotkov potreb po elektriki. Takšen sistem imenujemo tudi hibridna sončna elektrarna


Na voljo višje subvencije za sončne elektrarne in baterijske hranilnike

Nepovratna sredstva za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov po novem, namesto Eko sklada, ponuja Borzen. Ta za nove lastnike sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov ponuja ugodne subvencije, ki predstavljajo ugodno priložnost za vse, ki razmišljajo o investiciji v lastno proizvodnjo električne energije in zmanjšanju odvisnosti od omrežja.

Dobra novica za vse zainteresirane investitorje je, da so subvencije za sončne elektrarne, ki jih je v 2024 objavil Borzen nekoliko višje, kot so bile v lanskem letu.

Višina subvencije je odvisna od tipa sončne elektrarne:

 • Sončna elektrarna brez baterijskega hranilnika: Do 250 EUR/kWp instalirane moči, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe.
 • Sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom: Do 675 EUR/kWp instalirane moči, vendar ne več kot 40% upravičenih stroškov naložbe.

Višina subvencije je torej vezana na inštalirano moč sončne elektrarne. Torej, v primeru investicije v 10 kW sončno elektrarno s hranilnikom, je investitor upravičen do 6750 EUR subvencije, oz. do največ 40 odstotkov povračila celotne investicije.

Oddaja vloge je bila možna že od 17. junija 2024 naprej. Za pridobitev subvencije je potrebno pridobljeno soglasje za priključitev sončne elektrarne na omrežje pri distribucijskem operaterju, priložitev računov nakupa in montaže ter dokazilo o plačilu računov.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev subvencije, postopku oddaje vloge in dokumentaciji so na voljo na spletni strani Borzena.


Strokovnjaki opozarjajo, da si zaradi vedno večjih potreb po električni energiji, v prihodnje stabilne oskrbe, brez shranjevanja električne energije, ne bo več mogoče predstavljati. 


Novi produkti ponudnikov električne energije

Vodilni slovenski energetski ponudnik že ponuja vseobsežno rešitev za samooskrbo z električno energijo, vključno z odkupom viškov, kar bo verjetno spodbudilo tudi ostale ponudnike k podobnim ponudbam.

Viške električne energije odkupuje po ceni  0,06576 EUR/kWh. Vendar pozor, viškov ne bodo plačevali, ampak se bo znesek prenesel v naslednji mesečni obračun v obliki dobropisa.


baner hranilnik elektricne energije


Prednosti shranjevanja električne energije:

 • nižji stroški za elektriko,
 • manjša odvisnost od omrežja,
 • varstvo okolja.

Hranilnik električne energije in sončna elektrarna – kakšen je izračun prihrankov?

Seveda vsak potencialni investitor najprej pomisli na za strošek naložbe in kdaj se mu bo ta povrnila.

Vzemimo za primer gospodinjstvo, kjer ogrevajo s toplotno črpalko in letno porabijo okrog 10.000 kWh elektrike. Takšno gospodinjstvo potrebuje 10 kW sončno elektrarno, ki bo letno proizvedla okrog 11.000 kWh električne energije. Priporočjiv je nakup hranilnika električne energije s kapaciteto hranjenja 20 kWh in z 10000 cikli polnjenja, ki bi moral delovati vseh 25 let delovanja sončne elektrarne.

Investicija znaša okrog 20.000 EUR. Višina subvencije je 675 EUR/kWp instalirane moči sončne elektrarne, torej bo invesitor v tem primeru prejel 6750 EUR subvencije, kar končni strošek naložbe zniža na 13.250 EUR.

Upoštevati je treba, da današnja regulirana cena elektrike, ki pomembno vpliva na kalkulacijo prihrankov, nikakor ni realna. Država trenutno plačuje razliko v ceni, kar pa dolgoročno ne bo šlo.

Konec leta 2024 se izteče regulacija cen elektrike za gospodinjstva, tržne cene električne energije pa se pri prodajalcih elektrike trenutno gibljejo okrog 19 do 20 centov za kilovatno uro. Najcenejšo elektriko na trgu trenutno ponuja Gen-I in sicer 0,18776 EUR/ kWh.

Sončna elektrarna in hranilnik – izračun prihrankov

Predvidena letna poraba el. energije10000 kWh
Potrebna nazivna moč sončne elektrarne10 kWp
Kapaciteta hranilnika električne energije20 kW
Končna vrednost investicije, SE + hranilnik EE z že odbito subvencijo (675 €/1 kW inšt. moči SE)13.250 EUR
Predvidena letna proizvodnja EE11000 kWh
Predvidena letna samooskrba z EE7000 kWh
Predvideni letni viški EE, oddani v omrežje (dobropis)4000 kWh

Letni prihranek s sončno elektrarno in hranilnikom pri ceni elektrike in omrežnini

Predstavljamo dva izračuna:

 • primer prihrankov pri trenutni regulirani ceni EE
 • primer prihrankov po tržni ceni, po poteku regulacije.
trenutna
reglulirana cena EE
tržna cena EE
(vir: Gen-I)
Letna samooskrba (7000 kWh)0,12651 EUR/ kWh0,18776 EUR/ kWh
Prihranek pri omrežnini (7000 kWh)0,02275 EUR/ kWh0,02275 EUR/ kWh
Letni prihranek: EE + omrežnina1044,82 EUR1473,57 EUR
Plačilo / dobropis viškov (tarifa odkupa EE)0,06576 EUR kWh (vir: Gen-I)
Prihranek pri dobropisu viškov EE (4000 kWh)263,04 EUR263,04 EUR
Skupno letni prihranek1307,86 EUR1736,61 EUR
Vračilna doba investicije10,1 let7,6 let

Izračun pokaže, da bo imel lastnik sončne elektrarne in hranilnika v omenjenem primeru in pri trenutni še regulirani ceni elektrike, letni prihranek 1300 evrov, vračilno obdobje naložbe pa bo okrog 10 let.

Že v letu 2025 se pričakuje umik reguliranih cen elektrike. Cene bodo ponovno tržne in po izračunu, na podlagi trenutnih tržnih cen elektrike, bo letni prihranek več kot 1700 evrov, vračilno obdobje pa se bo znižala na 7,6 let.

Na portalu www.varcevanje-energije.si smo naredili kalkulacije različnih primerov investicij v sončno elektrarno in sončno elektrarno s hranilnikom električne energije.


Več izračunov lahko preverite TUKAJ!


hranilnik elektrike in domaca polnilnica

Hranilnik električne energije in domača polnilnica za električni avto


Kakšne bodo cene elektrike v prihodnje?

Glede na vedno večje povpraševanje po električni energiji se cene elektrike prav gotovo ne bodo znižale. To nam potrjujejo cene elektrike na borzah, ter trenutne cene elektrike za gospodinjstva v državah, kjer jo plačujejo krepko prek 0,3 EUR/kWh, skupaj z dajatvami. V Nemčiji je končna cena elektrike za gospodinjstva nad 0,4 EUR/kWh.

Če se bo cena v prihodnje še povečevale, bodo prihranki s sončno elektrarno in baterijskim hranilikom toliko višji, ekonomika investicije v samooskrbni sistem pa še bolj dobičkonosna..

Ob tem je treba še enkrat poudariti, da namen investicije v sončno elektrarno in hranilnik ni le zmanjševanje stroška za električno energijo, ampak poleg okoljskega in družbenega doprinosa tudi zagotovitev nujne lastne oskrbe z elektriko.

Za lastnike sončnih elektrarn in hranilnikov, ki bodo v prihodnje želeli čim koristneje izrabiti pridobljeno energijo, svetujemo, da večje gospodinjske porabnike, kot so pralni ali sušilni stroj, vklapljajo, ko je sonce neposredno nad solarnimi paneli in je sončne energije proizvedene največ. To je sicer odvisno od lege sončne elektrarne, ponavadi pa je to med 9. in 16. uro, viške pa hranijo za v hranilnik, ko je ta poln, pa jih oddajo v omrežje.


Morda vas zanima tudi:


Zeleni prehod terja visoke investicije

Solarna panoga je v zadnjih parih letih nadpovprečno rastla. Investitorji so množično iskali možnosti za “ulovitev” pogojev iz stare Uredbe za samooskrbo, ki se je iztekla konec leta 2023. Nadpovprečna rast sončnih elektrarnah v letu 2022 in 2023 je dokaz, da Slovenci želimo varčevati pri električni energiji in ob pomoči države s subvncijami vlagati v tovrstne naprave.

Zato je nujen poziv državi, da ohrani ali še izboljša pogoje za samooskrbo z električno energijo. Investitorji, ki so za sončno elektrarno in hranilnik električne energije pripravljeni globoko seči v žep, ne delajo usluge le sebi, ampak tudi okolju in celotni državi. Sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki električne energije namreč pomembno razbremenjujejo že tako preobremenjeno in zastarelo omrežje.


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail
različni sistemi toplotne črpalke

Na trgu obstajajo različne vrste toplotnih črpalk. Te lahko z različni sistemi za vir energije prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode.

Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije pri toplotni črpalki z geosondo računate na maksimalne prihranke in dolgoročno bolj ekonomičen sistem. Še posebej zaradi visokega letnega faktorja učinkovitosti (COP – letno grelno število). Vendar imajo tudi ostali sistemi za toplotne črpalke svoje prednosti.

 

različni sistemi toplotne črpalke

 

Štiri vrste toplotnih črpalk – primerjava različnih sistemov

Pomembni dejavniki pri odločitvi za izbiro sistema toplotne črpalke je lokacija, vrsta zemljine (primer zemeljski kolektor), dostopnost podtalnice v primeru, da se odločamo za sistem toplotne črpalke voda – voda, kjer je potrebna vrtina ter primeren prostor za morebitno izvedbo najbolj optimalnega sistema za ogrevanje s toplotno črpalko – geosonde  Če ste v dvomih ali potrebujete odgovore na bolj specifična vprašanja, se je pred investicijo najbolje obrniti na strokovnjake.

Stroški obratovanja toplotne črpalke so odvisni od moči naprave, objekta in področja, kjer se toplotna črpalka vgrajuje.


baner toplotne crpalke


V spodnji tabeli so prikazane prednosti in slabosti za različne vrste toplotnih črpalk:

Katera toplotna črpalka je primerna za vaše potrebe, je odvisno od večih pogojev?

V spodnji tabeli je navedena primerjava za štiri vrste sistemov toplotnih črpalk za ogrevanje – geosonda, zemlja-voda, voda-voda in zrak-voda.

ZEMLJA – VODA (GEOSONDA)

ZEMLJA – VODA (ZEMELJSKI KOLEKTOR)

SCOP – letno grelno število 4,5 – 6,5

4,0 – 5,5

Stroški investicijesrednji do visoki

srednji do visoki

Stroški obratovanjanizkinizki
Ogrevanje novogradnjeZelo primerno. Sistem ogrevanja z geosondo je najbolj učinkovit in vzržljiv sistem ogrevanja s toplotno črplako. Gre za zaprti sistem medija, kije sicer dražji za ca. 6.000 EUR, kolikor stane okrog 100 m globoka vrtina za geosondo, vendar je ta investicija dalnoročno najcenejša. Potrebna je izvedba zemeljske vrtine (geosonda) in pridobitev dovoljenja.Zelo primerno. Sistem je podoben geosondi, le da je medij v tem primeru postavljen horizontalno. Uporaba sistema toplotne črpalke zemlja-voda je v mnogih novih stavbah sedaj že preizkušena in uveljavljena. Potrebna je optimalna izbira grelnega telesa (talno, stensko ogrevanje), kot tudi optimalna izolativnost zgradbe. Za vgradnjo zemeljskega kolektorja je potrebno dovolj veliko zemljišče.
Obnova ogrevalnega sistemaV večini primerih je izvedba možna, na zemljišču je potrebno dovolj prostora  za mehanizacijo za izvrtanje vrtine – geosonde , pravila so ista kot pri novogradnji. V primeru radiatorskega ogrevanja je priporočljivo namestiti termostatske ventile, ali celo zamenjati starejše radiatorje in izboljšati izolativnost objekta.Pogojno mogoče, saj je potrebno na obstoječem zemljišču kar nekaj prostora za položitev  kolektorja. V primeru radiatorskega ogrevanja je priporočljivo namestiti termostatske ventile, ali zamenjati starejše radiatorje in izboljšati izolativnost objekta.

 

VODA – VODA

ZRAK – VODA

SCOP – letno grelno število3,5 – 6,0

2,8 – 4,5

Stroški investicijesrednji do visoki

nizki

Stroški obratovanjanizki do srednji

srednji do visoki

Ogrevanje novogradnjeZelo primerno. Uporaba sistema toplotne črpalke voda-voda je v mnogih novih stavbah sedaj že preizkušena in uveljavljena. Potrebna je optimalna izbira grelnega telesa (talno, stensko ogrevanje), kot tudi optimalna izolativnost zgradbe. Potrebna je izvedba zemeljske vrtine in pridobitev dovoljenja za vrtino.Primerno, vendar v primerjavi z ostalima sistemoma, ima sistem zrak – voda slabši izkoristek, saj je v zimskem času zaradi nizkih temperatur izkoristek toplote iz okolja manjši, kar se posledično pozna pri porabi elektrike. Zunanja enota je pogosto izpostavljena ekstremnim vremenskim  pogojem.

 

Obnova ogrevalnega sistemaV večini primerih možna izvedba, na zemljišču sta potrebni dve vrtini, pravila so ista kot pri novogradnji. V primeru radiatorskega ogrevanja je priporočljivo namestiti termostatske ventile, ali celo zamenjati starejše radiatorje in izboljšati izolativnost objekta.Največkrat najprimernejši sistem za hitro zamenjavo ogrevalnega sistema, zaradi enostavne namestitve in zagona. Ni zemeljskih del (vrtina, polaganje kolektorja). Prav tako je potrebno zamenjati starejše radiatorje, ali vsaj namestiti termostatske ventile na novejših radiatorjih in izboljšati izolativnost objekta.

SCOP (Seasonal Coefficient of Peformance) je letno grelno število, podatki temeljijo na izkustvenih vrednostih, saj je učinek toplotne črpalke odvisen tudi od klimatskih pogojev, stanja stavbe, dodatne opreme, tehnološke izvedbe, načina uporabe, od krmilnega sistema in velikosti toplotne črpalke.


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Dostopna domača sončna elektrarna bi naj bila očiščena vsakih šest mesecev. Pri tem uporabljamo mehko vodo (deževnico ali destilirano) z malo blage milnice. Uporabimo še čim mehkejšo krpo ali gobo, nameščeno na primernem držalu. Čistimo v mraku, ko se moduli ohladijo na temperaturo okolice.

Solarni most je primeren za čiščenje na ravnih terenih

Solarni most je primeren za čiščenje solarnih panelov na ravnih terenih

Izkoristek velikih fotovoltaičnih sistemov je pomemben, zato jih redno čistijo s pomočjo robotov. Čistijo mokro, možno je tudi suho čiščenje s kombinacijo mehkih krtač in stisnjenega zraka. Roboti lahko delujejo na oba načina, delujejo pa v nočnem času, zato varnostni izklopi naprav niso potrebni.

 

Ravna podlaga

Če je teren raven, uporabljajo napravo, imenovano solarni most. Naprava za čiščenje sončne elektrarne deluje samodejno, NA BATERIJE, pomik ob panelih pa omogočajo gnana kolesa, ki so na tleh. Drugi krak čistilca se opira na vodilo, ki je na vrhu solarnih panelov in usmerja celoten okvir. Večja solarna polja čistijo brez prekinitev, ker se očiščeni paneli medtem naprašijo, ko robot zaključi delo na drugem koncu.

Prevozni plato odloži čistilnega robota na panele

Prevozni plato odloži čistilnega robota na panele

Valovita podlaga

Pri tem uporabijo robotiziran prevozni plato, na katerem je samodejni čistilni robot, ki ga plato odloži na začetek solarne linije. Od tam se samodejno giblje po površini in čisti steklo panelov. Ker je majhen in lahek, se bo brez težav premikal po panelih, ki so postavljeni valovito ali pod bolj strmim kotom.

Takšen robot tehta 27 kilogramov in očisti do 800 m2 panelov na uro. Za nadzor je potrebna samo ena oseba, je prenosen in z njim lahko čistimo tudi površine panelov na strehah hiš ali industrijskih hal.

Oba robota delujeta ob vsakem času in v vsakem vremenu, zato sta bistveno bolj učinkovita, kot če bi solarne panele čistili ročno.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Izšla je nova spletna številka revije Varčujem z energijo (št. 89). S klikom na spodnjo fotografijo jo lahko brezplačno prebirate:

internet prst2

Če revijo prebirate na mobilnem telefonu je omogočeno preprosto povečevanje. Spletni naslovi so v člankih in promocijskih sporočilih interaktivne bližnjice do ponudnikov, vsebine so dodatno podprte z zanimivimi video vsebinami.

Ker je čas denar, lahko s pomočjo naše publikacije preverite cene in aktualno ponudbo za gradnjo, obnove, ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, ter ponudnikom oddate povpraševanje neposredno pod vsebino prispevkov. Lahko pa za ogrevanje ali hlajenje ali drugi namen izpolnite aplikacijo Hitro do ugodne ponudbe  in z enim klikom pridobite več ponudb hkrati. Za vas smo pripravili tudi novo spletno orodje Kalkulator oceni prihranek energije, ki vam pomaga do izračuna, koliko lahko prihranite z novim ogrevalnim sistemom, ali če bi potrebe po energiji zagotovila sončna elektrarna.

urednica Jožica Ekart

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Prelomna toplotna črpalka Daikin Altherma 3 M

Kompaktne dimenzije in oblikovne izboljšave Daikin Altherma 3 M so presenetljive. Ta monoblok toplotna črpalka uporablja hladilno sredstvo R-32, ki zagotavlja boljše zmogljivosti in energetsko učinkovitost, hkrati pa zmanjšuje izpuste CO2.

V skladu z inovativnimi rešitvami je mogoče toplotno črpalko Daikin Altherma 3 M upravljati na daljavo prek nedavno posodobljene aplikacije Daikin Residential Controller App s funkcijo glasovnega pomočnika, ki zagotavlja večje udobje uporabnika.

Daikin monoblok toplotna črpalka

Prelomna toplotna črpalka monoblok Daikin Altherma 3 M

Tako kupci kot monterji bodo cenili njeno kompaktno in izboljšano zasnovo, saj se toplotna črpalka Daikin Altherma 3 M lahko zlije z različnimi vrstami domov, pri prenovah hiš in velikih novogradnjah. Monoblok postavitev namreč zahteva le zunanjo enoto, ki se lahko popolnoma prilega pod okno. Ima namreč le en ventilator, medtem ko je njen predhodnik potreboval dva ventilatorja.

Poleg arhitekturne prilagoditve enoti pomagajo tudi nekatere oblikovne spremembe, da se zlije z vsakim okoljem: črna vodoravna sprednja rešetka in svetlo sivo ohišje toplotne črpalke, ki odraža namestitveni prostor. Monoblok izvedba je zelo enostavna za namestitev: vsebuje vse elemente hladilnega kroga v eni/zunanji enoti, kot tudi hidravlične elemente (obtočno črpalko, ipd.), potrebuje le ožičenje in vodno povezavo v sam objekt.


baner toplotne crpalke


Daljinsko upravljanje toplotne črpalke

Da bi bila uporaba še bolj tekoča, enostavna in učinkovita, je toplotna črpalka Daikin Altherma 3 M povezana tudi s posodobljeno različico aplikacije Daikin Residential Controller.  Z aplikacijo lahko uporabniki upravljajo svoje sisteme ogrevanja in hlajenja s pametnim telefonom doma ali na daljavo.

Aplikacija vključuje intuitivne funkcije, kot so program za razporejanje temperature in načina delovanja, prilagojena nadzorna funkcija za nadzor vseh enot za ogrevanje in/ali hlajenje ter funkcija za spremljanje za jasen pregled nad učinkovitostjo in porabo energije. Za nameček ima prenovljena različica aplikacije funkcijo glasovnega upravljanja z asistenti, kot je Amazon Alexa.

Prelomna toplotna črpalka Daikin Altherma 3 M

Daikin Altherma 3 M ponuja izboljšano zmogljivost in široko paleto izdelkov

 • Od modelov v razredih od 9 do 16 kW lahko enota odgovori na vse potrebe, tako pri prenovah kot v velikih novih stavbah.
 • Območje delovanja do -25 °C zunanje temperature z zagotovljeno zmogljivostjo ogrevanja do -20 °C
 • Temperatura izhodne vode 60 °C pri zunanji temperaturi -7 °C
 • Daikin Altherma 3 M dosega najboljše energijske oznake, do A+++ (ogrevanje prostorov 35 °C).

 

V novi, tehnološko napredni, varčni in zanesljivi toplotni črpalki, je Daikin združil svoje bogato znanje na področju energetike in skupaj s svojim partnerjem za slovensko tržišče, podjetjem Seltron, ki se ponaša z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju varčnega ogrevanja in klimatizacije, slovenskim strankam ponudil, poleg odličnega izdelka, tudi vrhunske poprodajne aktivnosti ter servis preko svoje lastne servisne mreže.

Za vsa dodatna vprašanja ali za brezplačno svetovanje, so vam na razpolago na podjetju Seltron d.o.o., Tržaška c. 85a, Maribor, na telefonski številki 02/671-96-00, lahko pa jim pišete v spodnji kontaktni obrazec in v kratkem vam bodo odgovorili.

Seltron d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Klimatske naprave Mitsubishi Electric

Z njihovo pomočjo lahko učinkovito uravnavamo temperaturo in vlažnost v prostorih, kar prispeva k boljšemu počutju in storilnosti tako doma kot tudi v službi. Razvoj tehnologije je omogočil, da so sodobne klimatske naprave energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše, hkrati pa ponujajo številne dodatne funkcije, ki lahko izboljšajo naše vsakodnevno življenje.

Klimatske naprave Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric kot vodilni proizvajalec klimatskih naprav z invertersko tehnologijo svoj razvoj usmerja v učinkovito rabo energije, kar se kaže v napravah, ki so na trgu med najvarčnejšimi proizvodi najvišje kakovosti. Znan je po svoji široki ponudbi klimatskih naprav, ki vključujejo različne modele in serije, zasnovane za uporabo v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih prostorih, kar dokazuje njihovo vsestranskost in prilagodljivost.

Poleg tega, da se razlikujejo predvsem po funkcijah, je še ena pomembna značilnost, in sicer tip montaže. Poleg stenskih klimatskih naprav poznamo tudi talne, kanalske in kasetne klimatske naprave.

baner klimatske naprave

Izberite klimatsko napravo MSZ-AY

Predstavljamo vam enega izmed najbolj priljubljenih modelov med uporabniki – to je stenska klimatska naprava Mitsubishi Electric MSZ-AY, ki ponuja izjemno učinkovito hlajenje prostorov s številnimi prednostmi.

 • Estetski videz: eleganten dizajn z mat belo barvo, ki s svojo nevsiljivo obliko dopolnjuje različne slogenotranjih prostorov.
 • Energetska učinkovitost: MSZ-AY zagotavlja visoko energetsko učinkovitost in prilagodljivost delovanja ter zmožnost natančnega prilagajanja moči glede na potrebe, kar prispeva k bolj učinkoviti porabi energije v vseh letnih časih.
 • Izjemno tiho delovanje: v normalnih delovnih pogojih samo do 18 decibelov.
 • Napredna filtracija zraka: zračni filter V-Blocking skupaj s filtrom Plasma Quad Plus odstranjuje različne škodljive onesnaževalce zraka, to pa posledično prispeva k bolj zdravemu bivalnemu okolju.
 • Samočistilna funkcija – klimatska naprava ima funkcijo samodejnega čiščenja, ki skoraj ves čas ohranja sveže okolje brez vonja, aktivacija samočistilnega načina izsuši napravo in prepreči nastanek plesni in neprijetnih vonjav.
 • Inteligentne funkcije: vse enote serije AY imajo vgrajen Wi-Fi vmesnik, kar uporabniku omogoča upravljanje klimatske naprave znotraj ali zunaj doma.

S svojimi številnimi fukcijami in varčnostjo je model MSZ-AY Mitsubishi Electirc idealna in kakovostna rešitev za ustvarjanje udobnega in zdravega bivalnega prostora.

V primeru, da želite svetovanje pri izbiri vaše klimatske naprave, se obrnite na podjetje REAM, ki je uradni zastopnik in distributer klimatskih naprav Mitsubishi Electric. Pokličite brezplačno številko 080 98 98 ali pišite v spodnji kontaktni obrazec:

Ream d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail

O koristih toplotne izolacije stavb ni dvoma. Rešeni so tudi vsi detajli in morebitni problemi, če preprosta postavitev izolacije z zunanje strani ni možna. Na voljo so tudi vsi materiali, ki jih za ta poseg potrebujemo, izvedba pa je razmeroma preprosta in vsem razumljiva.

Različne vrste toplotnih izolacij za fasade.

Vsi materiali za izolacijo so vedno na voljo v trgovinah

Brez novosti

Stanje tehnike na področju materialov za toplotno izolacijo je znano in se je ustalilo. Posebni materiali se pojavljajo le na področjih letalske in vesoljske tehnike, za hišne razmere pa so predragi. Princip je že stoletja enak, izolator je zrak, ki ga ujamemo med vlakna ali celice različnih materialov. Poleg mineralnih vlaken in umetnih mas se vračajo še izolacije iz rastlinskih vlaken, ki jih z dodatkom lepil ali polnilcev lahko spremenimo v toplotno učinkovite in trajne materiale.

 

Trije načini

Najobičajnejša postavitev toplotne izolacije stavbe je pritrjevanje plošč na zunanjo steno stavbe, v glavnem z lepili ali vijačenjem. Plošče nato prekrijemo s tankim ometom, zaključna plast pa lahko dobi različno barvo in strukturo.

Najpogostejše so polistirenske plošče, s splošnim trgovskim imenom stiropor. Ima ugodno ceno, se izjemno lahko obdeluje. Pomanjkljivost tega materiala je gorljivost, problemi z recikliranjem in dejstvo, da je narejen iz nafte. Uporaba plošč iz lesnih vlaken je v primerjavi s polistirolom sicer okolju prijaznejša, vendar dražja, saj cena lahko poskoči do 150 evrov na kvadrat.

Tabela izolacij

Izolacija v jedru je izvedljiva že za 20 €/m2. Postavljamo jo lahko v stavbe, ki so izdelane iz dvojne lupine in s praznim prostorom med njima. Pri nas je taka izvedba redka, saj so graditelji prvotno želeli notranji zid zaščititi pred vlago. Toplotno-tehnično takšen prazen prostor ne prinaša koristi, lahko pa stavbo izoliramo z vpihovanjem izolacijskih kosmičev, izvedbo pa moramo prepustiti specializiranim izvajalcem.

Tretja možnost je postavljanje zunanje prezračevane ali neprezračevane fasade. Sestavljena je iz podkonstrukcije, ki nosi izolacijski material, ta pa je prekrit s fasadno plastjo iz različnih plošč ali z lesom. Cena take fasade je od 75 do 300 €/m2, vsi trije pristopi pa so glede na izolativnost enakovredni.

Vakuumske plošče so odlične ampak predrage za hišne namene

Vakuumske plošče so odlične ampak predrage za hišne namene

Majhni posegi, velike koristi

Toplotna zaščita bivalnih prostorov vedno prinaša korist, ne glede na to, kako ali v kolikšni meri je izvedena. Energetiki vedno predlagajo prvi korak, ki je polaganje izolacije na strop proti podstrehi. Ukrep je najcenejši, okrog 10 €/m2 , izvede ga lahko skoraj vsak sam, vložek pa se povrne prej kot v 10 letih. Tudi strop nad kletjo, neizolirana škatla za roleto ali niša z radiatorjem so dosegljivi ukrepi in tudi izvedljivi z nekaj spretnosti.

 

Najpogostejše napake

Ko toplotno izolacijo enkrat namestimo in je pretanka, bomo to le s težavo in poceni popravili. Zato pri debelini ni varčevanja, skoraj brez izjeme polagamo tako na debelo, kot le gre.

Izoliranje neogrevanega podstrešja ni koristno. Izolacijo polagamo na podstrešni strop, izvedba je poceni, površina pa veliko manjša. Votle dele stavbe (zid, strop, ravna streha) uporabniki velikokrat spregledajo, zato jih je vedno treba napolniti z izolacijo.

Če jih izoliramo od zunaj ne bomo nič dosegli. To bi bilo podobno, kot če bi v mrzlem vetru hodili naokoli z odprto zimsko bundo.

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Izolacija temeljne plošče s penjenim steklom

A-glass – granulat iz penjenega stekla se uporablja za izolacijo ravnih streh, drenažnih nasutij, toplotno izolacijo med dvojnimi zidovi, izravnavo nad oboki, izolacijo bazenov  in seveda izolacijo temeljne plošče. Izdelan je iz recikliranega stekla in dodanih naravnih mineralov. Ne vsebuje potisnih plinov, zaviralcev gorenja in veziv, ki bi kakor koli obremenjevali okolje. Možno ga je ponovno uporabiti ali reciklirati, zato je okolju prijazen izdelek.

Izolacija temeljne plošče s penjenim steklom

Granulat iz penjenega stekla ne vpija vode, je popolnoma odporen proti trohnjenju in škodljivcem, kemično odporen in ima kljub zelo majhni gostoti (nasipna teža je 140 do 160 kg/m3) veliko tlačno trdnost.

 

Uporaba granulata iz penjenega stekla pod temeljno ploščo ali ob pasovnih temeljih

Talna konstrukcija ima preprosto sestavo, zato tudi izvedba poteka hitro. Pod temeljno ploščo so plasti:

 • geotekstil,
 • komprimiran granulat iz penjenega stekla,
 • geotextil,
 • instalacijske in drenažne (radon) cevi v nasutju,
 • utrjena podlaga.

Izolacija temeljne plošče s penjenim steklom prerezLegenda:

 1.  geotextil
 2. nasutje iz penjenega stekla
 3. temeljna plošča
 4. hidroizolacija
 5. suhomontažna talna konstrukcija (ali klasični estrih)

Debelina nasutja je odvisna od želene toplotne upornosti konstrukcije oz. od zahteve po toplotni izolativnosti. Za dosego U vrednosti 0,2 W/m2K je potrebna 40 cm debela plast penjenega stekla iz granulata. Granulat je treba komprimirati v razmerju 1 : 1,3, po komprimiranju pa lahko upoštevamo tlačno trdnost 635 kPa.

Pasovne temelje izoliramo po celi višini in jih tako zaščitimo pred zamrzovanjem. Toplotna izolacija iz granulata A-Glass hkrati služi kot drenaža. Taka izvedba je priporočljiva tudi za izolacijo kletnih zidov.

Granulat iz penjenega stekla se dobavlja v razsutem stanju na kamionu s pomičnim dnom ali v big bag vrečah po 1,5 m3. Zaradi kratkega dobavnega roka se naroča takrat, ko ga potrebujemo, zato dolgotrajno skladiščenje na gradbišču ni potrebno.

Granulat se komprimira z vibracijsko ploščo ali valjarjem brez vibracij, če pa uporabljamo nasutje pri rekonstrukciji znotraj obstoječe zgradbe, pa z ročnim valjarjem.

Za dodatne informacije in ponudbo za izolacijo iz granulata A-glass obiščite spletno stran podjetja KALCER, ali jim pišite v spodnji kontaktni obrazec.

Kalcer d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Še vedno velika odvisnost od fosilnih goriv pa slovensko gospodarstvo in prebivalce izpostavlja morebitnim cenovnim šokom in omejitvam oskrbe z energijo. Kakšno energetsko mešanico potrebujemo, da se temu izognemo?

Skupna zmogljivost obnovljivih virov energije v Sloveniji je leta 2023 znašala 2296 MW (23-odstotno povečanje glede na leto 2022). K temu je prispevala pospešena uporaba fotovoltaike – samo lani je bilo pri nas nameščenih 408 MW novih sončnih elektrarn, skupna inštalirana zmogljivost je tako presegla 1 GW in je znašala 1034 MW.

Po drugi strani pa se pri vetrni energiji tako rekoč nič ne premika, saj je bila skupna inštalirana zmogljivost le 3 MW, medtem ko ocene kažejo, da bi lahko bilo nameščenih 6 do 15 GW, vendar so načrti za umeščanje vetrnih elektrarn do leta 2030 zelo omejeni. In to kljub temu, da sprejeti Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v prostor med drugim določa:

 • pravno podlago za pripravo akcijskega načrta, v katerem so opredeljena morebitna prednostna območja za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn,
 • nekatera prednostna območja za fotovoltaične naprave, kot so strehe večjih stavb, parkirišča, opuščena odlagališča odpadkov in drugo,
 • pogoje, pod katerimi je obvezna namestitev fotovoltaičnih panelov na nekaterih novogradnjah, rekonstruiranih stavbah in nekaterih obstoječih stavbah,
 • poenostavlja postopke izdaje dovoljenj za namestitev sončnih elektrarn na nepremičninah v solastništvu.

Obnovljivi viri energije: sončna elektrarna, vetrne elektrrne, hidroelektrarna

Potencial obnovljivih virov

Da bi lahko izkoristili celoten potencial obnovljivih virov v skladu s cilji EU na področju obnovljivih virov energije do leta 2030, je torej treba še marsikaj narediti, ugotavlja tudi Evropska komisija v dokumentu Priporočilo sveta o ekonomski, socialni, zaposlitveni, strukturni in proračunski politiki Slovenije za leto 2024. Na primer odpraviti ozka grla v postopkih izdaje dovoljenj za vetrne elektrarne in okrepiti elektroenergetsko omrežje, ključnega pomena pa je tudi shranjevanje električne energije v baterijskih hranilnikih, saj bomo le tako zagotovili stalno priključevanje novih naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in uravnoteženje sistema.

Kljub zakonodajnim izboljšavam se postavitev vetrnih elektrarn še vedno zamika zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva in dolgotrajnih občinskih postopkov pridobivanja dovoljenj. Slovenija tudi še ni uvedla dražb za podporo uporabi obnovljivih virov energije. Poleg tega ni jasen nabor projektov za obnovljive vire, saj Slovenija ni objavila dolgoročnega načrta za dražbe v naslednjih treh ali petih letih. Prav tako niso jasne podrobnosti o časovnem razporedu, pogostosti avkcijskih postopkov, pričakovani zmogljivosti in proračunu ter upravičenih tehnologijah.

Energetika v Sloveniji obnovljivi viri energije

Zeleni prehod za večjo konkurenčnost

Velika odvisnost od fosilnih goriv izpostavlja slovensko gospodarstvo in prebivalce morebitnim cenovnim šokom in omejitvam pri preskrbi z energijo. Slovenija je sicer sprejela ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od uvoza plina iz ruskih plinovodov, za odpravo strukturne odvisnosti od plina in drugih fosilnih goriv pa je treba pospešiti zeleni prehod gospodarstva. Večja uporaba obnovljivih virov in uvedba ukrepov za energetsko učinkovitost v vseh sektorjih gospodarstva sta ključna za znižanje stroškov energije.

 

Cene elektrike nižje od povprečja v EU

Cene elektrike za slovenska gospodinjstva so bile v drugi polovici leta 2023 sicer nižje od povprečja EU, predvsem zaradi regulativnih in davčnih posegov. Ukrepi, ki določajo najvišje maloprodajne cene električne energije in plina, vključno s tistimi za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, so podaljšani do konca leta, v primeru zemeljskega plina pa so se iztekli aprila letos.

Tudi industrijski odjemalci so po vrhuncu v prvi polovici leta 2023 zaznali postopno zniževanje povprečnih cen plina in elektrike, ki so se v drugi polovici leta 2023 skladno s povprečjem EU znižale za 17 oziroma 7,5 odstotka.

 

Elektrika ostaja najpomembnejši energent

Velik delež obnovljivih virov pri ogrevanju in hlajenju v Sloveniji (34-odstoten leta 2022) je predvsem posledica uporabe biomase. Toplotne črpalke pokrivajo zgolj desetino tega deleža. Cilji v osnutku posodobljenega NEPN se zdijo precej neambiciozni in so povezani z zmanjšanjem uporabe biomase.

Do leta 2026 naj bi vzpostavili vsaj 45 MW novih zmogljivosti daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov. Novi energetski zakon je občinam naložil obveznost, da pripravijo načrte za povečanje porabe energije iz obnovljivih virov, prihranke energije ter cilje za energetsko prenovo javnih stavb.

Načrti morajo vključevati ukrepe za postopno opuščanje ogrevanja na fosilna goriva. Z vidika razogljičenja je pomembna tudi vgradnja kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin za ogrevanje v nove stanovanjske stavbe od leta 2025 naprej. Najpomembnejši energent pa ostaja električna energija, saj v zadnjih letih pri novogradnjah, kot ogrevalni sistem, prednjačijo toplotne črpalke.

 

Elektrika nima alternative

Z opuščanjem fosilnih goriv se njena vloga v preskrbi z energijo veča. Medtem ko imajo vsi drugi energenti kakšno alternativo, je elektrika pravzaprav nima, zato je ključno načrtovanje preskrbe v prihodnosti, saj je bomo zaradi opuščanja fosilnih goriv potrebovali čedalje več.

Največji delež k proizvodnji elektrike prispevajo hidroelektrarne, s katerimi pokrijemo okrog 30 do 35 odstotkov letnih potreb, najbolj zanesljiv oziroma stabilen vir pa je nuklearka z 20 odstotki. Podoben delež prispeva TEŠ. Od preostalih virov je čedalje bolj pomembna proizvodnja iz sončnih elektrarn, ki so lani pokrile več kot sedem odstotkov vseh potreb, vetrne pa zgolj pol tisočinke.


Ocene zunanjih opazovalcev

Svetovni energetski svet (WEC) v publikaciji  Issues Monitor, na podlagi anket na globalni ravni, objavlja letna poročila glede učinkovitosti držav pri proizvodnji energije. V poročilu za leto 2022 je med drugim zapisano, da ima Slovenija dobro diverzificirano energetsko mešanico.

V strukturi proizvodnje električne energije eno tretjino predstavljajo OVE, eno tretjino jedrska energija in eno tretjino energija iz fosilnih goriv. Domači lignit je v 2022 predstavljal pomemben element zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Zemeljski plin je imel okrog desetodstotni delež v primarni porabi energije, večinoma v industriji. Elektroenergetski prenosni sistem je dobro povezan s sistemi sosednjih držav. v tem obdobju je Intenzivno potekala izgradnja daljnovodne povezave s sosednjo Madžarsko, s katero slovenski prenosni sistem do takrat še ni imel povezave. Velik izziv so tedaj predstavljali projekti pametnih omrežij v podporo vključevanju vse več razpršenih obnovljivih virov v omrežje.

 

Rast inštaliranih sončnih elektrarn po Evropi v letu 2023. Slovenija je na 9. mestu.

Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn v vatih na prebivalca (W/p) v 2023.
V Sloveniji nam je v lanskem letu uspelo skoraj podvojiti proizvodnjo elektrike iz sončnih elektrarn
in se uvrstiti med deset najboljših. Vir: SolarPower Europe 2023

 

Po podatkih Agencije za energijo uvozimo 60,4% (fosilna goriva 57,8 %, elektrika 2,6 %), izvozimo 20,2 % (fosilna goriva 17,8 %, elektrika 2,4 %), uvozna odvisnost pa znaša 39,8 % (primarna energija). Glede doseganja ciljev na področju obnovljivih virov energije smo si v Sloveniji za leto 2030 zastavili cilj, da bo 33 % končne rabe energije zagotovila iz OVE. Za dosego tega cilja bo potrebno pospešiti investicije v OVE. V Sloveniji velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti predstavljajo stavbe, promet in industrija.


 

Scenarij za »jutri«?

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je trenutno v posodabljanju, vsebina pa temelji predvsem na obnovljivih virih. Ali bomo v prihodnosti res lahko vso potrebno elektriko zagotovili iz obnovljivih virov? Pri vodnih elektrarnah imamo še za kakšno tretjino dodatnega potenciala, a umeščanje novih v prostor je precej oteženo. Tudi sončne elektrarne so perspektiven vir, a pozimi in v deževnih dneh bo njihov delež v energetski mešanici tudi ob novih vlaganjih v zmogljivosti premajhen. Na vetrnice pa očitno ne moremo računati. Čaka nas torej velika, po nekaterih ocenah tudi več kot 40-odstotna odvisnost od uvoza elektrike.

Seveda bi bilo veliko lažje, če bi lahko potrebe po elektriki skozi vse leto zagotovili iz obnovljivih virov in se s tem izognili gradnji Jeka2. A za zdaj to očitno ni mogoče, kajti na podlagi dostopnih informacij in tehnoloških možnosti lahko sklepamo, da nas brez nje čakajo uvoz elektrike in tem velika energetska odvisnost od tujine, ali pa bo treba močno zmanjšati porabo, spremeniti navade in opustiti vse energetsko potratne obrate. Kar pa tudi ni slišati uresničljivo.

Politika je zato sprejela zavezo, da se pristopi k izgradnji nove nukelarke, ki jo njeni zagovorniki vidijo kot edino možnost za samooskrbnost z elektriko, medtem ko nasprotniki opozarjajo na tveganja, povezana z njenim delovanjem, in zagovarjajo druge možnosti, kot so obnovljivi viri, varčevanje z energijo in njena učinkovita raba. Glede Teša je bistveno manj razhajanj, splošno mnenje je, da ga je treba čim prej zapreti.

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ugotovili so, da je izjemno uporaben za prekrivanje rastlinjakov. Modul ima dve prednosti, rastlinjak preskrbuje z elektriko pri tem pa blokira ultravioletne žarke in prepreči pregrevanje.

Sončna elektrarna na strehi rastlinjaka: poleg zelenjave pridelovalcem proizvede električno energijo.

Odlična rast pod sončno elektrarno

S prvimi moduli so takoj testirali rast pod takšno streho . Testne rastline so bile pšenica, mungo fižol, podoben zelenemu grahu in brokoli. Pridelki v rastlinjaku z organsko solarno streho so zrasli bolj kot pridelki v navadnem rastlinjaku, saj sestava modula blokira ultravijolične žarke, ki so škodljivi za rast rastlin, pa tudi infrardeče žarke, ki povzročajo pregrevanje rastlinjakov.

Pokazalo se je, da so nove organske sončne celice celo boljše od običajnega rastlinjaka s stekleno streho. Zaradi prvega presenečenja so poskuse z rastlinami večkrat ponovili. Vsi so potrdili, da je rast pot takšno sončno elektrarno boljša, pri čemer domnevajo, da rastline verjetno ne potrebujejo toliko sončne svetlobe za rast, kot vsi mislimo.

Testni modul za primerjavo rasti pod steklom ali modulom


baner soncne elektrarne


Nova tehnologija

Celice so izdelane iz cinkovega oksida, ki oddaja elektriko, oksida indiuma in fulerena. Vse skupaj je naparjeno na stekleno podlago, tehnologija za vse to pa je popolnoma nova. Pri tem so rešili še probleme medsebojnega vpliva uporabljenih materialov in omogočili dolgo življenjsko dobo modula.

Novi modul ima električni izkoristek 13,5 % in povprečno propustnost vidne svetlobe 21,5 %. Zaradi uspešnosti preizkusa so takoj ustanovili start – up podjetje, ki bo tehnologijo novih modulov pripravilo za industrijsko proizvodnjo.

Slabši izkoristek izravnajo druge prednosti modula

Običajni solarni moduli so neprozorni, zato na strehah, garažah ali v naravi poleg elektrike izkoristimo tudi njihovo ugodno senco. Novi polpropustni moduli pa bodo omogočili pospešeno pridelavo hrane v vedno bolj neugodnih podnebnih razmerah.

0 komentarjev
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts