Simulacija izračuna končne cene elektrike za gospodinjstva pokaže, da bomo po tem, ko je vlada za gospodinjske odjemalce z uredbo ponovno (delno) regulirala cene električne energije, začasno umaknila obračunavanje prispeveka za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, zvišala DDV, uvedla nov način obračunavanja omrežnine ter ob upoštevanju cen električne energije na trgu, v naslednjih letih za dobavo elektrike plačevali več kot sedaj.

 

cena elektrike poloznica euro

Cene elektrike bodo v letu 2024 regulirane 90-odstotno

Cene električne energije na borzah so se od oktobra 2021 močno zvišale, kar je posledica globalnih dejavnikov, kot so vojna v Ukrajini, povečano povpraševanje po elektriki zaradi e-mobilnosti, ogrevanje ter zmanjšanja dobave plina iz Rusije.

Slovenske vlade so si od pandemije COVID-19 prizadevale za zagotovitev cenovno dostopne in zanesljive oskrbe z energijo za gospodinjstva in podjetja.

Do letos. Za poslovne odjemalce se je namreč regulacija leta 2023 iztekla. Golobova vlada je podaljšala regulacijo za gospodinjstva, za pomoč gospodarstvu pa ni bilo posluha. Večina evropskih držav se, pri pomoči podjetjem pri energetski krizi, še vedno zateka k podobnim ukrepom kot jih je sprejemala bivša Janševa vlada, torej k zniževanju ali začasni opustitvi prispevkov za zelene vire, zniževanju omrežnine in DDV. Slovenska podjetja bodo zaradi višjih cen elektrike na globalnih trgih manj konkurirenčna.

Z Uredbo o določitvi cen električne energije bo cena elektrike za gospodinjstva tudi v letu 2024 regulirana, vendar bo regulacija le delna. Ceno za 90 odstotkov porabe je določila vlada, 10 odstotkov pa bodo gospodinjstva plačevala po tržni ceni. Obe ceni bosta ločeno prikazani na računu za elektriko.

Vendar ne veselimo se prehitro, razliko med tržno in regulirano ceno bomo, v obliki višjih davkov, na koncu plačali davkoplačevalci. Namreč, po ocenah poznavalcev bo morala vlada dobaviteljem elektrike iz proračuna plačati med 35 in 40 milijoni.

 

Regulirane cene električne energije do konca leta 2024 (90% porabljene energije)

Regulirane cene elektrike za gospodinjstva, po katerih se bo obračunavalo 90-odstotkov porabe, so trenutno pri vseh ponudnikih enake (vrednosti z DDV):

Regulirane cene elektrikeEnotna tarifaNizka tarifaVisoka tarifa
Vsi ponudniki el. energije0,119560,10004 0,14396

 

Cena elektrike na trgu – različni ponudniki (10% porabljene energije)

Cena za 10-odstotkov porabe bo obračunana po trži ceni dobavitelja. Predstavljamo vam cene nekaterih slovenskih dobaviteljev (redni ceniki, vrednosti z DDV):

Ponudnik:Enotna tarifaNizka tarifaVisoka tarifa
Gen-I0,187760,17678 0,19874
Petrol0,190260,180500,20002
Energija Plus0,200680,168960,22508
Sonce energija///
ECE0,200680,168960,22508
Energetika Ljubljana0,19019 0,17921 0,19995
E3 (paket Preprosti)0,192700,182940,20246

Opomba: Cene elektrike za gospodinjske odjemalce (redni ceniki) smo pri nekaterih preverjali ponudnikih v marcu 2024, in vključujejo DDV. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.


Povprečno gospodinjstvo porabi okrog 4.000 kWh električne energije letno (brez ogrevanja), kar trenutno po regulirani enotarifni ceni električne energije, skupaj z vsemi dajatvami, znese okrog 800 EUR/letno.


Povprečno gospodinjstvo v Sloveniji z letno porabo 4 MWh električne energije, oz. povprečno 333 kWh/mesečno (brez ogrevanja na elektriko) in s obračunsko močjo 7 kW, plačuje za dobavo električne energije okrog 70 evrov na mesec. Če regulacije ne bi bilo, bi mesečni račun za elektriko znašal preko 90 evrov, torej približno 20 evrov več.

Tudi v letu 2024 bodo gospodinjstva oproščena plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor za obnovljive vire energije (OVE in SPTE). Zaenkrat ni znano, kje bo država dobila sredstva za zagotavljanje podpor pri investicijah v naprave za proizvodnjo obnovljivih virov energije. V zadnjem letu se je s tem prispevkom za spodbujanje zelenih investicij zbralo okrog 135 milijonov evrov. Odprto ostaja vprašanje, kako bo vlada, ki je obljubljala zeleni preboj in investicije v obnovljive vire, v prihodnje uresičevala cilje zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

 

Nov sistem obračunavanja omrežnin (omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno električno energijo

Po objavi novih tarif omrežnin, ki so jih  objavili na Agenciji za energijo, lahko končno ocenimo, kakšne zneske bomo v letu 2024 plačevali za dobavo elektrike.

V prvi polovici leta se nam rahlo zvišanje cen omrežnin že pozna na položnicah, saj so višje postavke tako za obračunsko moč, kot za porabljeno električno energijo.

Cene omrežnine za obračunsko moč:

 • V letu 2023: 0,77417 EUR/kW
 • V letu 2024 (do 31. 6. 2024): 0,79600 EUR/kW

Cene omrežnine za porabljeno električno energijo:

 • V letu 2023: 0,03858 EUR/kWh
 • V letu 2024 (do 31. 6. 2024): 0,03973 EUR/kWh

Po 1. juliju sprememba

Večja sprememba za obračunavanje omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za porabljeno električno energijo nas čaka po 1. juliju 2024, ko bomo omrežnino plačevali po časovnih blokih.


Z julijem 2024 se uvaja novo obračunavanje omrežnine z uvedbo sistema petih časovnih blokov. Več o tem, kako se bo po novem obračunavala omrežnina, ki trenutno sestavlja četrtino končnega zneska za elektriko, lahko preberete TUKAJ!


V spodnji tabeli preverite pet časovnih blokov, glede na sezono, dan in uro v dnevu:

cene elektrike casovni bloki

Omrežnina se bo plačevala po časovnih blokih, glede na dogovorjeno obračunsko moč in porabljeno električno energijo. Višina tarife bo odvisna od meseca v letu, dneva v tednu in ure. Predvidenih je pet časovnih blokov, na dan se bodo izmenjevali trije časovni bloki.


poskusno merjenje banner sonce energija


Do konca leta 2024 brez prispevka za obnovljive vire

V novembru 2023 je vlada zaradi energetske draginje sprejela odločitev, da gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2024 ne bo obračunavala prispevka za obnovljive vire (SPTE in OVE). Z ukrepom, ki bo v veljavi 14 mesecev, bo odjemalec s povprečno obračunsko močjo 7 kW, mesečno privarčeval 6,3 EUR.

 

Cena električne energije je le en del zneska na položnici

Cena elektrike se za razliko od trenutne situacije, ko imamo ceno omejeno navzgor, oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je ta del predstavljal okrog 40 odstotka končnega zneska. Trenutno, v času regulacije, cena električne energije predstavlja 50 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki, trošarina in DDV.

Po 1. 7. 2024, ko bo začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, se bodo ta razmerja na končnem računu na položnici nekoliko spremenila.

V času visoke tarife bomo v odstotkih plačevali več za omrežnino in manj za energijo, v času nizke sezone pa bo slika obrnjena, saj bo kar 62 odstotkov šlo za energijo.

 

razclenitev racuna cene elektrike

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energijeprispevkov, omrežnine, trošarine in DDV.

 

Končna cena elektrike na položnici

Že dosedanji izračun končne cene elektrike na položnici, je za marsikaterega odjemalca električne energije težko razumljiv. Po novem obračunavanju omrežnine bo še bolj zapleten in večini še težje razumljiv.

Pogosto se postavlja vprašanje, koliko v resnici plačujemo dobaviteljem za elektriko in kako to izračunati, kar bo še posebej pomembno po odpravi regulacije, ko se bodo cene elektrike ponovno prosto oblikovale na trgu.

 

Kako izračunati, koliko plačujemo za kilovatno uro?

Najpreprostejši izračun, koliko realno plačujemo za kilovatno uro dobavljene električne energije skupaj z vsemi dajatvami, dobimo s količnikom med končno ceno na položnici in porabo kWh v tistem mesecu.

Oba zneska najdemo na položnici za elektriko, kot je v spodnjem primeru:

cena elektrike poloznica


Primer izračuna iz zgornje slike:

Končna cena za plačilo na računu: 149,97 €

Mesečna poraba električne energije: 747 kWh

Izračun: 149,97 : 747 = 0,20

Izračun pokaže, da končna cena kilovatne ure električne energije skupaj z vsemi dajatvami stane 0,20 EUR.


Bo končna cena elektrike v nekaj letih res višja za 100 %?

Še leta 2020 je kilovatna ura električne energije za gospodinjstva znašala okrog 0,14 EUR.

Po pandemiji in agresiji Rusije na Ukrajino, so se cene električne energije tako pri nas, kot po Evropi, drastično dvignile. Vlade so z raznimi ukrepi poskušale omejiti končne zneske na položnicah. Za nekaj časa so bila gospodinjstva oproščena plačevanja nekaterih prispevkov, znižale so se trošarine in DDV, cena elektrike pa se je navzgor omejila. Vsi ponudniki električne energije v Sloveniji so elektriko prodajali po enakih cenah. Končna cena elektrike se je kljub vsem ukrepom, iz 0,14 EUR/kWh do danes zvišala na okrog 0,20 EUR/kWh.

Kakšne cene elektrike lahko pričakujemo, ko bo prenehala veljati regulacija cen električne energije in ko bo po 1.1.2026 začel veljati sistem obračunavanja omrežnine, ki bo kaznoval preseganje dogovorjene moči po časovnih blokih? Glede na cene energije, ki sta jih za leto 2024 za gospodinjske odjemalce napovedala Gen-I in Petrol, skupaj z vsemi ostalimi prispevki, omrežnino in davki, bomo po končani državni regulaciji cen elektrike, morali za kilovatno uro odšteti okrog 0,26 evrov, kar je skoraj enkrat več, kot leta 2020.

Poenostavljeno povedano, gospodinjstvo, ki je leta 2020 za 500 kWh porabljene električne energije mesečno plačalo 75 EUR (0,14 EUR/kWh), danes plačuje okrog 100 EUR (0,20 EUR/kWh), bo po sedaj znanih cenah energije, ostalih prispevkih in davkih, čez nekaj let za 500 kWh porabljene električne energije plačevalo okrog 130 EUR/mesec (0,26 EUR/kWh).

 

Za mnenje, kakšne bo cene elektrike lahko pričakujemo v prihdonje, smo pred časom povprašali direktorja Elesa, g. Aleksanda Mervarja

Direktor Elesa Aleksander Mervar napoveduje, da se nam brez podaljšanja vladne uredbe o regulaciji cen elektrike tudi v prihodnje, obeta občutna podražitev. Cene električne energije na trgih, se po njegovem mnenju sicer umirjajo in bi se naj v prihodnjem letu gibale okrog 155 do 160 evrov za megavatno uro. Pričakuje celo, da bi se lahko do leta 2026 celo stabilizirala okrog 115 eur za megavatno uro, vendar je to več kot podvojena cena glede na obdobje pred krizo, ko je bila cena okrog 50 evrov.

Prav tako bodo zaradi vedno večje obremenitve omrežja potrebne posodobitve distribucijskih omrežij, kar pa v prihodnje pomeni višje postavke za omrežnino na položnicah. Jasno je, da regulacija cen ne bo trajala v nedogled, zato se špekulira, da bi lahko bili zneski na položnicah za elektriko v prihodnjih letih višji od 25 do 60 odstotkov.

 

Cene elektrike v 2024 Aleksander Mervar Eles

Direktor Elesa Aleksander Mervar za prihodnje napoveduje dvig zneskov na položnicah za elektriko.

Kako bo z ogrevanjem na elektriko? Bo nov sistem obračunavanja elektrike vplival na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Novejše toplotne črpalke sicer ne trošijo veliko energije, to še posebej velja za kvalitetnejše sisteme zrak-voda ter predvsem za geotermalne toplotne črpalke. Toplotne črpalke največ porabijo v nočnih urah, ko bo elektrika po novi shemi cenejša. Prav gotovo bo potrebno razmisliti o časovnih temperaturnih regulacijah ogrevanja. Čez dan, ko nas ponavadi ni doma in ko bo dobavljena energija najdražja, bo treba zmanjšati temperaturo v stanovanju. Kako bo z ostalimi ogrevalnimi sistemi, predvsem z uporabo električnih radiatorjev in električnih centralnih peči, pa bo pokazal čas.

 

Kakšne so cene elektrike z vsemi dajatvami po Evropi

Letna inflacija energije v EU je po ruski invaziji na Ukrajino dosegla rekordno raven. Letna stopnja inflacije energije je junija 2022 presegla 40 odstotkov, nato pa so cene začele postopoma padati.

Vseeno se veliko gospodinjstev in podjetij še vedno spopada z visokimi stroški energije. Nekatere evropske vlade so namenile znatno podporo gospodinjstvom in podjetjem, da bi ublažile vpliv višjih računov za energijo sredi splošne krize življenjskih stroškov.

V spodnji tabeli predstavljamo končne cene električne energije z vsemi dajatvami v nekaterih evropsih državah. Najdražjo električno energijo plačujejo Nizozemci (0,475 EUR/kWh), najnižjo pa Bolgari (0,114 EUR/kWh). V Sloveniji je trenutna cena elektrike za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami 0,192 EUR/kWh.

 

cene elektrike v evropi

Kako regulirane cene elektrike vplivajo na ogrevanje?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 velik objekt in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 4.000 kWh porabe elektrike, porabi dodatno še nekje 4.000 kWh elektrike za ogrevanje prostorov, skupno torej nekje 8.000 kWh letno.

Po povprečnih cenah na trgu, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije skupaj z vsemi dajatvami 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Zaradi omejitev cen elektrike in znižanja stopnje DDV, bo strošek elektrike nekoliko nižji. Za porabljenih 8.000 kWh bo potrebno letno odšteti okrog 1.320 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje).

 

pasica aplikacija

Kaj, ko regulacija cen ne bo več podaljšana in bo treba ponovno plačevati vse dajatve?

Če bi se cena električne energije na primer drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh skupaj z vsemi dajatvami, bi to pomenilo približno 3.200 EUR letnega stroška elektrike za gospodinjstvo in ogrevanje. Lahko si predstavljamo, kakšno finančno stisko bi to šele pomenilo za gospodinjstva, kjer ogrevajo z električnimi pečmi, električnimi radiatorji, letno porabijo tudi 15.000 kWh ali več in si ne morejo privoščiti zamenjave ogrevalnega sistema.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo gotovo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila. Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

 

Kaj lahko storijo gospodinjstva?

Dokler traja regulacija cen električne energije, z zamenjavo dobavitelja elektrike ne bodo veliko koristi. Prodajalci najbolj ugodne pakete za električno energijo ponujajo svojim starim odjemalcem, za nove pa po navadi veljajo višje cene elektrike. Občasno je smiselno spremljati akcijske ponudbe in si za v prihodnje, ko bo regulacija potekla, zagotoviti čim ugodnejšo ceno električne energije.

Druga rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno porabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije in s tem povezana časovna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov, je trenutno eden od smotrnih ukrepov.  Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

 

Kaj bo v prihodnje s samooskrbo z električno energijo

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od vsakokratnih pretresov na energetskih trgih, je do sedaj veljala odločitev za lastno sončno elektrarno s vključitvijo v sistem letnega obračuna prejete in oddane električne energije. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna je čez leto pridelala dovolj električne energije, tako za potrebe gospodinjstva kot za ogrevanje s toplotno črpalko.

Tisti, ki so vlogo za priključitev sončne elektrarne oddali do koncu leta 2023 in bodo investicijo izvedli do konca leta 2024, bodo lahko še vedno koristili letni obračun oddane in porabljene električne energije, t. i.  net-metering. Za nove investitorje po tem obdobju se bodo obračunske metode spremenile.

Dobavitelji bodo prevzeto in oddano električno energijo ter omrežnino obračunavali po novem sistemu. Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije bosta določena v pogodbi o samooskrbi in bosta odvisna od ponudbe, oz. dogovora z izbranim dobaviteljem.

V skladu z novimi regulativami Agencije za energijo in po Uredbi o sammoskrbi z električno energijo iz OVE, bodo v prihodnje lastniki sončnih elektrarn plačevali omrežnino za vso prejeto električno energijo iz omrežja, kot tudi za vso oddano energijo v omrežje. Omrežnini se bodo izognili le za porabljeno energijo iz lastne sončne elektrarne.

Subvencije za sončne elektrarne, ki jih je država s pomočjo Eko sklada v preteklosti namenjala investitorjem v samooskrbo z električno energijo, s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, bo v letošnjem letu prevzel Borzen. Pogoji za pridobitev subvencij bi naj bili znani v marcu.

 

Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Uplinjevalni kotel na drva je pri ogrevanju z drvmi še vedno zelo pogosta izbira. Uporabnike prepriča preprosto rokovanje in učinkovitost z malo porabo drv, ki je posledica dveh izgorevalnih komor.  V prvi komori za uplinjanje gorivo razpade na oglje in plin, nato pa izgori v sosednji komori. Druga prednost je cenovna dostopnost drv in popolna avtonomija glede načina ogrevanja. Takšno ogrevanje je čistejše, zanesljivo, finančno ugodno, predvsem pa veliko enostavnejše kot smo ogrevanje z drvmi poznali nekoč.

Uplinjevalni kotel na drva SELTRON UKP SMART dosega nadpovprečne izkoristke (več kot 93 %). Z zalogovnikom toplote in regulatorjem, gre za enega bolj dovršenih in cenovno dostopnih uplinjevalnih kotlov na drva.


Kakšna je cena za uplinjevalni kotel na drva v 2024

Seltronov uplinjevalni kotel na drva spada v srednji cenovni razred in ima večino lastnosti, ki jih premorejo premium uplinjevalni kotli. Za ta uplinjevalni kotel na drva znajo uporabniki pohvaliti optimalno razmerje med kakovostjo, udobjem in ceno, namreč kotli srednjega cenovnega razreda običajno nimajo v ceni regulacije, SELTRON UKP SMART uplinjevalni kotel pa ima v ceni dodano regulacijo brez doplačila.

 

Koliko stane UKP SMART, 25 KW

Pri enem od ponudnikov smo preverili maloprodajno ceno za ta uplinjevalni kotel na drva z nazivno močjo 25 kW, ki je v mesecu marcu znašala 4.700 EUR. Od te maloprodajne cene je potrebno odšteti še subvencijo Eko sklada, ki  je odvisna od tega ali zamenjujete iztrošen kotel z novim, ali kotlovnico izgrajujete na novo.  Če se ob zamenjavi stare peči odločite za uplinjevalni kotel Seltron UKP SMART vam ta investicija ne bo izpraznila družinskega proračuna, na podano vrednost lahko prejmete tudi 40 – odstotno subvencijo.

 

Kaj o uporabnosti uplinjevalnega kotla na drva povedo uporabniki

Produktni vodja za uplinjevalne kotle  v Seltronu, Boris Gojkošek, pojasni, kaj o ključnih prednostih UKP SMART menijo uporabniki – ”ta uplinjevalni kotel povsem upraviči ceno pred drugimi kotli na drva,  drva naložiš, zakuriš, počakaš par minutk ter za 24 ur pozabiš na kotlovnico. V kotlovnici ni treba stati dvakrat na dan, zakurijo ga lahko vsi odrasli družinski člani”.

Dodatno izpostavi še, da ima ta uplinjevalni kotel znatno večji nalagalni prostor, z enim nalaganjem lahko tudi pri nizkih temperaturah ogreješ celo hišo, četudi ta ni novogradnja.  Proizvedena toplota UKP SMART lahko segreje 2000 l zalogovnik tople vode ter sanitarno vodo na 80 stopinj. Z manjšimi ukazi na regulaciji nastavljaš znižanje ali zvišanje temperature v prostoru. Pepela je izredno malo, konec kurilne sezone se običajno odstranijo turbolatorji in ventilator ter se očistijo. Dela je vsega skupaj za slabi dve uri. Oblog v dimniku skorajda ni.

Robustna zgradba in pametni regulator sta dobra kombinacija, ki se odrazita v učinkovitosti kotla na drva UKP SMART. Regulator upravlja z lambda sondo in varuje povratek vode. Izdelan je iz posebne pločevine, varjene s posebno tehnologijo varjenja, kar podaljša življenjsko dobo kotla.

 

baner lesna biomasa kotli

Pomembno pri izbiri uplinjevalnih kotlov –

 • veliko kurišče,
 • dvojna vrata,
 • serijsko integrirana lambda sonda,
 • modularna žarilna komora – dobro zgorevanje lesnega plina,
 • obložena nalagalna komora kotla – odporna na visoke temperature in korozijo,
 • čiščenje brez potrebe po odpiranju vrat – ročica za čiščenje toplotnega izmenjevalnika dimnih plinov,
 • odsesavanje dimnih plinov: nalaganje brez izhoda vonjav,
 • enostavno čiščenje – konstrukcija kotla omogoča enostavno čiščenje iz sprednje strani,
 • slovenski proizvod – kratka čakalna doba z dobavo, do 14 dni.

 

Uplinjevalnei kotel UKP lahko upravljate in nadzorujete delovanje preko osebnega računalnika ali telefona.

 

Kaj drugi uplinjevalni kotli istega cenovnega razreda ne zmorejo?

Uplinjevalni kotel na drva SELTRON UKP SMART spada med bolj učinkovite kotle z visokim izkoristkom preko 93 %.  Celotna nalagalna komora je obložena s paneli iz nerjavnega jekla, odpornimi proti koroziji in visokim temperaturam, ki poenostavijo vzdrževanje in čiščenje ter podaljšajo življenjsko dobo. Panele, znotraj kotla je možno odstraniti in zamenjati z novimi. Kotel ima vgrajena dvojna vrata in je eden redkih, ki odsesava dimne pline, kadar so vrata kotla odprta, zato do izhajanja dimnih plinov ter pregrevanja kotlovnice, ne pride.

Regulacija ogrevanja nadzira hitro polnjenje zalogovnika toplote in modulirano vodi hitrost ventilatorja. Nadzor z regulatorjem Seltron BXD omogoča varovanje povratka ter varuje kotel pred pregrevanjem.  Koristna lastnost tega uplinjevalnega kotla je tudi možnost integracije v  SeltronHome regulacijo.

 

Uplinjevalni kotel na polena SELTRON odprta vrata

Uplinjevalni kotel na drva UKP Smart ima vgrajena dvojna vrata, z izboljšano toplotno izolativnostjo kotla ima pomembno prednost pred konkurenčnimi kotli na drva.

Kdo so domači ponudniki uplinjevalnih kotlov?

Ker je Slovenija bogata z lesno biomaso, se še vedno večina gospodinjstev ogreva z drvmi. Seltron je eden redkih domačih podjetij, ki razvija uplinjevalne kotle.  Ni ga sistema, ki ga pri Seltronu ne bi bilo možno kupiti. Z več kot 70 zaposlenimi razvijajo lastno servisno mrežo, vlagajo v lastno znanje in so pionirji v razvoju regulatorjev ogrevanja. Razvijajo kotlovne regulatorje, solarne regulatorje, motorje mešalnih ventilov in termostate. Že vrsto let so ponudnik celovitih rešitev ogrevanja in hlajenja, vršijo veleprodajo in maloprodajo ogrevalne tehnike, ter so pomemben proizvajajalec regulacij ogrevanja.


 Vsa morebitna vprašanja o njihovi ponudbi uplinjevalnih kotlov na drva ali ceni napišite v spodnji kontaktni obrazec.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ali ste vedeli da postaja glavni izziv na področju uvajanja zelenih tehnologij pridobivanje kadrov ter da višji delež vključenosti žensk korelira z večjo produktivnostjo, inovativnostjo in povezanostjo ter nižjo stopnjo korupcije. Kot kažejo mednarodne raziskave, podjetja, ki imajo na vodilnih položajih vsaj 15 % žensk, dosegajo 50 % večjo dobičkonosnost v primerjavi s podjetji, ki imajo v upravi manj kot 10 % žensk.

 

Foto: prosperia.si

Posvetovanje je namenjeno naprednim voditeljicam in voditeljem ter ambicioznim deležnikom, ki želijo v času energetsko-podnebne krize z novimi pristopi pospeševati prehod v bolj trajnostno družbo. Gre za aktualno srečanje, na katerem se bo vršila še kako potrebna razprava o ključnih izzivih uspešnega energetskega prehoda, ki presega klasične vsebine srečanj in navdihuje z napredno vizijo za drugačno prihodnost.

Posvetovanje Ženske v energetiki, ki bo potekalo 7. marca 2024 v Ljubljani, je namenjeno vsem, ki želijo prispevati k premagovanju izzivov, povezanih z energetsko tranzicijo.

Na dogodku se boste seznanili o uspešnih primerih energetskega prehoda, kaj so glavni izzivi v praksi; kako aktivirati nove generacije, kako doseči večji konsenz v pogledih glede ciljev, ter številne druge zanimive teme. Dogodek je namenjen vsem, ki že delujete v energetiki ali z energetiko povezanih branžah. Namenjen ni samo voditeljem, inženirkam in inženirjem, temveč tudi podpornim ekipam v zaledju iz finančnih, pravnih ali drugih služb.

Čeprav  posvetovanje nosi naslov “Ženske v energetiki”, je odprto za vse, ki si želijo prispevati k trajnostni prihodnosti.

Prijave ne zamudite TUKAJ!

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Kot je bilo napovedano, odjemalce električne energije pri obračunavanju omrežnine čaka velika sprememba. Gre za prispevek, ki ga plačamo, da lahko distributerji električno energijo dostavijo iz elektrarne do uporabnikov. V prvi polovici leta 2024 se bo nekoliko zvišala tarifa za obračunsko moč ter cena omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro. Omrežnina je do sedaj predstavlja približno četrtino končnega zneska na računu za elektriko, v prihodnje bomo za omrežnino plačevali več. Oziroma, plačevali bomo več, če ne bomo spremenili svojih navad.


Kazalo:


Ob vse večji prisotnosti elektrifikacije prometa ter ogrevanja z elektriko (toplotna črpalka, IR-paneli, …), ter ob vedenju, da se je v zadnjih desetletjih premalo vlagalo v elektro omrežje, se želi odjemalce električne energije z novo cenovno politiko omrežnine privaditi v manjše trošenje elektrike v časovnih obdobjih, ko je omrežje bolj obremenjeno.

 

 Po novi metologiji obračunavanja omrežnine bo potrebno razmisliti, v katerem obdobju dneva je smiselno uporabljati določene električne naprave.

Agencija za energijo je objavila cenik tarif za omrežnino. V prvi polovici leta 2024 se bosta nekoliko zvišali cena za kilovat obračunske moči ter cena omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro.

Omrežnina za obračunsko moč:

 • Cena v 2023: 0,77417 EUR/kW
 • Cena v 2024: 0,79600 EUR/kW (do 31.6.2024)

Omrežnina za porabljeno električno energijo:

 • Cena v 2023: 0,03858 EUR/kWh
 • Cena v 2024: 0,03973 EUR/kWh (do 31.6.2024)

Nov sistem obračunavanja omrežnine

S 1. julijem 2024 začne veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, ki bo tako kot prej, razdeljen na dva dela, na obračunsko moč in porabljeno energijo. Trenutne tarife (ET, VT in MT) bo zamenjal zapleten sistem obračunavanja s petimi časovnimi bloki, ki naj bi bil po mnenju Agencije za energijo pravičnejši do vseh uporabnikov elektro omrežja in uporabnike spodbujal k racionalnejši rabi električne energije v času, ko je omrežje bolj obremenjeno.

Časovni bloki bodo razdeljeni na visoko tarifno sezono od 1. novembra do konca februarja in na nizko tarifno sezono, ki bo trajala od 1. marca do 31. oktobra.

 

Kako bodo razvrščeni časovni bloki?

Omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno električno energijo bosta obračunani v petih časovnih blokih. Ti bodo razdeljeni na visoko zimsko sezono in na nizko letno sezono. V vsaki sezoni se bodo izmenično obračunavali štirje bloki, glede na dan v tednu, delovni ali dela prost dan. V enem dnevu se bodo po urah izmenjevali po trije časovni bloki.

 

Časovni bloki, po katerih so bo v prihodnje obračunavala omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno el. energijo.

 

Za lažje razumevanje celotnega sistema obračunavanja omrežnine, vam predstavljamo dva časovna bloka, najdražjega (časovni blok 1) in najcenejšega (časovni blok 5).


Najdražja omrežnina bo v časovnem bloku 1, katero boste plačevali v višji, zimski sezoni, od novembra do konca februarja, na delovni dan, od 7:00 do 14:00 ter od 16:00 do 20:00, ko sta potrošnja elektrike in s tem obremenitev omrežja najvišja. Cena te tarife omrežnine za obračunsko moč bo 3,61324 EUR/kW.

Najcenejša omrežnina bo v časovnem bloku 5. Ta časovni blok bo trajal v času, ko je potrošnja električne energije najnižja, v nižji sezoni od marca do novembra, v nočnih urah v dela prostih dneh. Omrežnine za obračunsko moč v tem času ne bo potrebno plačevati, saj bo tarifa 0,0 EUR/kW.


Cenik omrežnine za obračunsko/obračunsko moč po časovnih blokih

Agencija za energijo je objavila cenik za omrežnino za obračunsko moč in za porabljeno energijo po časovnih blokih. Že na prvi pogled izstopa velik razkorak pri ceni omrežnine za obračunsko moč v 1. bloku, ki bo veljal v zimskem času, na delovni dan med 7. in 14. in med 16. in 20. uro, v primerjavi z ostalimi časovnimi bloki.

 

Omreznina cenik tarif casovni bloki

 

Kazen, če bomo prekoračili dogovorjeno obračunsko moč

Že tako zapleten obračun, so zakonodajalci začinili še z dogovorjeno obračunsko močjo. Novost, pri obračunavanju omrežnine, na katero bodo morali biti odjemalci električne energije še posebej pozorni.

Vsi ponudniki električne energije so v prejšnjih mesecih svojim odjemalcem sporočili najvišjo dogovorjeno obračunsko moč v kW po časovnih blokih.

 

Primer dogovorjene obračunske moči po časovnih blokih.

Kaj pomeni izraz “dogovorjena obračunska moč”?

Pomeni najvišjo “dogovorjeno” porabo električne energije v določenem času. Distributerji so odjemalcem te konice izračunali na podlagi dosedanjih potreb. Če boste v 15 minutnem intervalu presegli dogovorjeno moč, boste za to kaznovani z doplačilom.

 


Vas zanima kakšne bodo končne cene elektrike skupaj z vsemi dajatvami v prihodnje? Preverite TUKAJ!


 

Primer: Koliko bomo za omrežnino plačevali po novem obračunu?

Čeprav nas Agencija za energijo (intervju spodaj) in nekateri mediji skušajo prepričevati, da se strošek za omrežnine za obračunsko moč ne bo kaj dosti spremenil, pa po izračunih temu ne bo tako.

Agencija za energijo svojo trditev opravičuje na podlagi zmanjšanih t. i. dogovorjenih obračunskih moči, ki so jih odjemalci prejeli lansko jesen.

Na naše uredništvo smo prejeli nekaj primerov zaskrbljenih odjemalcev, ki so nam povedali, da so prejeli dogovorjeno obračunsko moč, za katero pa že sedaj vedo, da ne bo zadostovala njihovim potrebam.


Primer: gospodinjstvo (podatki so v uredništvu), kjer jim je operater do sedaj obračunaval 7 kW obračunsko moč, je prejelo naslednjo dogovorjeno obračunsko moč po novih časovnih blokih:

 • Časovni blok 1: 5.8 kW
 • Časovni blok 2: 5.8 kW
 • Časovni blok 3: 6.0 kW
 • Časovni blok 4: 6.0 kW
 • Časovni blok 5: 6.0 kW

Kot pravijo, jim takšna razporeditev zanesljivo ne bo zadoščala, saj ogrevajo s toplotno črpalko. Kljub temu, da imajo priključeno sončno elektrarno po sistemu neto meritev in lahko spremljajo porabo električne energije, v slabše osončenih zimskih dneh in pri nizkih zunanjih temperaturah, poraba v petnajst minutnem intervalu večkrat preseže dogovorjeno obračunsko moč.

Sicer kazni za prekoračitev do leta 2026 ne bo treba plačevati, vendar se zavedajo, da bo po tem obdobju račun za obračunsko moč precej višji. Sprašujejo se, kaj lahko storijo? Predvsem v časovnem bloku 1, ko je tarifa omrežnine zelo napihnjena, v primeru prekoračitev, pa bodo morali plačevati še penale. Sprašujejo, ali naj v bolj hladnih dneh čez dan, ko traja časovni blok 1, ugašajo toplotno črpalko, ali zmanjšujejo moč delovanja?

 

Primerjajmo primerljivo

Glede na težavnost primerjav starega in novega sistema obračuna omrežnine, smo se odločili, da primerjamo primerljivo.

7 kW obračunsko moč v starem sistemu obračunavanja, smo primerjali s 7 kW obračunsko močjo po novem sistemu obračunavanja.

 

Kot je pokazal izračun, bo za 7 kW obračunsko moč potrebno v mesecih z nižjo tarifo plačevati 9,28 EUR z DDV, v mesecih z višjo pa kar 40,13 EUR z DDV. Do sedaj je omrežnina za obračunsko moč znašala 6,80 EUR z DDV. Trditve, da gospodinjstva v prihodnje ne bodo na slabšem, ne držijo.

 

Če zgornji izračun za omrežnino preslikamo na letno raven, vidimo, da bo odjemalec električne energije za obračunsko močjo 7 kW plačal 235 EUR letno, kar je skoraj trikratnik dosedanje vrednosti.

Po višjih cenah električne energije v 2025, ki so jih distributerji napovedali po regulaciji cene, bodo višje postavke omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za energijo odjemalce dodatno udarile po žepih.

 

Kako se izogniti prekoračitvam dogovorjene obračunske moči in kaznim?

Potrebno bo razmisliti, kdaj uporabljati naprave, ki trošijo veliko elektrike. Prati, sušiti, kuhati in likati, ne bo smotrno početi istočasno. To velja predvsem za najdražji – 1. časovni blok, čas, ko večina ljudi pride iz služb, se stušira in pri tem vklopi grelec vode, prične s kuhanjem, uporabi računalnik in podobno.

Zato je na mestu opozorilo vsem, ki ogrevajo s toplotno črpalko ali doma polnijo električni avto, naj bodo pazljivi, da predvsem v časovnem bloku 1 ne presežejo dogovorjene moči.

Za lažje spremljanje trenutne porabe je koristno vgraditi pametni števec, s katerim preverjamo trenutno poraba električne energije.

 

Brez panike – do leta 2026 vam ne bo potrebno plačevati presežkov

Naslednji dve leti (2024 in 2025), kot zatrjujejo na Agenciji za energijo, naj bi bili testni,  v tem prehodnem času naj bi odjemalci privajali na nov sistem obračunavanja omrežnine, za prekoračitev dogovorjene obračunske moči v prehodnem času ne bo treba dodatno plačevati. Na računih boste v primeru prekoračitev opozorjeni.

 

Sprememba dogovorjene obračunske moči

Dogovorjeno obračunsko moč je mogoče spreminjati. V primeru, da vgradimo toplotno črpalko za ogrevanje ali se odločimo za električni avtomobil, obračunsko moč lahko povišamo. v primeru, da ne presegamo dogovorjenih konic, jo lahko zmanjšamo in s tem privarčujemo. Vendar pozor! Če boste v prehodnem času, do leta 2026, spreminjali dogovorjeno obračunsko moč in jo prekoračili, vas bo spreminjanje dogovorjene obračunske moči udarilo po žepu.

Zato je smiselno počakati do konca leta 2025 in takrat prilagoditi dogovorjene konice po časovnih blokih.


Ob napovedanih spremembah in podražitvah električne energije je smiselno razmisliti o samooskrbi z električno energijo. Sončna elektrarna, s katero si v letošnjem letu lahko zagotovite samooskrbo, v prihodnje pa bistveno zmanjšan odjem elektrike iz omrežja, to omogoča. Več o sončnih elektrarnah, hranilnikih električne energije in o pogojih za pridobitev dovoljenj, lahko preberete TUKAJ!


 

Odgovore glede novega sistema obračunavanja omrežnine so nam podali na Agenciji za energijo

Ali bodo gospodinjstva pri novem obračunavanju omrežnine na slabšem?

Ali bodo gospodinjstva na slabšem ter kaj bo s praktičnega vidika relevantno za spremljanje v gospodinjstvih, smo povprašali Reneja Bizjaka iz Agencije za energijo: »Nikakor gospodinjstva ne bodo na slabšem. Za gospodinjske in male poslovne odjemalce (moč enaka ali manjša od 43 kW) se ne bo spremenilo veliko, saj bo elektrooperater dogovorjeno moč, ki bo podlaga za obračun v posameznem časovnem bloku, določil kot povprečje treh konic odjema električne energije v posameznem časovnem bloku v obdobju zadnje višje sezone. Za to skupino je določeno tudi prehodno obdobje – dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah (nad dogovorjeno močjo) oziroma stroških, ki bi jim lahko nastali, če bi se te določbe uporabljale.«

In še doda: »Gospodinjstva bodo imela dovolj časa, da spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči in s tem neposredni vpliv na višino stroška za omrežnino. Ne bo se treba obremenjevati, kdaj vključiti posamezne gospodinjske aparate. Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo ustrezno informirani in v katerem bodo svoj profil porabe lahko spremljali prek spletnega portala mojelektro.si, pa se jim bo presežna moč začela zaračunavati.«

 

Rene Bizjak agencija za energijo

Rene Bizjak iz Agencije za energijo


VIŠINA OMREŽNINE, POMEMBNI NAPOTKI

 • Večji del omrežnine bomo plačali glede na moč in manj glede na porabljeno energijo.
 • Za obračunsko moč, enako ali manj od 43 kW, velja prehodno obdobje.
 • Omrežnina se za presežno moč za prehodno obdobje dveh let ne obračunava, če odjemalec ne spremeni dogovorjene obračunske moči.
 • V prihodnosti se spreminja razmerje med obračunano močjo priključka in prevzeto energijo.
 • Odjemalec bo lahko prilagajal dogovorjeno moč.
 • Mesečni znesek za omrežnino je odvisen od obdobij, v katerih bo odjemalec uporabljal omrežje.
 • Tarifne postavke omrežnine bodo višje v obdobjih, ko bo omrežje obremenjeno.
 • Odjemalec bo prek cenovnih signalov spodbujen k zmanjšanju porabe EE.
 • Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se bo opazovalo v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski odjemalec predvidi, če sešteje moči naprav, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je običajno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Seveda pa kupca ne zanima samo grelno število ampak predvsem letno grelno število toplotne črpalke in s tem povezan letni strošek ogrevanja. Na to vpliva še vrsta ogrevalnega sistema (talno gretje ali radiatorsko ogrevanje), ter moč ostalih potrošnikov v ogrevalnem sistemu.

 

Princip delovanja toplotne črpalke voda-voda

 

Pomembna je globina

Na primarni strani  se nahaja potopna črpalka ki sesa podtalnico in jo potiska skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toploto. Glede na moč toplotne črpalke je potrebno doseči zahtevan pretok vode, večja moč pa pomeni večji pretok. Moč toplotne črpalke mora biti enaka toplotnim izgubam objekta, moč potopne črpalke pa je odvisna od globine podtalnice, zato jo moramo prišteti k skupni porabi elektrike.

Ta podatek je še posebej pomemben, če imamo na eni strani pasivno hišo, ki potrebuje le nekaj kilovatov ogrevalne moči, na drugi pa podtalnico na globini 50 ali več metrov. V takem primeru lahko potrebna moč potopne črpalke preseže električno moč toplotne črpalke, s čimer se letno grelno število zniža daleč pod 5.

 

Zamašeni medprostori toplotnega prenosnika onemogočajo delovanje

 

Kvaliteta in količina podtalnice

Zadostno količino podtalnice na primernih globinah lahko najdemo samo na določenih področjih. Največkrat so to doline rek ali bližina drugih vodonosnikov. Ko pa najdemo zadovoljivo količino vode, se lahko zgodi, da le-ta vsebuje preveč agresivnih in drugih finih organskih delcev, ki škodljivo vplivajo na toplotne prenosnike v toplotnih črpalkah.

Zaradi tega so v priročnikih proizvajalcev toplotnih črpalk navedene maksimalne vrednosti 17 različnih snovi, ki slabo vplivajo na toplotne prenosnike in drugo opremo za črpanje podtalnice. Izmed teh sta še posebej kritična železo (max. 0,2 mg/l) in mangan (max. 0,1 mg/l), saj povzročata pookrenje  potopne črpalke in toplotnega prenosnika, kar se kaže v nabiranju usedline rjavkaste barve.

Če imamo v vodi preveč železa in mangana, ali pa morda neustrezno kombinacijo ostalih elementov, potem moramo obvezno pred toplotno črpalko vgraditi še dodatni razstavljiv  toplotni prenosnik – predizmenjevalec, ki prepreči poškodovanje ali zamašitev osnovnega toplotnega prenosnika, njegova razstavljivost pa omogoča čiščenje. Če imamo na razpolago čisto vodo pa nepotrebna vgradnja takšnega predizmenjevalca povzroči dodatno porabo energije, zaradi česar se zmanjša grelno število toplotne črpalke.

 

Grelno število toplotne črpalke voda-voda brez ali z vgrajenim predizmenjevalcem.

 

Predizmenjevalec da ali ne

Če je voda čista je potrebno vgraditi filter za grobe, peščene in druge delce. Če pa je kvaliteta podtalnice neustrezna, potem je potrebno vgraditi predizmenjevalec. V grafu je prikazan vpliv vgradnje predizmenjevalca na grelno število toplotne črpalke. S predizmenjevalcem znižamo temperaturo vstopne vode v toplotno črpalko iz 12 na 8°C, torej za 4 K. K temu moramo prišteti še dodatno električno moč vmesne obtočne črpalke. Ta znaša 240 W pri grelni moči toplotne črpalke 10 kW in pri njeni električni moči 1,68 kW. Zato se bo grelno število ali učinkovitost 10 kW črpalke voda-voda z vgradnjo predizmenjevalca zmanjšalo za več kot 30%.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Sodelovanje v nagradni igri je preprosto: do 31. marca 2024 vplačajte avans za sončno elektrarno (klasično ali hibridno) pri podjetju Enertec – Moja elektrarna in s tem ste avtomatsko vključeni v žrebanje, ki bo potekalo 15. aprila 2024.

 

S sodelovanjem v nagradni igri podjetja Enertec si lahko priigrate celotno vrednost izbrane sončne elektrarne.

Zakaj izbrati podjetje Enertec – Moja elektrarna?

Podjetje Enertec – Moja elektrarna je že od leta 2009 eno vodilnih podjetij na področju projektiranja in izgradnje sončnih elektrarn v Sloveniji. Ponujajo le najsodobnejše in najkvalitetnejše sončne elektrarne uveljavljenih proizvajalcev ter poskrbijo za vse, od posveta do izgradnje in kasnejšega vzdrževanja sončne elektrarne in možnost ugodnega financiranja.

Ne zamudite enkratne priložnosti! Sodelujte v nagradni igri podjetja Enertec – Moja elektrarna in si zagotovite brezplačno sončno elektrarno. Za boljšo prihodnost, polno sonca in brez skrbi za visoke stroške elektrike!


Ne odlašajte, sodelujte že danes. Srečno!


Več informacij o nagradni igri in o podjetju Enertec – Moja elektrarna najdete TUKAJ!

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Če imate težave z vlago ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo monterjev z dolgoletnimi izkušnjami, ki poskrbijo za stroškovno ugodne rešitve. Njihova celovita ponudba za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje je dosegljiva po cenah, ki se jih izplača preveriti. Posebej zanimiv je lokalni rekuperator Hansen. Pogosta vprašanja, povezana z njihovimi prezračevalnimi sistemi, prednostmi uporabe in stroški izvedbe, predstavljamo v nadaljevanju.

 

Hansen je slovenska blagovna znamka lokalnega rekuperatorja, ki sledi visokim tehnoloških in ekološkim smernicam. Uporabniki, ki so za prezračevanje vgradili lokalni rekuperator vedo, da je sistem učinkovit in  upraviči investicijo. Za lokalni rekuperator na Eko skladu prejmete subvencijo, upravičeni ste do 20 % povračila stroškov investicije.

 

Lokalni rekuperator reši težave slabo prezračevanih hiš

Povsem razumljivo je, da zrakotesni objekti potrebujejo prezračevanje. Ker v večini starejših objektih ni mogoče kar tako speljati kanalskega centralnega prezračevanja, je potrebno iskati preprostejše rešitve. Tisti uporabniki, ki so za prezračevanje vgradili lokalni rekuperator vedo, da je sistem učinkovit in  upraviči investicijo. Praksa kaže, da  lokalni rekuperator, ki se vgradi v steno posamičnega prostora,  ugodno nadomesti centralni prezračevalni sistem.

 baner prezracevanje

 

Preverite slovensko blagovno znamko lokalnega rekuperatorja Hansen

Direktor podjetja Tersus, Srečko Artač: Rekuperacija se je za prezračevanje hiš že dodobra uveljavila kot preprosta in energijsko učinkovita izmenjava zraka v objektih. Naši kupci, ki porebujejo novo ogrevanje, potrebujejo tudi zdravo klimo. Ta prezračevalni sistem, z visoko kakovostjo izvedbe, poskrbi za stalno čist zrak v prostoru. Prispeva k boljši kakovosti bivanja in varčevanju. Montaža je hitra in enostavna, prostor se prezračuje brez energijskih izgub. Vračanje toplote s prezračevanjem omogoča keramični izmenjevalnik toplote (rekuperator), ki črpa topel zrak iz prostora, zbrano toploto shranjuje, nato pa toploto oddaja v hladnejši zunanji zrak. Ob tem se svež zunanji zrak v rekuperatorju tudi filtrira. Naši rekuperatorji Hansen so uvrščeni na seznam Eko sklada, ob nakupu parnega števila rekuperatorjev, ki so povezani v en sistem, ste upravičeni do 20 % povračila stroška investicije ter 2 leti garancije.”

 

Lokalni rekuperator HANSEN PRO 150

Sl HANSEN Eco 150

 • G3 filter zraka
 • senzor svetlobe
 • avtomatski zaklop
 • 3 hitrostne stopnje
 • brezžična povezava
 • senzor vlage v prostoru
 • upravljanje preko daljinskega upravljalnika

Sl. HANSEN Pro 160

 • avtomatske zaklopne lopute
 • 2 filtra zraka
 • senzor vlage
 • senzor svetlobe
 • 5 hitrostnih stopenj
 • indikator za čiščenje filtra
 • funkcija samodejnega delovanja
 • brezžični priklop
 • upravljanje preko daljinskega upravljalnika
 • več načinov delovanja: avtomatski, ročni, nadzorni

Lokalni rekuperator HANSEN Pro 160

 

Posebnosti lokalnega rekuperatorja HANSEN

Lokalni rekuperator Hansen odlikuje poseben brezkrtačni motor z nizko porabo energije, 15-cm dolga keramična kocka ter loputa z avtomatskim zaklopom, ki v stanju mirovanja preprečuje vstop zunanjega prahu. Lokalni rekuperator, z vgrajenim G3 filtrom zraka, omogoča tri stopnje delovanja, ima vgrajen avtomatski zaklop, hkrati tudi senzor vlage.

Po potrebi lahko sami upravljate pretok zraka in uravnavate vlago, senzor vlage vam omogoča nastavitev različnih stopenj zračne vlažnosti.

Rekuperatorje je mogoče žično ali brezžično povezati v en sistem upravljanja preko stenskega kontrolerja ali daljinskega upravljalnika. Menjava filtrov je preprosta, indikacijska lučka opozori na potrebo po menjavi. Produkt je kakovostno izdelan in estetsko oblikovan, z ugodnim razmerjem kakovost cena. Montaža je čista, z minimalnim posegom v prostor. Z brezžično pov­ezavo enot se je moč izogniti dodatnemu vrtanju po stenah, saj rekuperator upravljamo preko daljinskega upra­vljalnika. Vgradnja se vrši v zidno odprtino širine 10 in 16 cm. Širina zidu, v katero montiramo lokalni rekuperator, je prilagodljiva (med 25 cm in 100 cm).

 Prezracevalni sistem HANSEN vgradnja

Lokalni rekuperatorji Hansen so vgrajeni v mnogih slovenskih domovih.  Kot prikazuje fotografija se običajno vgrajujejo 25–30 cm od stropa,  v povprečno veliko hišo pa se vgradi nekje 6–8 enot, čas vgradnje ene enote običajno poteka 2 do 3 ure.


Za prezračevanje domov, počitniških objektov, ter tudi poslovnih zgradb se je lokalno prezračevanje izkazalo za optimalno učinkovito. Težave, kot so vlaga, plesen na steni, cvetni prah ter zatohlost v prostorih, so mnogi odpravili z lokalno rekuperacijo in vgradnjo lokalnih rekuperatorjev.


Lokalni rekuperator – pogosta vprašanja

Kako je uveljavljeno prezračevanje z lokalno rekuperacijo, kakšne so prednosti in kakšni so stroški izvedbe, nam je pojasnil predstavnik podjetja Tersus, Srečo Artač, ki dobro pozna problematiko. Z lokalnimi rekuperatorji so opremili že več sto stanovanjskih objektov.

 

lokalni rekuperator hansen Sreco artac

Srečo Artač, Tersus – Sistemi lokalne rekuperacije zraka niso nova tehnologija, učinkovito izmenjujejo zrak v mnogih objektih po vsej Sloveniji,  pri nas lahko preverite množico referenc in uspešno delujočih primerov vgradnje.

 

Kaj opažate, kdaj so lokalni rekuperatorji dobra rešitev pri prezračevanju stanovanj, katerim stavbam jih priporočate?

Prednost lokalnega rekuperatorja je preprosta vgradnja, hkrati pa tudi učinkovitost. Lokalno prezračevanje je odlično za vgradnjo v bivalne prostore, počitniške objekte in pisarniške prostore. Težave z vlago se po naših izkušnjah v večini primerov močno izboljšajo, če že ne povsem odpravijo. Na vse to pa seveda vplivajo kakovost, vrsta in način gradnje hiše, bivalne navade, hidroizolacija objektov, predvsem pa toplotni mostovi.

 

Ali lokalni rekuperator potrebuje napajanje, kakšni so stroški delovanja?

Lokalni rekuperator deluje s pomočjo visoko učinkovitega aksialnega ventilatorja, ki za napajanje potrebuje priklop na električni priključek. Poraba energije je zanemarljiva, ob neprestanem delovanju skozi vso leto, znaša letno nekaj evrov na enoto. Deluje po načelu vračanja energije. Pri lokalnih rekuperatorjih se uporabljajo keramični izmenjevalniki, ki shranjujejo energijo odpadnega zraka in jo po spremembi cikla – smeri pretoka zraka oddajo svežemu vpihanemu zraku. Za delovanje potrebujejo električno energijo. Večinoma so v prodaji rekuperatorji z uporabo dvosmernega motorja in ciklom delovanja 70 sekund, na voljo pa so tudi lokalne naprave pa prezračevanje z dvema motorjema. Pri teh napravah se eden koristi za vpih, drugi za izpih zraka. Za vgradnjo teh tipov naprav potrebujemo večje izvrtine v steni.

 

lokalni rekuperator hansen delovanje

Lokalni rekuperator zamenja smer črpanja zraka ali vpihovanja vsakih 70 sekund (odvisno od izbire načina delovanja). Prvi cikel: zrak skozi keramično kocko iz notranjosti potuje ven iz prostora. Drugi cikel: rekuperator črpa zrak od zunaj, ta se v keramični kocki prefiltrira in ogreje. V prostor vpihujemo svež in primerno ogret zrak.

 

Kje je najprimernejša vgradnja za rekuperator, kakšni so posegi v stene?

Običajno se lokalni rekuperatorji vgrajujejo ob okno, približno 25–30 cm od stropa, običajno se v povprečno veliko hišo vgradi 6–8 enot. Ventilatorji za prezračevanje se vgrajujejo s strojem za diamantno vrtanje, s premerom izvrtine 162 mm. Odvisno od tipa gradnje traja čas vgradnje ene enote 2 do 3 ure.

 

Kako je lokalni rekuperator vzdržljiv, kakšno je vzdrževanje in življenjska doba rekuperatorja?

Same naprave so izredno zanesljive, število okvar je zanemarljivo. Redno vzdrževanje rekuperatorja pomeni čiščenje filtra in samega keramičnega izmenjevalnika. Čiščenje se običajno opravi vsakih nekaj mesecev oz. ko nas na to opozori signal na napravi. Izredno pomembno je, da je sistem prezračevanja zasnovan tako, da je dostop do filtrov in keramičnega izmenjevalnika kar se da preprost, s čim manj vijačenja.

 

Lokalni rekuperatorji so upravičeni do subvencij, kolikšna je subvencija za povprečno veliko stanovanjsko hišo?

Naprave so uvrščene na seznam za pridobitev subvencije Eko sklada. V našem primeru je do subvencije upravičena stranka, ki vgradi parno število ( 2, 4, 6 …) med seboj povezanih enot. Sicer so subvencije odvisne od razpoložljivosti sredstev in aktualnih razpisov Eko sklada. Subvencija se prizna v višini do 20 % investicije, za stanovanjsko hišo to pomeni 800–1000 evrov.

 

Lokalni rekuperator – cena?

Cena lokalnega rekuperatorja z osnovno vgradnjo in upoštevanim 9.5% DDV znaša cca. 600 EUR, ob upoštevanju subvencije v višini 20 %, strošek vgradnje pomeni strošek vgradnje manj kot 500 EUR na enoto.

 Vas zanima investicija za lokalni rekuperator Hansen? Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
banner spomladanska marec2022

Ekskluzivna akcija na ogrevalne toplotne črpalke

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje kurilnega olja ter peletov, čiščenje dimnika pred kurilno sezono …

Ko beseda nanese na ogrevanje, mnogi še vedno pomislijo na vso delo, ki jih čaka, da bodo v hladnih zimskih dneh lahko uživali v toplini doma. V resnici pa temu že dolgo ni tako. Toplotna črpalka pri hiši je danes skorajda že čisto samoumevna in je prva izbira novogradenj ter vse pogostejša izbira pri renovacijah. Pri toplotni črpalki gresta ogrevanje in udobje z roko v roki, zato kompromisi niso več potrebni.

 

Toplotna črpalka najbolj udoben sistem ogrevanja

Tempo, ki ga danes narekuje življenje, od nas zahteva poenostavitev nekaterih stvari in mednje spada tudi ogrevanje. Če se vam je zdelo, da je bil vaš star ogrevalni sistem udoben, potem se vam bo življenje s toplotno črpalko obrnilo na glavo. Dolgi delovniki, številne obveznosti in vikendi nekje v naravi so z vidika skrbi za dom z razvojem toplotnih črpalk postali popolnoma brezskrbni. Ne glede na dejstvo, da ste odsotni, zunaj pa je krepko pod minusom, se boste vedno vrnili v prijetno topel dom.

Upravljanje toplotne črpalke je preprosto iz vseh vidikov. Strokovnjaki iz podjetja Orca energija so za svoje uporabnike razvili napredno regulacijo v slovenskem jeziku, s katero lahko preko oblaka spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke iz službe ali drugega konca sveta. Za to potrebujete zgolj mobilni telefon ali tablični računalnik. »Uporabniki na daljavo najpogosteje nastavljajo temperaturo, dnevne ali nočne intervale ogrevanja, vklop programov Party, Eco ali Holiday, pregledujejo trenutno stanje ali zgodovino. Regulacija je bila razvita z mislijo na stranke in na poenostavitev življenja, deluje pa praktično v vseh operacijskih sistemih. Pri razvoju smo šli še korak dlje in poskrbeli, da se uporabnik ne bo rabil dvakrat učiti uporabe regulacije, zato smo tudi v samo toplotno črpalko vgradili zaslon na dotik, ki ima identičen uporabniški vmesnik« razlaga vodja razvoja Miran Budja, v podjetju Orca energija.

Toplotna črpalka pa ni udobna zgolj zaradi preprostega upravljanja. Udobje predstavljajo tudi izredno visoki prihranki, do kar 75 %, kar v obdobju 20 let in več, kolikor je ob rednih servisih tudi življenjska doba toplotne črpalke, predstavlja nov avtomobil ali vsakoletne dodatne počitnice.

»Toplotna črpalka korak v čistejšo in cenejšo prihodnost« pravi direktor podjetja Orca energija, Boštjan Štruc. »Današnje razmere na trgu narekujejo potrebo po varčnosti in po preudarnih izbirah« in dodaja »energetska neodvisnost od gibanja cen na trgu namreč prinaša varnost, ki je danes bolj pomembna, kot kadarkoli«.

Da je poleg visokih prihrankov in varnosti, največji plus toplotne črpalke ravno udobje, se strinja tudi Blaž Švab, zadovoljen uporabnik toplotne črpalke Orca. »Za nami je druga ogrevalna sezona, ko je za topel dom skrbela toplotna črpalka Orca. Nad sistemom sem še vedno navdušen tako, kot prvi dan. Tovrstnemu načinu ogrevanja je najbolj hvaležna denarnica, saj je letni prihranek ogrevanja več kot 60 %. Zadovoljna pa je tudi družina, ki ne rabi sistema več čas nadzorovati in skrbeti zanj in, ne glede na to, na katerem koncertu sem, ali katero oddajo snemam, vedno pride v topel dom.«

 

baner toplotne crpalke


 Vrhunec topline in prihrankov – ogrevalna toplotna črpalka kar do 1.900 € ceneje + najmanj za 1.150 € nagrad!


V podjetju Orca energija so si zadali cilj, da čim več slovenskim gospodinjstvom zagotovijo čistejšo, udobnejšo predvsem pa cenejšo prihodnost. Da bi to bilo dosegljivo vsem, so pripravili posebno spomladansko ponudbo.

Vsem, ki se do konca meseca aprila 2022 odločite za nakup ogrevalne toplotne črpalke Orca, bodo podarili 15 % popust na zunanjo in notranjo enoto ter dodatni 3 % popust ob predplačilu. Posebne ugodnosti vas čakajo tudi pri dokupu dodatnega 3-letnega pogodbenega jamstva na skupno 5 let, za dobrodelnih 10 € pa lahko izberete tudi klimatsko napravo ali pa 5 rednih letnih servisov vaše nove toplotne črpalke. Skupno lahko prejmete do kar 1.900 € popustov in do najmanj 1.150 € nagrad!

Orca energija, zanesljiv in kakovosten energetski partner

Podjetje Orca energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek dajejo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami in z različnimi nagradami ter certifikati, med katerimi je tudi EHPA. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini.

Več o akcijski ponudbi preverite na spletni strani podjetja ORCA ENERGIJA.


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Toplotna crpalka brez zunanje enote

Toplotna črpalka brez zunanje enote – ko hrup in izgled nista več moteča – posebno za nove hiše

Danes se vse pogosteje srečujemo z motečim hrupom zunanjih enot toplotnih črpalk zrak – voda, posebno pri novogradnjah v mestnem okolju, ko morda parcele niso izredno velike in razdalje med sosedi manjhne. Hrup je moteč za lastnika, še večkrat pa za bližnjega soseda. Pri mnogih toplotnih črpalkah s spremenljivo močjo se hrup toplotne črpalke v hladnejših dnevih, posebno ponoči bistveno poveča, ko toplotne črpalke delujejo z maksimalno močjo. Zaradi tega so v številnih zahodnih evropskih državah uvedli ostre omejitve glede hrupa. Na primer v Avstriji so zahteve do 30 dB(a), v Švici pa v nekaterih kantonih le 28 dB(a).

Razen hrupa, marsikoga moti tudi sam izgled zunanjih enot toplotne črpalke, ki se pogosto ne vklapljajo v okolico hiše. Da bi rešili težavo, so za to idealne notranje toplotne črpalke brez zunanje enote, na steni hiše pa so vidne samo 2 zračni rešetki za dovod in odvod zraka.

 

Toplotna crpalka brez zunanje enote

Toplotna črpalka Stiebel Eltron WPL 9/17 ICS classic v kombinaciji s kombinirano napravo, sestavljeno iz grelnika sanitarne vode in hranilnika ogrevalne vode HSBC 200 l.

Elegantna rešitev za novogradnje. Toplotna črpalka brez zunanje enote je v celoti nameščena v notranjosti hiše in ne kazi vrta, ne moti sosedov ter prihrani prostor.

 

Kakšne toplotne črpalke brez zunanje enote razvijajo najboljši

Vsem tistim, ki vas zanima gradnja nove hiše in si želite maksimalno udobje za ceno z dobrim razmerjem kakovost cena, vam predstavljamo uspešno serijo toplotnih črpalk za ogrevanje novih hiš nemškega proizvajalca Stiebel Eltron, ki z visoko učinkovitimi izdelki premika meje na trgu. Stiebel Eltron razvija najsodobnejše toplotne črpalke brez zunanje enote sistema zrak-voda, izključno za notranjo postavitev.


baner toplotne crpalke


Kaj zmore toplotna črpalka brez zunanje enote?

Toplotna črpalka zrak-voda Stiebel eltron WPL 9/17 ICS/IKCS classic je toplotna črpalka brez zunanje enote. Gre za elegantno in učinkovito sistemsko rešitev za novogradnje, zlasti za nove enodružinske hiše.

Toplotna črpalka brez zunanje enote pripravi toplo sanitarno vodo, hladi in ogreva prostore in je v celoti postavljena v kotlovnici. Zrak, ki je vir energije, zajema in izpihuje prek dovodnih oziroma odvodnih cevi, napeljanih do rešetk, nameščenih na fasadi. Toplotna črpalka brez zunanje enote dosega visok razred energijske učinkovitosti (A++/A++).

 

Toplotna crpalka notranja in zunanja enota

Dovod in odvod zraka skozi steno.

 

Lep dizajn notranje enote toplotne črpalke se poda v vsak prostor

Lep dizajn notranje enote toplotne črpalke omogoča umestitev toplotne črpalke v tako rekoč vsak prostor, lahko tudi v bivalne prostore. Tudi v manjših prostorih odlična zvočna izolacija dovoda zraka preprečuje glasnost obratovanja. S funkcijo »silentmode« je delovanje toplotne črpalke Stiebel Eltron še tišje. Dodatni prihranek prostora je mogoč zaradi inteligentne kombinacije toplotne črpalke s kompaktno enoto HSBC 200L.

Slednja je opremljena s 180-litrskim emajliranim grelnikom za pripravo tople sanitarne vode in 100-litrskim hranilnikom ogrevalne vode. Tovarniško so vgrajeni vsi potrebni elementi ogrevalnega sistema.


Več informacij o ceni in stroških delovanja za toplotne črpalke brez zunanje enote prejmete z izpolnitvijo spodnjega kontaktnega obrazca.

Veto d.o.o.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Elektricno talno gretje cena

Prednosti, ki jih ima električno talno gretje, so številne. Preverili smo ali zaradi podražitev elektrike v 2024 drži, da so stroški investicije za električno talno gretje še vedno ugodni.  Kdor je doslej ogreval s talnim gretjem, lahko potrdi višje udobje kot, če bi ogreval z radiatorji. Za razliko od radiatorskega, električno talno gretje, prispeva k boljšemu počutju in izboljšani klimi v prostoru.

Veliko investitorjev raje izbere električno talno gretje

Najbrž novi uporabniki, ki jih zanima izvedba talnega gretja, ne vedo, da je električno talno gretje nizkotemperaturno, kar v praksi pomeni, da se zrak ne izsušuje, tako ogrevan prostor ima višjo relativno vlažnost. V primerjavi s klasičnim talnim gretjem za namestitev talnega gretja ni potrebna vgradnja estriha, delo se hitreje zaključi, pogostost montaže je v obstoječih hišah zato pogostejša. Električno talno gretje je tanjše in ne potrebuje kotlovnice ter cevne napeljave, zaradi česa je začetna investicija neprimerno nižja. Električno talno gretje enakomerno porazdeli toploto, tla so enakomerno topla. Zaradi velike ogrevalne površine se lahko ogrevamo pri nižjih temperaturah, kar se pozitivno kaže tudi na mesečnem računu za ogrevanje.

 

Elektricno talno ogrevanje cena

Električno talno gretje z grelnimi folijami.

Električno talno gretje, cena 2024

Električno talno gretje ob pravilni namestitvi in uporabi velja za učinkovit, varčen ogrevalni sistem. Primerno je za vse vrste prostorov in se lahko namesti pod večino finalnih talnih oblog. Grelno telo so grelni kabli oziroma grelne preproge ali grelna folija. Pomembna razlika med njimi je v načinu namestitve in v ceni. Medtem ko se cena grelnih preprog za električno talno gretje giblje od 30 eur na m2, cena grelne folije znaša približno 35 eur na m2.

Stereotip, da je električno talno gretje drago, danes ne velja več. Uporabniki so spoznali, da ima električno ogrevanje prednosti tudi v ceni pred tradicionalnimi sistemi centralnega ogrevanja:

 • nizka začetna investicija,
 • nizka poraba električne energije,
 • enostavna namestitev,
 • brez večjih gradbenih del,
 • hitra odzivnost sistema in dolga življenjska doba.

polaganje elektricnega talnega gretja

Električno talno gretje je še vedno odlična alternativa povsod tam, kjer ni prostora za kotlovnico, ko gre za manjše stanovanje ali v objektu živijo starejši ljudje ali je v stanovanju potrebna obnova podov ali se načrtuje celostna energetska obnova objekta. Vsekakor je smiselno talno gretje na elektriko postaviti ob bok drugim uveljavljenim sistemom, tudi toplotnim črpalkam, ter opraviti izračun stroškov za izvedbo in delovanje tega sistema.


Električno talno gretje sestavljajo komponente

 • Grelna mreža kot osnovni element sistema električnega talnega gretja, na voljo v velikostih, od 0,5 m² do 15 m². Moč grelne mreže je običajno 150 W na m²,
 • Termostat za talno gretje omogoča nadzor temperature talnega gretja. Na voljo je analogni, digitalni in Wi-Fi termostat za daljinsko upravljanje. Vsak termostat za talno gretje je opremljen s talnim senzorjem temperature,
 • Komplet set vključuje grelno mrežo v izbrani dimenziji in termostat. Komplet seti so na voljo v različnih dimenzijah, od 0,5 m² do 15 m²,
 • Izolacijski sloj je pomemben za preprečevanje toplotnih izgub,
 • Robni izolacijski trak se uporablja za preprečevanje toplotnih mostov na robu estriha,
 • Nosilni sistem za električno talno gretje, vključno s podlogami in tirnicami za vpenjanje, zagotavljajo stabilnost sistema talnega gretja,
 • Estrih ali plošče za suhi estrih prekrivajo sistem električnega talnega gretja.

Elektricno talno gretje grelna preproga MySun termostat

Električno talno gretje se namešča z grelnimi preprogami. Grelne preproge se relativno preprosto nameščajo pod keramiko ali drugo talno oblogo. Stroške delovanja lahko nadzorujemo in reguliramo s termostatom za talno gretje.

 

Se električno talno gretje polaga pod epoksi tlaki?

Električno talno gretje je treba polagati na čist in suh estrih. Epoksi premazi so zaradi obstojnosti združljivi s talnim ogrevanjem, ne glede na to, kateri način prenosa toplote se uporablja. Paziti je potrebno le, da se pred vklopim ogrevanja premaz popolnoma posuši, to je 7 do 10 dni po nanosu.

Grelna mreža, ki je izdelane iz plastike in na katero so pritrjeni grelni kabli, se lahko položi v lepilo za ploščice ali v izravnalno maso, če je ta potrebna. V primeru končnega epoksi premaza tlaka, grelno mrežo najprej pritrdimo na podlago ter jo potopimo v izravnalno maso. Ta naj bo dodatno ojačana z gradbeno mrežico. Lepila in izravnalne mase, s katerimi prekrijemo električno talno gretje, naj bodo prožna, upoštevati pa je potrebno nasvete proizvajalcev. Še posebej je potrebno biti pozoren v primeru polaganja talnega gretja pod epoksi premaz na večje površine, zaradi morebitnih dilatacij. Pred izvedbo predlagamo posvet s strokovnjakom.

Pod tlak je smiselno vgraditi tudi termostat in tipalo za temperaturo, da preprečimo pregrevanje tal.

 

elektricno talno gretje pod epoksi premaz

Prikaz zalivanja električnega talnega gretja.


Cena za električno talno gretje na ključ, izračun, obstoječa hiša, 100 m2

Cena za električno talno gretje na ključ je odvisno od tega, kateri sistem talnega ogrevanja se  vgrajuje, prav tako je cena odvisna od vrste regulacije, za katero se stranka odloči. Za kvadraturo 100 m2 bivalne površine, komplet izvedba na ključ za električno talno gretje do polaganja finalne obloge znese od 4.000 do 4.500 EUR. Dodatni stroški se nanašajo še na izvedbo novega poda.

Gotovo je za vse primere solidno izoliranih hiš, posebno, če so podi dotrajani, pred izbiro novega sistema ogrevanja izdelati izračun –

 • za samo vgradnjo električnega talnega gretja in regulacijo,
 • za stroške delovanja talnega ogrevanja skozi celotno življenjsko dobo.

Pogosta vprašanja za električno talno ogrevanje v 2024

Ali montažo električnega talnega gretja opravljajo za to posebej usposobljeni monterji, lahko montažo opravim sam?

Ker so sistemi električnega talnega ogrevanja zelo razširjeni, jih pogosto montirajo tudi parketarji, keramičarji, električarji, pogosto pa kupci vgradnjo električnega talnega gretja opravijo sami. Sistem je zasnovan po principu naredi-si-sam.

Ali je električno talno gretje mogoče polagati na obstoječa tla – ploščice?

Če stranki dodaten dvig finalnega poda ne predstavlja težave, lahko električno talno gretje polagamo na obstoječe pode. S tem seveda prihranimo čas in stroške, obstoječega poda ni potrebno odstranjevati.

Kakšna naj bo debelina za vgradnjo električnega talnega gretja, da ob tem ne bo potrebno podrezati notranjih vrat?

Z vgradnjo električnega talnega ogrevanja se višina končnega tlaka poviša za cca 6-7 mm, brez upoštevanja nove finalne obloge, kar znaša manj ko en centimeter.

v 2024 se ob deregulaciji cen elektrike in dviga cene omrežnine, napoveduje višja cena elektrike. Je mogoče predvideti stroške za elektriko, če preidem na novi sistem električnega talnega gretja?

Cena električne energije se bo po izteku regulacije cene za gospodinjstva gotovo zvišala, vendar to ne pomeni, da električno talno gretje ni ekonomično. Ob tem je tudi pomembno, da električna energija predstavlja približno tretjino celotne vsote na položnici, razen tega je vsako gospodinjstvo specifično.  Vemo, da z letom 2024 prihaja obdobje novega obračunavanja omrežnine s petimi tarifnimi bloki. Omrežnina bo v zimskem obdobju dražja predvsem čez dan, v nočnih urah bo nekoliko cenejša.  Za vaš primer gospodinjstva  je smiselno pri svojem operaterju preveriti vse potrebno in se za novo predvideno porabo elektrike prepričati o stroških.

 

Vsled višjih stroškov za elektriko postajajo za vgradnjo zanimivi hranilniki električne energije, s katerimi se lahko zavarujemo pred previsokimi stroški. Druga, takojšnja rešitev je lažja – delovanje električnega talnega gretja lahko natančno časovno reguliramo in se s porabo čim bolj prilagodimo novim časovnim blokom za omrežnino.

 

ZAKLJUČEK – Vsekakor bo v prihodnje pri vseh vrstah električnega ogrevanja potrebno več pozornosti posvetiti optimizaciji porabe elektrike, predvsem pa tudi zmanjšati potrebe po ogrevanju, z zmanjšanjem temperature za kakšno stopinjo.


 Vas zanima cena, izvedba, stroški delovanja za vaš primer objekta za novo električno talno gretje? Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts