Leto 2022 je za porabnike elektrike kaotično. Že lansko leto so, zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, cene energentov pričele občutno rasti. Cena elektrike se je na veleprodajnih trgih že v letu 2021 podražila za 175 %. Med slovenskimi dobavitelji je elektriko prvi podražil Petrol (decembra lani). V letošnjem letu pa je stanje dodatno poslabšala še agresija Rusije na Ukrajino in s tem otežena dobava plina v Evropo.

 

cena elektrike poloznica euro

 

Agencija za energijo je s 1. januarjem 2022 zvišala tarifne postavke omrežnine in takrat poudarila, da je omrežnina strogo namenski vir za zagotavljanje delovanja elektro operaterjev ter za vzdrževanje in razvoj omrežij. »Omrežnina nikakor ni in ne sme biti instrument socialne politike države,« so utemeljevali višje postavke.

Janševa vlada je zato konec januarja letos sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo, med drugim tudi začasno oprostitev plačevanja omrežnine za gospodinjstva. Podjetjem je namenila 70 milijonov evrov pomoči, celoten paket sprejetih energetskih ukrepov pa je bil vreden okrog 200 milijonov evrov.

S 1. majem so se ukrepi iztekli, položnice za elektriko so bile v začetku poletja že občutno višje, kot v enakem obdobju lanskega leta.

 

Zakaj tako velike razlike cen elektrike med dobavitelji?

Nekateri dobavitelji električne energije v Sloveniji so sicer še nekaj časa uspeli obdržati cene elektrike na lanski ravni, predvsem zaradi vnaprejšnjih nakupov na terminskih borzah. V prvem četrtletju letošnjega leta se je cena elektrike za gospodinjstva gibala okrog 0,07 EUR/kWh (70 EUR/MWh), kar je bilo za več kot 10 % več kot v istem času lani. Gre za ceno električne energije, ki v tem trenutku predstavlja približno 40 % končne vsote na položnici, preostalo so trošarine, omrežnina, prispevki in DDV. Ko prištejemo še vse ostale dajatve, se je končna povprečna cena elektrike za gospodinjstva v prvi polovici leta gibala okrog 0,175 evrov za kilovatno uro.

 

pasica aplikacija


Cena elektrike je samo en del zneska na položnici

Cena elektrike se oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. V prvi polovici lanskega leta je tako predstavljala 39,2 odstotka končnega zneska, ki smo ga plačali odjemalci. Za omrežnino (prenos in distribucija) smo plačali 30,1 odstotka končnega zneska, za prispevke 10,8 odstotka in 19,8 odstotka končnega zneska na računu pa za DDV in trošarino. 


cena elektrike razrez racuna

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energije, katero določa dobavitelj ter prispevkov, omrežnine, trošarine in DDV.

Vpliv cene elektrike na gospodinjstva

Povprečno gospodinjstvo porabi okrog 5.000 kWh električne energije letno (brez ogrevanja), kar je po starih, povprečnih cenah električne energije, skupaj z dajatvami zneslo okrog 875 EUR/letno.

S 1. avgustom je višje cene elektrike objavil tudi največji slovenski elektro distributer Gen-I. Ceno električne energije za enotno tarifo je iz prejšnjih 0,05794 EUR/kWh dvignil na 0,09499 EUR/kWh brez DDV. Višje cene elektrike pri GEN-I bodo tako uporabniki čutili pri septembrskih položnicah.

Tudi drugi največji distributer električne energije v Sloveniji, Petrol, s 1. septembrom dviguje ceno elektrike. Kilovatna ura po enotni tarifi se bo iz sedanjih 0,08495 evra dvignila na 0,12804 evra brez DDV.


Cenik - cena elektrike pri različnih ponudnikih

Ponudnik:   Enotna tarifa   Nizka tarifa   Visoka tarifa
Gen-I 0,09499 0,06499 0,10499
Petrol* 0,12804 0,08778 0,14146
Energija Plus 0,15499 0,10986 0,16699
Sonce energija 0,14000 0,10000 0,15000
ECE 0,15570 0,11290 0,16684
Energetika Ljubljana* 0,09800 0,07742 0,11800
E3 0,15298 0,09897 0,16046

Opomba: Cene elektrike smo pri nekaterih ponudnikih preverjali v avgustu 2022, veljajo za gospodinjstva, in ne vključujejo DDV. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.

* Cene pri Petrolu in Energetiki Ljubljana v veljavi od 1.9.2022


Kakšne so napovedi glede cene elektrike?

Skrb vzbujajoče so trenutne cene električne energije na evropskih borzah. Te so se v juliju povzpele že na 340 EUR/MWh, kar je skoraj štirikrat več, kot smo plačevali v prvi polovici leta.

Kaj bi se zgodilo, če se na trgu v prihodnje cene obdržijo po trenutnih cenah na trgu, ki so petkrat višje, kot so bile lansko leto? Bi bile številke na položnicah tudi petkrat višje?

Nikakor ne, saj, kot smo že prej pojasnili, predstavlja cena elektrike dobro tretjino končnega izračuna. Država ima možnost reguliranja višine trošarine, davka in prispevkov. Če bi te ostale na današnji ravni in če bi električno energijo v prihodnje na primer plačevali po ceni 0,34 EUR/kWh, bi bil končni znesek na položnicah za povprečno gospodinjstvo z letno porabo 5.000 kWh električne energije, skupaj z vsemi dajatvami okrog 2.100 EUR/letno (v mesecu avgustu 875 EUR). Končna cena kilovatne ure z vsemi dajatvami bi tako znašala okrog 0,40 EUR.

 

Kako višje cene elektrike vplivajo na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 prostorov in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 5.000 kWh porabe električne energije, porabi še okrog 3.000 kWh električne energije za ogrevanje prostorov. Skupaj je porabljenih nekje 8.000 kWh letno.

Po cenah, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Če bi se cena električne energije drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh skupaj z vsemi dajatvami, bi to pomenilo približno 3.200 EUR letnega stroška elektrike za gospodinjstvo in ogrevanje.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila. Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

Kaj lahko storijo gospodinjstva?

Z zamenjavo za najbolj ugodnega dobavitelja elektrike gospodinjstva ne bodo pridobila prav veliko, saj imajo najugodnejši ponudniki ugodne cene elektrike za svoje stare odjemalce, za nove pa veljajo višji ceniki. Nekateri dobavitelji so celo prenehali s prodajo električne energije in svoje stranke pozvali, da si najdejo druge dobavitelje, kar sta v letu 2022 storila Telekom in E.ON.

Ena od rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno porabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije je eden od smotrnih ukrepov. Pri takšni odločitvi je potrebna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov. Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od vsakokratnih pretresov na energetskih trgih, je postavitev lastne sončne elektrarne. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna nam pridela dovolj električne energije, tako za potrebe za gospodinjstva kot za ogrevanje, če ogrevamo na elektriko, recimo s toplotno črpalko. Spodbude, ki jih namenja država s ciljem o zmanjšanju izpustov ter samooskrbi, so še vedno aktualne. V letošnjem letu je zaradi ogromnega povpraševanja po sončnih elektrarnah že spomladi zmanjkalo denarja za subvencije za sončne elektrarne. Konec leta se napoveduje nov razpis. Kakšni bodo pogoji in višina finančnih spodbud, se zaenkrat še ne ve. Še vedno pa se lahko zaprosi za kreditiranje sončne elektrarne s pomočjo Eko sklada.


Sončna elektrarna cenaJe naložba v sončno elektrarno brez subvencije upravičena?

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cen elektrike za gospodinjstva, ki skupaj z vsemi dajatvami znašajo že okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021.

Preberite več!


Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


Ukrepi vlade za omilitev posledic visoke cene elektrike v 2022

Kot že rečeno, je država v času Janševe vlade, vključno z letom 2022, pomagala lajšati energetsko draginjo z oprostitvijo plačevanja omrežnine, z znižanjem trošarin ter s solidarnostnim dodatkom 150 EUR za tiste, ki so jih podražitve najbolj prizadele.

Slovenski proizvajalci električne energije so zavezani prodajati elektriko najboljšim ponudnikom na trgu, vendar ima država kljub temu v takšnih primerih možnost reguliranja cen. Vlada bo tako s 1.9.2022, za obdobje enega leta, omejila cene elektrike.

Cena elektrike za gospodinjstva bo omejena navzgor do 31.8.2023 (vrednosti brez DDV):

  • enotna tarifa: 0,098 eur/kWh,
  • visoka tarifa: 0,118 eur/kWh,
  • nizka tarifa: 0,082 eur/kWh.

Prav tako bosta v tem obdobju za 50 % znižana prispevek za obnovljive vire in trošarina, električna energija pa bo skupaj z vsemi ostalimi energenti, z izjemo kurilnega olja, obdavčena po nižji, 9,5 % davčni stopnji.


Povezane vsebine

Varčevanje toplotne energije

Hitachi toplotne črpalke učinkovite tudi v kombinaciji z radiatorskim ogrevanjem

Toplotne črpalke za delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije iz okolice, ne proizvajajo emisij, stroški toplotne energije pa so majhni. Zato ne preseneča, da se ekološko ozaveščeni investitorji čedalje pogosteje odločajo zanje. Najbolj priljubljene so toplotne črpalke zrak/voda, ki so v primerjavi z...

Prodaja toplotnih črpalk v EU - cilj 2 milijona enot

Združenje EU na področju toplotnih črpalk, EHPA, v analizi ugotavlja, da se energetski prehod na učinkovite vire uspešno nadaljuje. Pandemija je zavrla rast vgradnje TČ, lani pa se je hitrost prehoda spet...

Najcenejše ogrevanje, primerno za vašo hišo

Poleg načina gradnje hiše in stopnje energetske varčnosti, je za kvaliteto bivanja in doseganje visokih prihrankov pomemben tudi ogrevalni sistem. To ne velja samo za novogradnje, tudi pri zamenjavi ogrevalnega...

Lesna biomasa v Sloveniji - izziv lesnih goriv

Les je v Sloveniji pomemben energent. Po podatkih Statističnega urada Slovenije ga v energetske namene porabimo okrog 2 milijona ton. Največ lesa v energetske namene porabijo gospodinjstva, sledijo industrija in...

GRADNJA IN OBNOVE

Krediti Eko sklada za okoljske naložbe v 2022

Večkrat prejmemo vprašanja bralcev revije, ali je kredit Eko sklada ugodnejši v primerjavi s krediti komercialnih bank. V prispevku preverjamo aktualne pogoje kreditov, ki jih v letu 2022 omogočajo na Eko skladu.

JUBHome hiše v soseski Selo pri Ihanu

Zakonca Loboda sta se v novo JUBHome hišo na zeleni in mirni lokaciji vselila v letošnjem marcu. Njuna hiša je del čudovite nove stanovanjske soseske Selo pri Ihanu, kjer je vseh deset pasivnih hiš JUBHome že...

Stropno hlajenje in stropno ogrevanje za adaptacije in novogradnje

V najbolj vročih poletnih dneh si vsi najbolj želimo predvsem neslišnega in enakomernega hlajenja prostorov brez zoprnega pihanja in šumenja, ki ga povzročajo pri svojem delovanju klasične klimatske naprave. Ena...

Domača pisarna v mansardi:  svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kako podražitve elektrike vpivajo na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Uporabnike ogrevanja skrbi, kakšne so prognoze za podražitev električne energije? Kakšna bo cena električne energije za gospodinjstva v 2023, koliko so podražitve elektrike vplivale na ekonomičnost ogrevanja s toplotnimi črpalkami? Drži, da cene elektrike v 2022 dosegajo rekordne...

Cenejša elektrika za podjetja z oddajo strehe v najem

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev...

Nakup in prodaja električne energije po sistemu dinamičnega določanja cen

Zaradi izjemne rasti in nepredvidljivega gibanja cen električne energije na trgu in možnosti, ki jih ponuja Zakon o oskrbi z električno energijo, je podjetje SONCE energija na tržnici SunContract kot prvi ponudnik na...

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja...

Aktualne novice

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov so se na evropskih borzah višale že v lanskem letu, trend rasti pa se nadaljuje tudi letos. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov, borznih špekulacij in vojne v Ukrajini. Na končno ceno električne energije je sicer v 70 odstotkih vplivala cena zemeljskega plina, v 25 odstotkih cena...

Cena elektrike v 2022 višja - preverite ponudnike

Leto 2022 je za porabnike elektrike kaotično. Že lansko leto so, zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, cene energentov pričele občutno rasti. Cena...

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih...

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Prezračevanje, klimatizacija

Zakaj vgraditi klimatsko napravo?

Daikin klima je ustvarjena, da vas navduši. Če še nimate klime, je še čas, da poskrbite za poletno osvežitev. Če želite izbrati visoko kakovost klime z dolgo življenjsko dobo ter ugodno ceno, je Daikin klima zelo dobra izbira. Letošnje poletje lahko izbirate med več modeli Daikin klim, od nagrajenih s...

Kakovost zraka v sodobnih zgradbah

Kakovost zraka v prostorih ima zelo velik vpliv na naš vsakdan, naše bivanje in počitek, saj v povprečju kar 90 % vsega razpoložljivega časa preživimo znotraj...

Mitsubishi prezračevanje za čist in svež zrak

Znano je, da onesnažen zrak zunaj škoduje vašemu zdravju. Pa veste, da enako velja za zrak, ki ga dihate v zaprtem prostoru? Kar 90 % časa preživimo v notranjih prostorih: doma, v šoli, v službi in ko...

Pravočasna in pametna izbira klimatske naprave je zelo pomembna

Še pred nekaj leti je veljalo, da je klimatska naprava stvar prestiža, danes pa vemo, da je zaradi vedno bolj pogostih in daljših vročinskih valov nepogrešljiva v naših domovih. Uporablja jo več kot tretjina...

Varčevanje vode

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se nekontrolirano odvajale v zemljo. Ta ima sicer čistilno sposobnost in te odplake po naravni poti očisti,...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

Zbiralnik deževnice - banka lastne deževnice

Okoljske ekstreme z močnimi nalivi in sušnimi obdobji smo si povzročili sami. Sami lahko tudi ukrepamo in z enostavnimi ukrepi omilimo posledice. Na razpolago je izdelek, ki nam omogoča, da tudi sami vgradimo svoj...

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.