Cene elektrike bodo regulirane vsaj do konca leta 2023. Tako so sklenili na seji vlade 13. aprila 2023. Cena bo tako nižja, kot bi bila brez regulacije, namen odločitve vlade pa je vsaj do konca leta pomagati prebivalstvu premagovati energetsko krizo in visoke položnice za elektriko zaradi visokih cen energentov na trgih.

Ko pogledamo za nazaj, je bilo leto 2022 za porabnike elektrike kaotično. Zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, so cene energentov pričele občutno rasti. Cena elektrike se je na veleprodajnih trgih že v letu 2021 povišala za 175 %. Med slovenskimi dobavitelji je elektriko prvi podražil Petrol. V lanskem letu pa je stanje dodatno poslabšala še agresija Rusije na Ukrajino in s tem otežena dobava plina v Evropo.

 

cena elektrike poloznica euro

 

Agencija za energijo je s 1. januarjem 2022 zvišala tarifne postavke omrežnine in takrat poudarila, da je omrežnina strogo namenski vir za zagotavljanje delovanja elektro operaterjev ter za vzdrževanje in razvoj omrežij. »Omrežnina nikakor ni in ne sme biti instrument socialne politike države,« so utemeljevali višje postavke.

Janševa vlada je zato konec januarja 2022 sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo, med drugim tudi začasno oprostitev plačevanja omrežnine za gospodinjstva. Podjetjem je namenila 70 milijonov evrov pomoči, celoten paket sprejetih energetskih ukrepov pa je bil vreden okrog 200 milijonov evrov.

S 1. majem 2022 so se ukrepi iztekli, položnice za elektriko so bile v začetku poletja že občutno višje.

 

Zakaj so bile med dobavitelji električne energije pred regulacijo tako velike razlike pri cenah elektrike?

Nekateri dobavitelji električne energije v Sloveniji so sicer še nekaj časa uspeli obdržati cene elektrike na lanski ravni, predvsem zaradi vnaprejšnjih nakupov na terminskih borzah. V prvem četrtletju leta 2022 se je cena elektrike za gospodinjstva gibala okrog 0,07 EUR/kWh (70 EUR/MWh), kar je bilo za več kot 10 % več kot v enakem obdobju leto prej. Gre za ceno električne energije, ki predstavlja približno 40 % končne vsote na položnici, preostalo so trošarine, omrežnina, prispevki in DDV. Ko prištejemo še vse ostale dajatve, se je končna povprečna cena elektrike za gospodinjstva v prvi polovici leta 2022 gibala okrog 0,17 evra za kilovatno uro.


poskusno merjenje banner sonce energija


Ukrepi vlade za omilitev posledic visokih cen elektrike v 2022 in 2023

Kot že rečeno, je država že v času Janševe vlade, pomagala lajšati energetsko draginjo z oprostitvijo plačevanja omrežnine, z znižanjem trošarin ter s solidarnostnim dodatkom 150 EUR za tiste, ki so jih podražitve najbolj prizadele.

Slovenski proizvajalci električne energije so zavezani prodajati elektriko najboljšim ponudnikom na trgu, vendar ima država kljub temu v izjemnih primerih možnost reguliranja cen.

 

Regulirane cene elektrike

Vlada je tako z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1.9.2022 omejila cene elektrike za obdobje enega leta. Prav tako je ohranila že do tedaj nižje trošarine na energente, stopnjo DDV znižala iz prejšnjih 22 % na 9,5 % ter znižala prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE).

Večina dobaviteljev električne energije je tako lansko jesen cene elektrike poenotila na najvišjo dovoljeno vrednost, ki jo je vlada z regulacijo dovolila. Izjema je bil Gen-I, kjer so nekaj mesecev še vstrajali z nižjimi cenami. Vendar so tudi pri Gen-I v začetku leta 2023 cene uskladili. 

Regulirane cene elektrike, ki bi sicer veljale do 31.8.2023, je vlada 13. aprila 2023 podaljšala še za štiri mesece, do konca leta 2023.

 

Cene električne energije vsaj do konca leta 2023 enake pri vseh dobaviteljih

Cena elektrike za gospodinjstva so trenutno pri vseh ponudnikih enake. Le pri Energetiki Ljubljana smo zasledili nekoliko nižjo ceno nizke tarife elektrike (0,07742 eur/kWh).

Omejene cene elektrike do 31.12.2023 (vrednosti brez DDV):

  • enotna tarifa: 0,09800 eur/kWh,
  • visoka tarifa: 0,11800 eur/kWh,
  • nizka tarifa: 0,08200 eur/kWh.

Cenik - cena elektrike pri različnih ponudnikih

Ponudnik:   Enotna tarifa   Nizka tarifa   Visoka tarifa
Gen-I* 0,09800 0,08200 0,11800
Petrol 0,09800 0,08200 0,11800
Energija Plus 0,09800 0,08200 0,11800
Sonce energija 0,09800 0,08200 0,11800
ECE 0,09800 0,08200 0,11800
Energetika Ljubljana 0,09800 0,07742 0,11800
E3 0,09800 0,08200 0,11800

Opomba: Cene elektrike smo pri nekaterih ponudnikih preverjali v januarju 2023, veljajo za gospodinjstva, in ne vključujejo DDV, ki je po novem 9,5 % ter ostalih dajatev. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.


Povprečno gospodinjstvo porabi okrog 5.000 kWh električne energije letno (brez ogrevanja), kar po regulirani ceni električne energije 0,17 EUR/kWh skupaj z dajatvami, znese okrog 850 EUR/letno.


Kakšne so napovedi glede cene elektrike?

Skrb vzbujajoče so bile lanske cene električne energije na evropskih borzah. Te so se poleti 2022 povzpele že krepko preko 300 EUR/MWh, kar je bilo skoraj štirikrat več, kot je bila vrednost v prvi polovici leta 2022. V začetku letu 2023 so se cene elektrike na evropskih trgih znižale. 

V marcu 2023 je povprečna mesečna cena električne energije za dan vnaprej v večini evropskih držav z nekaterimi izjemami nekoliko presegla 100 € MWh. Po analizah je tako v prvem četrtletju leta 2023 na večini evropskih trgov povprečna četrtletna cena elektrike ostala pod 130 €/MWh. Najnižja četrtletna cena 85,23 €/MWh je bila zabeležena na skandinavskem trgu (Nord Pool).


Cena elektrike je samo en del zneska na položnici

Cena elektrike se oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je ta predstavljala okrog 40 odstotka končnega zneska, ki ga plačamo odjemalci. Trenutno, v času regulacije, cena električne energije predstavlja 55 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki ter DDV in trošarina.


cena elektrike razrez racuna

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energije, katero določa dobavitelj ter prispevkov, omrežnine, trošarine in DDV.

 

Kaj bi se zgodilo, če se na trgu v prihodnje cene obdržijo po trenutnih cenah na trgu, ki so petkrat višje, kot so bile lansko leto? Bi bile številke na položnicah tudi petkrat višje?

Nikakor ne, saj, kot smo že prej pojasnili, predstavlja cena elektrike v normalnih pogojih brez regulacij dobro tretjino končnega izračuna. Država ima možnost reguliranja višine trošarine, davka in prispevkov. Če bi te ostale na današnji ravni in če bi električno energijo v prihodnje na primer plačevali po ceni 0,34 EUR/kWh, bi bil končni znesek na položnicah za povprečno gospodinjstvo z letno porabo 5.000 kWh električne energije, skupaj z vsemi dajatvami okrog 2.100 EUR/letno. Končna cena kilovatne ure z vsemi dajatvami bi tako znašala preko 0,40 EUR.

 

Kakšne so cene elektrike z vsemi dajatvami po Evropi

Letna inflacija energije v EU je po ruski invaziji na Ukrajino dosegla rekordno raven. Letna stopnja inflacije energije je junija 2022 presegla 40 odstotkov, nato pa so cene začele postopoma padati. 

Vseeno se veliko gospodinjstev in podjetij še vedno spopada z visokimi stroški energije. Nekatere evropske vlade so namenile znatno podporo gospodinjstvom in podjetjem, da bi ublažile vpliv višjih računov za energijo sredi splošne krize življenjskih stroškov.

V spodnji tabeli predstavljamo končne cene električne energije z vsemi dajatvami v nekaterih državah Evropske unije. Najdražjo električno energijo plačujejo Nemci (0,495 EUR/kWh), najnižjo pa Hrvati (0,144 EUR/kWh). V Sloveniji je trenutna cena elektrike za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami 0,174 EUR/kWh.

 

primerjava cen elektrike v evropi

Kako regulirane cene elektrike vplivajo na ogrevanje?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 velik objekt in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 5.000 kWh porabe elektrike, porabi dodatno še nekje 3.000 kWh elektrike za ogrevanje prostorov, skupno torej nekje 8.000 kWh letno.

Po povprečnih cenah na trgu, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije skupaj z vsemi dajatvami 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Zaradi omejitev cen elektrike in znižanja stopnje DDV, bo strošek elektrike nekoliko nižji. Za porabljenih 8.000 kWh bo potrebno letno odšteti okrog 1.320 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje).

pasica aplikacija

Kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do regulacije cen elektrike in znižanja dajatev? Če bi se cena električne energije na primer drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh skupaj z vsemi dajatvami, bi to pomenilo približno 3.200 EUR letnega stroška elektrike za gospodinjstvo in ogrevanje. Lahko si predstavljamo, kakšno finančno stisko bi to pomenilo za gospodinjstva, kjer ogrevajo z električnimi pečmi, električnimi radiatorji, letno porabijo tudi 15.000 kWh ali več in si ne morejo privoščiti zamenjave ogrevalnega sistema.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila. Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

Kaj lahko storijo gospodinjstva?

Z zamenjavo za najbolj ugodnega dobavitelja elektrike gospodinjstva ne bodo pridobila prav veliko, saj imajo najugodnejši ponudniki ugodne cene elektrike za svoje stare odjemalce, za nove pa veljajo višji ceniki. Nekateri dobavitelji so celo prenehali s prodajo električne energije in svoje stranke pozvali, da si najdejo druge dobavitelje, kar sta v letu 2022 storila Telekom in E.ON.

Ena od rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno porabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije je eden od smotrnih ukrepov. Pri takšni odločitvi je potrebna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov. Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od vsakokratnih pretresov na energetskih trgih, je postavitev lastne sončne elektrarne. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna nam pridela dovolj električne energije, tako za potrebe za gospodinjstva kot za ogrevanje, če ogrevamo na elektriko, recimo s toplotno črpalko. Spodbude, ki jih namenja država s ciljem o zmanjšanju izpustov ter samooskrbi, so še vedno aktualne. V letošnjem letu je zaradi ogromnega povpraševanja po sončnih elektrarnah že spomladi zmanjkalo denarja za subvencije za sončne elektrarne. Konec leta se napoveduje nov razpis. Kakšni bodo pogoji in višina finančnih spodbud, se zaenkrat še ne ve. Še vedno pa se lahko zaprosi za kreditiranje sončne elektrarne s pomočjo Eko sklada.


Sončna elektrarna cenaJe naložba v sončno elektrarno brez subvencije upravičena?

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cen elektrike za gospodinjstva, ki skupaj z vsemi dajatvami znašajo že okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021.

Preberite več!


Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Preverite akcijsko ponudbo 2022 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.