Simulacija izračuna končne cene elektrike za gospodinjstva pokaže, da bomo po tem, ko je vlada za gospodinjske odjemalce z uredbo ponovno (delno) regulirala cene električne energije, začasno umaknila obračunavanje prispeveka za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, zvišala DDV, uvedla nov način obračunavanja omrežnine ter ob upoštevanju cen električne energije na trgu, v naslednjih letih za dobavo elektrike plačevali več kot sedaj.

 

cena elektrike poloznica euro

Cene električne energije do konca leta 2023 enake pri vseh dobaviteljih

Vlada je z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišje cene elektrike za gospodinjske odjemalce. Zaradi zaostrenih razmer na trgu z energenti je znižala tudi stopnjo DDV iz prejšnjih 22 % na 9,5 %, odjemalci elektrike so bili tudi oproščeni plačevanja prispeveka za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE). Od junija 2023 je vlada davek na dodano vrednost ponovno zvišala na 22 %.

Cena elektrike za gospodinjstva so trenutno pri vseh ponudnikih enake. Le pri Energetiki Ljubljana smo zasledili nekoliko nižjo ceno nizke tarife elektrike (0,07742 eur/kWh).

Omejene cene elektrike do 31.12.2024 (redni ceniki, vrednosti brez DDV):

 • enotna tarifa: 0,09800 eur/kWh,
 • visoka tarifa: 0,11800 eur/kWh,
 • nizka tarifa: 0,08200 eur/kWh.

Cenik - cena elektrike pri različnih ponudnikih

Ponudnik:   Enotna tarifa   Nizka tarifa   Visoka tarifa
Gen-I* 0,09800 0,08200 0,11800
Petrol 0,09800 0,08200 0,11800
Energija Plus 0,09800 0,08200 0,11800
Sonce energija 0,09800 0,08200 0,11800
ECE 0,09800 0,08200 0,11800
Energetika Ljubljana 0,09800 0,07742 0,11800
E3 0,09800 0,08200 0,11800

Opomba: Cene elektrike za gospodinjske odjemalce (redni ceniki) smo pri nekaterih preverjali ponudnikih v novembru 2023, in ne vključujejo DDV, ki je po novem spet 22 % ter ostalih dajatev. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.


Povprečno gospodinjstvo porabi okrog 4.000 kWh električne energije letno (brez ogrevanja), kar trenutno po regulirani ceni električne energije, skupaj z vsemi dajatvami, znese okrog 800 EUR/letno.


Cene elektrike bodo v letu 2024 regulirane 90-odstotno

Cena elektrike bo za gospodinjstva tudi v letu 2024 regulirana, vendar bo regulacija le delna. Ceno za 90 odstotkov porabe bo določila vlada, 10 odstotkov pa bodo gospodinjstva plačevala po tržni ceni. Obe ceni bosta ločeno prikazani na računu za elektriko. Za poslovne odjemalce se regulacija s koncem leta 2023 izteče. Vendar ne veselimo se prehitro, razliko med tržno in regulirano ceno bomo v obliki višjih davkov plačali davkoplačevalci. Namreč, po ocenah poznavalcev bo morala vlada naslednje leto dobaviteljem elektrike iz proračuna plačati med 35 in 40 milijoni.

Povprečno gospodinjstvo v Sloveniji z letno porabo 4 MWh električne energije, oz. povprečno 333 kWh/mesečno (brez ogrevanja na elektriko) in s priključno močjo 7 kW, plačuje za dobavo električne energije okrog 70 evrov na mesec. Če regulacije ne bi bilo, bi mesečni račun za elektriko znašal preko 90 evrov, torej približno 20 evrov več. 

Tudi v letu 2024 bodo gospodinjstva oproščena plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor za obnovljive vire energije (OVE in SPTE). Zaenkrat ni znano, kje bo država dobila sredstva za zagotavljanje podpor pri investicijah v naprave za proizvodnjo obnovljivih virov energije. V zadnjem letu se je s tem prispevkom za spodbujanje zelenih investicij zbralo okrog 135 milijonov. Odprto ostaja vprašanje, kako bo vlada, ki je obljubljala zeleni preboj in investicije v obnovljive vire, v prihodnje uresičevala cilje zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. 

Po objavi novih tarif omrežnin, ki jih je objavila Agencija za energijo, lahko končno ocenimo, kakšne zneske lahko v letu 2024 pričakujemo na položnicah za elektriko.

90-odstotna omejitev cen električne energije v letu 2024. Višina omejitev ostaja na enaki ravni kot v 2023:

 • notna tarifa (ET):  0,09800 €/kWh
 • Višja tarifa (VT): 0,11800 €/kWh
 • Manjša tarifa (MT): 0,08200 €/kWh

10 odstotkov cene elektrike bo prepuščeno trgu. Dva izmed ponudnikov električne energije, Gen-I in Petrol, sta te dni že obvestila odjemalce, po kakšnih cenah bodo v naslednjem letu prodajali električno energijo.


Redni cenik Gen-I od 1.1.2024:

 • Enotna tarifa (ET):  0,15390 €/kWh
 • Višja tarifa (VT): 0,16290 €/kWh
 • Manjša tarifa (MT): 0,14490 €/kWh

Redni cenik Petrol od 1.1.2024:

 • Enotna tarifa (ET):  0,19026 €/kWh
 • Višja tarifa (VT): 0,20002 €/kWh
 • Manjša tarifa (MT): 0,18050 €/kWh

Obračunavanje omrežnine za priključno moč in porabljeno elektriko po novem

Velik vpliv na končno ceno elektrike bo v prihodnje imel nov sistem obračunavanje omrežnine za priključno moč in omrežnine za porabljeno električno energijo. Agencija za energijo je za leto 2024 objavila cenik. V prvi polovici leta bo plačevanje omrežnine še potekalo po starem sistemu, le tarifi za omrežnino in porabljeno energijo bosta nekoliko višji. Večja sprememba nas čaka po 1. juliju 2024, ko bomo omrežnino plačevali po časovnih blokih.

 

V spodnji tabeli preverite pet časovnih blokov, glede na sezono, dan in uro v dnevu:

cene elektrike casovni bloki

Omrežnina se bo plačevala po časovnih blokih, glede na dogovorjeno obračunsko moč in porabljeno električno energijo. Višina tarife bo odvisna od meseca v letu, dneva v tednu in ure. Predvidenih je pet časovnih blokov, na dan se bodo izmenjevali trije časovni bloki.


Z julijem 2024 se uvaja novo obračunavanje omrežnine z uvedbo sistema petih časovnih blokov. Več o tem, kako se bo po novem obračunavala omrežnina, ki trenutno sestavlja četrtino končnega zneska za elektriko, lahko preberete TUKAJ!


poskusno merjenje banner sonce energija


Do konca leta 2024 brez prispevka za obnovljive vire

V novembru 2023 je vlada zaradi energetske draginje sprejela odločitev, da gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2024 ne bo obračunavala prispevka za obnovljive vire (SPTE in OVE). Z ukrepom, ki bo v veljavi 14 mesecev, bo odjemalec s povprečno obračunsko močjo 7 kW mesečno privarčeval 6,3 EUR.

 

Cena elektrine energije je le en del zneska na položnici

Cena elektrike se za razliko od trenutne situacije, ko imamo ceno omejeno navzgor, oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je ta del predstavljal okrog 40 odstotka končnega zneska. Trenutno, v času regulacije, cena električne energije predstavlja 50 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki, trošarina in DDV.

Po 1. 7. 2024, ko bo začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, se bodo ta razmerja na končnem računu na položnici nekoliko spremenila.

V času visoke tarife bomo v odstotkih plačevali več za omrežnino in manj za energijo, v času nizke sezone pa bo slika obrnjena, saj bo kar 62 odstotkov šlo za energijo.

 

razclenitev racuna cene elektrike

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energijeprispevkov, omrežnine, trošarine in DDV.

 

Končna cena elektrike na položnici

Že dosedanji izračun končne cene elektrike na položnici, je za marsikaterega odjemalca električne energije težko razumljiv. Po novem obračunavanju omrežnine bo še bolj zapleten in večini še težje razumljiv.

Pogosto se postavlja vprašanje, koliko v resnici plačujemo dobaviteljem za elektriko in kako to izračunati, kar bo še posebej pomembno po odpravi regulacije, ko se bodo cene elektrike ponovno prosto oblikovale na trgu.

 

Kako izračunati, koliko plačujemo za kilovatno uro?

Najpreprostejši izračun, koliko realno plačujemo za kilovatno uro dobavljene električne energije skupaj z vsemi dajatvami, dobimo s količnikom med končno ceno na položnici in porabo kWh v tistem mesecu.

Oba zneska najdemo na položnici za elektriko, kot je v spodnjem primeru:

cena elektrike poloznica


Primer izračuna iz zgornje slike:

Končna cena za plačilo na računu: 149,97 €

Mesečna poraba električne energije: 747 kWh

 • Izračun: 149,97 : 747 = 0,20

Izračun pokaže, da končna cena kilovatne ure električne energije skupaj z vsemi dajatvami stane 0,20 EUR.


Bo končna cena elektrike v nekaj letih res višja za 100 %?

Še leta 2020 je kilovatna ura električne energije za gospodinjstva znašala okrog 0,14 EUR.

Po pandemiji in agresiji Rusije na Ukrajino, so se cene električne energije tako pri nas, kot po Evropi, drastično dvignile. Vlade so z raznimi ukrepi poskušale omejiti končne zneske na položnicah. Za nekaj časa so bila gospodinjstva oproščena plačevanja nekaterih prispevkov, znižale so se trošarine in DDV, cena elektrike pa se je navzgor omejila. Vsi ponudniki električne energije v Sloveniji so elektriko prodajali po enakih cenah. Končna cena elektrike se je kljub vsem ukrepom, iz 0,14 EUR/kWh do danes zvišala na okrog 0,20 EUR/kWh.

Kakšne cene elektrike lahko pričakujemo, ko bo prenehala veljati regulacija cen električne energije in ko bo po 1.1.2026 začel veljati sistem obračunavanja omrežnine, ki bo kaznoval preseganje dogovorjene moči po časovnih blokih? Glede na cene energije, ki sta jih za leto 2024 za gospodinjske odjemalce napovedala Gen-I in Petrol, skupaj z vsemi ostalimi prispevki, omrežnino in davki, bomo po končani državni regulaciji cen elektrike, morali za kilovatno uro odšteti okrog 0,26 evrov, kar je skoraj enkrat več, kot leta 2020.

Poenostavljeno povedano, gospodinjstvo, ki je leta 2020 za 500 kWh porabljene električne energije mesečno plačalo 75 EUR (0,14 EUR/kWh), danes plačuje okrog 100 EUR (0,20 EUR/kWh), bo po sedaj znanih cenah energije, ostalih prispevkih in davkih, čez nekaj let za 500 kWh porabljene električne energije plačevalo okrog 130 EUR/mesec (0,26 EUR/kWh).

 

Za mnenje, kakšne bo cene elektrike lahko pričakujemo v prihdonje, smo povprašali direktorja Elesa Aleksanda Mervarja

Direktor Elesa Aleksander Mervar napoveduje, da se nam brez podaljšanja vladne uredbe o regulaciji cen elektrike, v prihodnje obeta občutna podražitev. Cene električne energije na trgih se po njegovem mnenju sicer umirjajo in bi se naj v prihodnjem letu gibale okrog 155 do 160 evrov za megavatno uro. Pričakuje celo, da bi se lahko do leta 2026 celo stabilizirala okrog 115 eur za megavatno uro, vendar je to več kot podvojena cena glede na obdobje pred krizo, ko je bila cena okrog 50 evrov.

Prav tako bodo zaradi vedno večje obremenitve omrežja potrebne posodobitve distribucijskih omrežij, kar pa v prihodnje pomeni višje postavke za omrežnino na položnicah. Jasno je, da regulacija cen ne bo trajala v nedogled, zato se špekulira, da bi lahko bili zneski na položnicah za elektriko v prihodnjih letih višji od 25 do 60 odstotkov.

 

Cene elektrike v 2024 Aleksander Mervar Eles

Direktor Elesa Aleksander Mervar za prihodnje napoveduje dvig zneskov na položnicah za elektriko.

Kako bo z ogrevanjem na elektriko? Bo nov sistem obračunavanja elektrike vplival na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Novejše toplotne črpalke sicer ne trošijo veliko energije, to še posebej velja za kvalitetnejše sisteme zrak-voda ter predvsem za geotermalne toplotne črpalke. Toplotne črpalke največ porabijo v nočnih urah, ko bo elektrika po novi shemi cenejša. Prav gotovo bo potrebno razmisliti o časovnih temperaturnih regulacijah ogrevanja. Čez dan, ko nas ponavadi ni doma in ko bo dobavljena energija najdražja, bo treba zmanjšati temperaturo v stanovanju. Kako bo z ostalimi ogrevalnimi sistemi, predvsem z uporabo električnih radiatorjev in električnih centralnih peči, pa bo pokazal čas.

 

Kakšne so cene elektrike z vsemi dajatvami po Evropi

Letna inflacija energije v EU je po ruski invaziji na Ukrajino dosegla rekordno raven. Letna stopnja inflacije energije je junija 2022 presegla 40 odstotkov, nato pa so cene začele postopoma padati. 

Vseeno se veliko gospodinjstev in podjetij še vedno spopada z visokimi stroški energije. Nekatere evropske vlade so namenile znatno podporo gospodinjstvom in podjetjem, da bi ublažile vpliv višjih računov za energijo sredi splošne krize življenjskih stroškov.

V spodnji tabeli predstavljamo končne cene električne energije z vsemi dajatvami v nekaterih evropsih državah. Najdražjo električno energijo plačujejo Nizozemci (0,475 EUR/kWh), najnižjo pa Bolgari (0,114 EUR/kWh). V Sloveniji je trenutna cena elektrike za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami 0,192 EUR/kWh.

 

cene elektrike v evropi

Kako regulirane cene elektrike vplivajo na ogrevanje?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 velik objekt in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 4.000 kWh porabe elektrike, porabi dodatno še nekje 4.000 kWh elektrike za ogrevanje prostorov, skupno torej nekje 8.000 kWh letno.

Po povprečnih cenah na trgu, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije skupaj z vsemi dajatvami 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Zaradi omejitev cen elektrike in znižanja stopnje DDV, bo strošek elektrike nekoliko nižji. Za porabljenih 8.000 kWh bo potrebno letno odšteti okrog 1.320 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje).

 

pasica aplikacija

Kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do regulacije cen elektrike in znižanja dajatev? Če bi se cena električne energije na primer drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh skupaj z vsemi dajatvami, bi to pomenilo približno 3.200 EUR letnega stroška elektrike za gospodinjstvo in ogrevanje. Lahko si predstavljamo, kakšno finančno stisko bi to pomenilo za gospodinjstva, kjer ogrevajo z električnimi pečmi, električnimi radiatorji, letno porabijo tudi 15.000 kWh ali več in si ne morejo privoščiti zamenjave ogrevalnega sistema.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila. Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

Kaj lahko storijo gospodinjstva?

Z zamenjavo za najbolj ugodnega dobavitelja elektrike gospodinjstva ne bodo pridobila prav veliko, saj imajo najugodnejši ponudniki ugodne cene elektrike za svoje stare odjemalce, za nove pa veljajo višji ceniki. Nekateri dobavitelji so celo prenehali s prodajo električne energije in svoje stranke pozvali, da si najdejo druge dobavitelje, kar sta v letu 2022 storila Telekom in E.ON.

Ena od rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno porabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije je eden od smotrnih ukrepov. Pri takšni odločitvi je potrebna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov. Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od vsakokratnih pretresov na energetskih trgih, je postavitev lastne sončne elektrarne. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna nam pridela dovolj električne energije, tako za potrebe za gospodinjstva kot za ogrevanje, če ogrevamo na elektriko, recimo s toplotno črpalko. Spodbude, ki jih namenja država s ciljem o zmanjšanju izpustov ter samooskrbi, so še vedno aktualne. V letošnjem letu je zaradi ogromnega povpraševanja po sončnih elektrarnah že spomladi zmanjkalo denarja za subvencije za sončne elektrarne. Konec leta se napoveduje nov razpis. Kakšni bodo pogoji in višina finančnih spodbud, se zaenkrat še ne ve. Še vedno pa se lahko zaprosi za kreditiranje sončne elektrarne s pomočjo Eko sklada.


Sončna elektrarna cenaJe naložba v sončno elektrarno brez subvencije upravičena?

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cen elektrike za gospodinjstva, ki skupaj z vsemi dajatvami znašajo že okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021.

Preberite več!


Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.