Cena elektrike 2024 – primerjava cenika GEN -I, Petrol, Energija Plus

Cena elektrike – kaj nas čaka v 2025? Zbrane cene elektrike iz cenika GEN-I, Petrol, Energija Plus, Sonce energija, ECE, Energetika Ljubljana.

Cena elektrike je zamrznjena, vendar kaj nas čaka konec leta?

Izračun končne cene elektrike za gospodinjstva pokaže, da bomo po tem, ko je vlada za gospodinjske odjemalce z uredbo ponovno (delno) regulirala cene električne energije, začasno umaknila obračunavanje prispevka za proizvodnjo električne energije iz OVE, zvišala DDV, uvedla nov način obračunavanja omrežnine, ter ob upoštevanju vse višjih cen električne energije na trgu, v naslednjih letih za dobavo elektrike plačevali več kot sedaj. Sledi poglobljen pogled, v nadaljevanju najdete tudi primerjavo cenika glavnih dobaviteljev elektrike:

Kazalo:


cena elektrike poloznica euro

Vsem je jasno, da pri ceni elektrike več ne gre za stabilnost, kot smo jo poznali še pred parimi leti. Gospodinjski odjemalec elektrike je postal pozornejši na cenike dobaviteljev in spremlja pri katerem je najcenejša elektrika. V 2024 smo kupci še na varni strani, v 2025 se ob vladni deregulaciji cene elektrike napoveduje prosti trg ter huda konkurenca med dobavitelji.

 

Zaradi začasne regulacije, cena elektrike navidezno nizka

Cene električne energije na borzah so se od oktobra 2021 močno zvišale, kar je posledica globalnih dejavnikov, predvsem vojne v Ukrajini, povečanega povpraševanje po elektriki za namene e-mobilnosti in ogrevanja ter zmanjšanja dobave plina iz Rusije. Ker se povpraševanje po elektriki povečuje, ne moremo pričakovati, da bo cena stagnirala.

Dosedanje vlade so si prizadevale zagotoviti cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo za gospodinjstva in podjetja.

Do letos. Za poslovne odjemalce se je namreč regulacija cene elektrike v 2023 iztekla. Golobova vlada je podaljšala regulacijo cene elektrike za gospodinjstva, za pomoč gospodarstvu pa ni bilo posluha.

Večina evropskih držav se pri pomoči podjetjem pri energetski krizi še vedno zateka k podobnim ukrepom, kot jih je sprejemala bivša Janševa vlada, torej k zniževanju ali začasni opustitvi prispevkov za zelene vire, zniževanju omrežnine in DDV. Slovenska podjetja bodo zaradi višjih cen elektrike na globalnih trgih manj konkurenčna.

Z Uredbo o določitvi cen električne energije bo cena elektrike za gospodinjstva tudi v letu 2024 regulirana, vendar bo regulacija delna. Ceno za 90 odstotkov porabe je določila vlada, 10 odstotkov pa bodo gospodinjstva plačevala po tržni ceni. Obe ceni za elektriko bosta ločeno prikazani na položnici .

Vendar ne veselimo se prehitro, razliko med tržno in regulirano ceno bomo z višjimi davki plačali davkoplačevalci. Po ocenah poznavalcev, naj bi vlada dobaviteljem elektrike za ta ukrep iz proračuna namenila pomoč v vrednosti med 35 in 40 milijoni. 

 

Poglejmo cenike – kaj pomenijo regulirane cene električne energije?

Regulirana cena elektrike se obračuna za 90-odstotkov porabe.  Preverjeno iz cenikov, so pri vseh ponudnikih, ki smo jih preverjali, cene za enotno, nizko in visoko tarifo, enake (vrednosti z DDV):

Regulirane cene elektrike Enotna tarifa (€/kWh)Nizka tarifa (€/kWh)Visoka tarifa (€/kWh)
Vsi ponudniki el. energije0,119560,10004 0,14396

 

Kakšna je realna cena elektrike za 10% porabljene energije?

Cena elektrike za 10-odstotkov porabe je obračunana po trži ceni dobavitelja.

Predstavljamo cene podjetij GEN-I, Petrol, Energija Plus, Sonce energija, ECE, Energetika Ljubljana in E3 (redni ceniki, vrednosti v ceniki so z DDV):

Ponudnik:Enotna tarifa (€/kWh)Nizka tarifa (€/kWh)Visoka tarifa (€/kWh)
Gen-I0,187760,17678 0,19874
Petrol0,190260,180500,20002
Energija Plus0,200680,168960,22508
Sonce energija///
ECE0,200680,168960,22508
Energetika Ljubljana0,19019 0,17921 0,19995
E3 (paket Preprosti)0,192700,182940,20246

Opomba: Cene elektrike za gospodinjske odjemalce (redni ceniki) smo preverjali v maju 2024,  vključujejo DDV. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev elektrike.


Povprečno gospodinjstvo letno za osnovne potrebe, brez da se ogreva na elektriko, porabi okrog 4.000 kWh električne energije. Kar trenutno po regulirani ceni, skupaj z vsemi dajatvami, znese okrog 800 EUR letno.


Regulacija cene za elektriko je sicer zagotovila prihranke

Povprečno gospodinjstvo v Sloveniji z letno porabo 4 MWh električne energije, oz. povprečno 333 kWh/mesečno (brez ogrevanja na elektriko) in z obračunsko močjo 7 kW, plačuje za dobavo električne energije okrog 70 evrov na mesec. Če regulacije ne bi bilo, bi mesečni račun za elektriko znašal preko 90 evrov, torej približno 20 evrov več.

V letu 2024 bodo gospodinjstva oproščena plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor za obnovljive vire energije (OVE in SPTE). Zaenkrat ni znano, kje bo država dobila sredstva za zagotavljanje podpor pri investicijah v naprave za proizvodnjo obnovljivih virov energije. V zadnjem letu se je s tem prispevkom za spodbujanje zelenih investicij zbralo okrog 135 milijonov evrov. Odprto ostaja vprašanje, kako bo vlada, ki obljublja zeleni prehod in investicije v obnovljive vire, v prihodnje uresičevala cilje zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

NOVO – omrežnina za obračunsko moč in porabljeno električno energijo

Po objavi novih tarif za omrežnino, ki so jih zasnovali na Agenciji za energijo, lahko ocenimo, kakšne zneske bomo v letu 2024 plačevali za dobavo elektrike.

V prvi polovici leta se nam zvišanje tarif za omrežnino že pozna na položnicah, saj so višje postavke tako za obračunsko moč, kot za porabljeno električno energijo.

Cenik tarif za omrežnino glede na obračunsko moč, primerjava:

  • 2023: 0,77417 EUR/kW
  • 2024 (do 31. 6. 2024): 0,79600 EUR/kW

Cenik tarif omrežnino glede na porabljeno električno energijo, primerjava:

  • 2023: 0,03858 EUR/kWh
  • 2024 (do 31. 6. 2024): 0,03973 EUR/kWh

Večja sprememba za obračunavanje omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za porabljeno električno energijo nas čaka po 1. juliju 2024, ko bomo omrežnino plačevali po časovnih blokih.


Z julijem 2024 se uvaja novo obračunavanje omrežnine z uvedbo sistema petih časovnih blokov. Več o tem, kako se bo po novem obračunavala omrežnina, ki trenutno sestavlja četrtino končnega zneska za elektriko, lahko preberete TUKAJ!


V spodnji tabeli preverite pet časovnih blokov, glede na sezono, dan in uro v dnevu:

cene elektrike casovni bloki

Omrežnina po časovnih blokih, glede na dogovorjeno obračunsko moč in porabljeno električno energijo. Višina tarife bo odvisna od meseca v letu, dneva v tednu in ure. Predvidenih je pet časovnih blokov, dnevno se bodo izmenjevali trije časovni bloki.Delno se položnica za elektriko za povprečnega odjemalca zniža tudi zaradi nižjega prispevka za OVE. Gospodinjskim odjemalcem se do konca leta 2024 ne bo obračunavalo prispevka za obnovljive vire (SPTE in OVE). Z tem ukrepom bo odjemalec s povprečno obračunsko močjo 7 kW mesečno privarčeval 6,3 EUR.

 

Cena električne energije je le en del zneska na položnici

Cena elektrike se za razliko od trenutne situacije, ko imamo ceno omejeno, oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je ta del predstavljal okrog 40 odstotka končnega zneska. Trenutno, v času regulacije, cena električne energije predstavlja 50 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki, trošarina in DDV.

Po 1. 7. 2024, ko bo začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine,  se bodo razmerja na položnici nekoliko spremenila. V času visoke tarife bomo v odstotkih plačevali več za omrežnino in manj za energijo, v času nizke tarife pa bo slika obrnjena, saj bo kar 62 odstotkov cene namenjeno za energijo.

 

razclenitev racuna cene elektrike

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energijeprispevkov, omrežnine, trošarine in DDV. 

 

Končna cena elektrike – kako preveriti izračun?

Že dosedanji izračun končne cene elektrike je na položnici za marsikaterega odjemalca električne energije precej zapleten. Po novem obračunu omrežnine lahko pričakujemo poslabšanje stanja. Pogosto se postavlja vprašanje, koliko v resnici plačujemo dobaviteljem za elektriko in kako to izračunati, kar bo še posebej pomembno po odpravi regulacije, ko se bodo cene elektrike ponovno prosto oblikovale na trgu.

 

Kako izračunati, koliko plačujemo za kilovatno uro v 2024?

Najpreprostejši izračun, koliko realno plačujemo za kilovatno uro dobavljene električne energije skupaj z vsemi dajatvami, dobimo s količnikom med končno ceno na položnici in porabo kWh v tistem mesecu.

Oba zneska najdemo na položnici za elektriko, kot je prikazano v spodnjem primeru:

cena elektrike poloznica


Primer izračuna iz zgornje slike:

Končna cena za plačilo na računu: 149,97 €

Mesečna poraba električne energije: 747 kWh

Izračun: 149,97 : 747 = 0,20

Izračun pokaže, da končna cena kilovatne ure električne energije skupaj z vsemi dajatvami stane 0,20 EUR. 


Ali bo končna cena elektrike v nekaj letih višja za 100 %?

Še leta 2020 je kilovatna ura električne energije za gospodinjstva znašala okrog 0,14 EUR.

Po pandemiji in agresiji Rusije na Ukrajino, so se cene električne energije, tako pri nas, kot po Evropi, drastično dvignile. Vlade so z raznimi ukrepi poskušale omejiti končne zneske na položnicah. Za nekaj časa so bila gospodinjstva oproščena plačevanja nekaterih prispevkov, znižale so se trošarine in DDV, cena elektrike pa se je navzgor omejila. Vsi ponudniki električne energije v Sloveniji so elektriko prodajali po enakih cenah. Končna cena elektrike se je kljub vsem ukrepom, iz 0,14 EUR/kWh do danes zvišala na okrog 0,20 EUR/kWh.

Kakšne cene elektrike lahko pričakujemo, ko bo prenehala veljati regulacija cen električne energije in ko bo po 1.1.2026 začel veljati sistem obračunavanja omrežnine, ki bo kaznoval preseganje dogovorjene moči po časovnih blokih? Glede na cene energije, ki sta jih za leto 2024 za gospodinjske odjemalce napovedala Gen-I in Petrol, skupaj z vsemi ostalimi prispevki, omrežnino in davki, bomo po končani državni regulaciji cen elektrike, morali za kilovatno uro odšteti okrog 0,26 evrov, kar je skoraj enkrat več, kot leta 2020.

Poenostavljeno povedano, gospodinjstvo, ki je leta 2020 za 500 kWh porabljene električne energije mesečno plačalo 75 EUR (0,14 EUR/kWh), danes plačuje okrog 100 EUR (0,20 EUR/kWh), bo po sedaj znanih napovedanih cenah energije, ostalih prispevkih in davkih, čez nekaj let za 500 kWh porabljene električne energije plačevalo okrog 130 EUR/mesec (0,26 EUR/kWh).

Aleksander Mervar: kaj se lahko z gotovostjo napove glede cen elektrike

Direktor Elesa Aleksander Mervar napoveduje, da se nam brez podaljšanja vladne uredbe o regulaciji cen elektrike tudi v prihodnje, obeta občutna podražitev. Cene električne energije na trgih, se po njegovem mnenju sicer umirjajo in bi se naj letos gibale okrog 155 do 160 evrov za megavatno uro. Pričakuje celo, da bi se lahko do leta 2026 celo stabilizirala okrog 115 eur za megavatno uro, vendar je to več kot podvojena cena glede na obdobje pred krizo, ko je bila cena okrog 50 evrov.

Prav tako bodo zaradi vedno večje obremenitve omrežja potrebne posodobitve distribucijskih omrežij, kar pa v prihodnje pomeni višje postavke za omrežnino na položnicah. Jasno je, da regulacija cen ne bo trajala v nedogled, zato se špekulira, da bi lahko bili zneski na položnicah za elektriko v prihodnjih letih višji od 25 do 60 odstotkov.

 

Cene elektrike v 2024 Aleksander Mervar Eles

Direktor Elesa Aleksander Mervar za prihodnje napoveduje dvig zneskov na položnicah za elektriko.

 

Kako bo s ceno ogrevanja za toplotne črpalke?

Novejše toplotne črpalke sicer ne trošijo veliko energije, to še posebej velja za kvalitetnejše sisteme zrak-voda ter predvsem za geotermalne toplotne črpalke. Toplotne črpalke največ porabijo v nočnih urah, ko bo elektrika po novi shemi cenejša. Prav gotovo bo potrebno razmisliti o časovnih temperaturnih regulacijah ogrevanja. Čez dan, ko nas ponavadi ni doma in ko bo dobavljena energija najdražja, bo treba zmanjšati temperaturo v stanovanju. Kako bo z ostalimi ogrevalnimi sistemi, predvsem z uporabo električnih radiatorjev in električnih centralnih peči, pa bo pokazal čas.

 

Kakšne so cene elektrike po Evropi?

Letna inflacija energije v EU je po ruski invaziji na Ukrajino dosegla rekordno raven. Letna stopnja inflacije energije je junija 2022 presegla 40 odstotkov, nato pa so cene začele postopoma padati.

Vseeno se veliko gospodinjstev in podjetij še vedno spopada z visokimi stroški energije. Nekatere evropske vlade so namenile znatno podporo gospodinjstvom in podjetjem, da bi ublažile vpliv višjih računov za energijo sredi splošne krize življenjskih stroškov.

V spodnji tabeli predstavljamo končne cene električne energije z vsemi dajatvami v nekaterih evropsih državah. Najdražjo električno energijo plačujejo Nizozemci (0,475 EUR/kWh), najnižjo pa Bolgari (0,114 EUR/kWh). V Sloveniji je trenutna cena elektrike za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami 0,192 EUR/kWh.

 

cene elektrike v evropi

 

Kako regulirane cene elektrike vplivajo na stroške ogrevanja na elektriko?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 velik objekt in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 4.000 kWh porabe elektrike, porabi dodatno še nekje 4.000 kWh elektrike za ogrevanje prostorov, skupno torej nekje 8.000 kWh letno.

Po povprečnih cenah na trgu, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije skupaj z vsemi dajatvami 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Zaradi omejitev cen elektrike in znižanja stopnje DDV, bo strošek elektrike nekoliko nižji. Za porabljenih 8.000 kWh bo potrebno letno odšteti okrog 1.320 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje).

 

pasica aplikacija

Upravičena skrb, ko bodo v ceno znova vključene vse dajatve

Če se bo cena električne energije drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh – z dajatvami, bi to za gospodinjstvo, ki ogeva s toplotno črpalko pomenilo 3.200 EUR letnega stroška za elektriko. Lahko si predstavljamo, kakšno finančno stisko bi to pomenilo za gospodinjstva, ki ogrevajo z električnimi pečmi ali električnimi radiatorji, ki letno porabijo tudi 15.000 kWh ali več in si ne morejo privoščiti zamenjave ogrevalnega sistema.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo gotovo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila.

Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

 

Kako lahko na višino cene elektrike vplivamo gospodinjstva?

Dokler traja regulacija cen električne energije, z zamenjavo dobavitelja elektrike ne bodo veliko koristi. Prodajalci najbolj ugodne pakete za električno energijo omogočajo starim odjemalcem, za nove pa običajno veljajo višje cene elektrike. Občasno je smiselno spremljati akcijske ponudbe in si za v prihodnje, ko bo regulacija cene potekla, zagotoviti čim ugodnejšo ceno električne energije.

Druga rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno rabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije in s tem povezana časovna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov, je trenutno eden od smotrnih ukrepov.  Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

 

Kako bo v prihodnje s samooskrbo z električno energijo?

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od pretresov na energetskih trgih, je do sedaj veljala investicija v sončno elektrarno. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna je čez leto pridelala dovolj električne energije, tako za potrebe gospodinjstva, kot za ogrevanje s toplotno črpalko.

Investitorji, ki so vlogo za priključitev sončne elektrarne oddali do koncu leta 2023 in bodo investicijo izvedli do konca leta 2024, bodo lahko še vedno koristili letni obračun med oddano in porabljeno električno energijo, t. i.  net-metering. Za nove investitorje po izteku 2024 se bo obračun spremenil.

Dobavitelji bodo prevzeto in oddano električno energijo ter omrežnino obračunavali po novem sistemu. Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije bosta določena v pogodbi o samooskrbi in bosta odvisna od ponudbe, oz. dogovora z izbranim dobaviteljem.

V skladu z novim omrežninskim aktom Agencije za energijo in po Uredbi o sammoskrbi z električno energijo iz OVE, bodo v prihodnje lastniki sončnih elektrarn plačevali omrežnino za vso prejeto električno energijo iz omrežja. Omrežnini se bodo izognili le za porabljeno energijo iz lastne sončne elektrarne.

Subvencije za sončne elektrarne, ki jih je država s pomočjo Eko sklada v preteklosti namenjala investitorjem v samooskrbo z električno energijo, s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, je spomladi prevzel Borzen. Pogoji za pridobitev subvencij so dosegljivi na njihovi spletni strani.

 

Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI