Cene energentov so se na evropskih borzah višale že v lanskem letu, trend rasti pa se nadaljuje tudi letos. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov, borznih špekulacij in vojne v Ukrajini. Na končno ceno električne energije je sicer v 70 odstotkih vplivala cena zemeljskega plina, v 25 odstotkih cena premoga in v 5 odstotkih cena emisijskih kuponov. Umiritve rasti cen energentov ne gre pričakovati pred koncem leta 2022. To stanje bo zahtevno, tako za gospodarstvo, kot za male gospodinjske odjemalce, pozneje se pričakuje upad cen, vendar ne na predkrizno raven.

 

Svetovni trendi v energetiki

Plin je podražila že mrzla zima 2020/21. Cene zemeljskega plina so sicer zrasle po vsem svetu. V Evropi so bile lani najvišje v zadnjih trinajstih letih, v Aziji je utekočinjeni zemeljski plin sredi lanskega poletja dosegel rekordno vrednost v zadnjih osmih letih, v ameriškem plinskem vozlišču Henry Hub pa so bile sezonske cene najvišje v zadnjih sedmih letih. Sredi poletja je bilo zalog zemeljskega plina v evropskih skladiščih za četrtino manj od petletnega povprečja. Zaradi podhranjenosti evropskih skladišč plina se je za 10 do 15 % povečala poraba premoga v evropskih elektrarnah, ki jih visoke cene ogljičnih kuponov niti ne motijo, saj so se že pred časom »zavarovale« z večletnimi nakupi kuponov. Cene kuponov bodo sicer po pričakovanjih še naraščale, kar je posledica uresničevanja zavez EU na poti k razogljičenju družbe. 

Kot kaže zdaj, se rast cen energije v Evropi ne bo ustavila in lahko pričakujemo, da bodo cene energentov rastle. Cene zemeljskega plina bodo rasle zaradi otežene dobave iz Rusije, velike porabe, majhnih zalog v plinohramih in zaradi premika k proizvodnji elektrike iz plinskih elektrarn. Zviševala se bo tudi cena premoga, saj v zadnjih dveh letih ni bilo omembe vrednih vlaganj v proizvodnjo, poleg tega je po premogu veliko povpraševanje v državah v razvoju.

Svoj delež h gibanju cen energentov prispevajo tudi obnovljivi viri, katerih delež narašča, ter v zadnjem času še posebej krizna žarišča po svetu. Zračni tokovi namreč ob vročinskih valovih razmeroma mirujejo, kar je za evropski elektroenergetski sistem bolj nevarno kot pred leti, saj se zaradi ugašanja premogovnih in jedrskih elektrarn konvencionalna proizvodnja elektrike manjša.

 

cene energentov

Cena kurilnega olja v letu 2022

Doba ogrevanja s kurilnim oljem se počasi izteka, a med petimi glavnimi viri energije za ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih ima, kot lahko razberemo iz rezultatov raziskave REUS 2019, še vedno 20-odstoten delež. Na prvem mestu je lesna biomasa z 32-odstotnim deležem, na tretjem zemeljski plin z 12-odstotnim, sledita elektrika in toplotne črpalke.

Potem ko je cena kurilnega olja spomladi 2020 padla na najnižjo raven v zadnjih 10 letih (aprila je bila povprečna cena za 1 liter 0,72 evra), je že junija 2020 začela naraščati in se do konca novembra 2020 dvignila za približno 15 odstotkov, na 0,82 evra. Do oktobra lani se je cena za liter kurilnega olja pri večini ponudnikov dvignila na malo več kot 1 evro. Trenutno je cena kurilnega olja zaradi Ruske agresije v Ukrajini in posledično ukrepov proti Rusiji zelo visoka. Cena za liter je okrog 1,370 evra, cene pa se pri različnih ponudnikih skoraj ne razlikujejo. Upoštevati pa je treba, da ti različno zaračunajo dostavo, zato se pred naročilom splača preveriti ponudbo.


Cene KURILNEGA OLJA 2022

Ponudnik:   Petrol   Goldi (za OMV)   Horizont   Logo
Cena kurilno olje  L / EUR 1,365  1.451 1,400 1,356
 
Opomba: Cene smo preverjali 10. avgusta 2022, veljajo ob naročilu 1500 litrov kurilnega olja in plačilu z gotovino ter ne vključujejo stroškov dostave.

Cena elektrike 2022

Cena elektrike se konstantno zvišuje. Že lasnko leto se je na veleprodajnih trgih zvišala za 175 odstotkov. Špekulacije na borzah energentov v času pandemije so že v lanskem letu vplivale na rast cen energentov, tudi elektrike. Ruska agresija na Ukrajino je zaradi težav z dobavo plina v Evropo vse skupaj samo še poslabšala. Cene elekrtične energije so se pred energetsko krizo na trgih gibale okrog 50 eur za kilovatno uro, zdaj cene dosegajo že preko 300 eur na kilovatno uro.

Slovenski dobavitelji vsi po vrsti dvigujejo cene. Nekaj časa so nekateri dobavitelji, ki so v preteklih letih elektriko zakupovali vnaprej na terminskih borzah, še obdržali stare cene. Nekateri, ki tega niso storili, so celo prenehali z dejavnostjo in svoje odjemalce pozvali, naj si poiščejo nove dobavitelje.

Med slovenskimi dobavitelji je elektriko prvi (decembra lani) podražil Petrol, preostali dobavitelji so cene dvigovali postopoma, nazadnje tudi največji dobavitelj Gen-I. Povprečne končne vsote so se na položnicah gospodinjstev povišale za dobrih 50 %.

Potem ko je Agencija za energijo s 1. januarjem letos zvišala tarifne postavke omrežnine, pa je Janševa vlada konec januarja sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo, med drugim začasno oprostitev plačevanja omrežnine za gospodinjstva za tri mesece, ter 150 evrov dodatka za najranjlivejše. Ukrep je zelo ugodno vplival na gospodinjstva in omilil stisko ljudi.

Ko so se ukrepi s 1. majem iztekli, so se zneski na položnicah spet konkretno povišali. Zdaj nova vlada napoveduje nove ukrepe; med drugim regulacijo cen električne energije, prepolovljene prispeveke za obnovljive vire in trošarine, ter znižano, 9,5 % stopnjo DDV za dobavo elektrike.

Navzgor regulirane cene elektrike brez DDV za gospodinjstva bi naj veljale eno leto, do 31.8.2022. 

  • enotna tarifa: 0,098 eur/kWh,
  • visoka tarifa: 0,118 eur/kWh,
  • nizka tarifa: 0,082 eur/kWh.

Cenik - cena elektrike pri različnih ponudnikih

Ponudnik:   Enotna tarifa   Nizka tarifa   Visoka tarifa
Gen-I 0,09499 0,06499 0,10499
Petrol* 0,12804 0,08778 0,14146
Energija Plus 0,15499 0,10986 0,16699
Sonce energija 0,14000 0,10000 0,15000
ECE 0,15570 0,11290 0,16684
Energetika Ljubljana* 0,09800 0,07742 0,11800
E3 0,15298 0,09897 0,16046

Opomba: Cene elektrike smo pri nekaterih ponudnikih preverjali v avgustu 2022, veljajo za gospodinjstva, in ne vključujejo DDV. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.

* Cene pri Petrolu in Energetiki Ljubljana v veljavi od 1.9.2022


Nestabilne cene energentov v letošnjem letu

Povprečna končna cena električne energije za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami je v mesecu vgustu 2022 znašala že okrog 0,2 EUR/kWh (za primerjavo: v prvvem četrtletju 2022 je bila cena še 0,12 EUR/kWh). Nekateri ponudniki električne energije za pogon toplotnih črpalk omogočajo nižje cene elektrike. Ker je cena elektrike je v letu 2022 konkretno narastla in ni stabilna, je potrebno cenike dobaviteljev elektrike preveriti večkrat. 

Prednost ogrevanja s toplotno črpalko in samooskrbe s sončno elektrarno

Sončne elektrarne se izkažejo še posebej rentabilne, če hišo ogreva toplotna črpalka. V letu 2022 je zanimanje za sončne elektrarne izredno. Eko sklad je v prvih treh mesecih 2022 prejel več vlog za subvencije sončnih elektrarn kot v celem letu poprej (cca. 8.000 vlog), subvencije pa so za sončne elektrarne pošle že zgodaj spomladi. Do konca leta 2022 se sicer napoveduje novi razpis Eko sklada za investicije v sončne elektrarne.

Do 31. decembra 2023 sicer ob vgradnji sončne elektrarne za samooskrbo z elektriko veljajo stari pogoji meritev – letni obračun. Po tem datumu pa se obetajo spremembe v obračunu proizvodnje in porabe elektrike. Elektro podjetje, po sedanji uredbi, sedanjem net meteringu, enkrat letno izvede poračun električne energije – odjemalec bodisi doplača primanjkljaj ali morebitne viške v elektro sistem odda brezplačno. Po letu 2023 bomo z novo uredbo porabniki po cenah, ki bodo gotovo višje, kot smo jih poznali do sedaj, prodali elektriko v omrežje ali jo odkupili, v izogib hranjenju elektrike v omrežje, pa se bo vgrajevalo lastne hranilnike.


Cena plina v letu 2022

Cene zemeljskega plina so decembra lani na borzah dosegle vrhunec in v prvih dveh mesecih letošnjega leta nekoliko padle. Še vedno pa je njegova cena na borzah v primerjavi z lanskim januarjem za 300 % višja, od 70 do 80 evrov za megavatno uro. Nekateri dobavitelji so cene prvič zvišali že jeseni, v naslednjih mesecih so nekateri to storili že drugič in zdaj napovedujejo nove podražitve.

Petrol, denimo, je od oktobra lani do letošnjega februarja plin podražil za 12,30 % (cena se bo ponovno zvišala 1. aprila, in sicer za 36,4 %), Energija plus ga je podražila za 34 %, Plinarna Maribor pa celo za 63 % (pri tem je treba opozoriti, da trenutne cene veljajo le za obstoječe odjemalce, medtem ko so za nove bistveno višje, in sicer za kar 66,7 %). Pa to še niso rekorderji pri podražitvah zemeljskega plina: JP Komunala Sevnica ga je podražila za 128,50 %, JP KP Vrhnika za 139,20 %, Energetika Celje pa za kar 162,60 %.

V drugi polovici leta so temu trendu sledili tudi drugi veliki dobavitelji zemeljskega plina. 


Cene PLINA

Ponudnik:   Gen-I   Petrol   Energija Plus   Plinarna Maribor
cena plina kWh/€ 0,08890 0,04195 € 0,11244 € 0,08900 €
 

Opomba: Cene smo preverjali v začetku avgusta 2022, veljajo za gospodinjstva, po rednem ceniku za nove stranke in ne vključujejo DDV. Pri nekaterih ponudnikih plina so cene za nove in obstoječe odjemalce lahko različne. 

Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev

pasica aplikacija

Cena drv v letu 2022

V Sloveniji v energetske namene porabimo manj kot dva milijona ton lesa, večino v gospodinjstvih. Podatki statističnega urada kažejo, da se je raba lesa v gospodinjstvih v zadnjih letih celo zmanjšala. Velikih energetskih sistemov, ki bi čezmerno pritiskali na večji posek lesa, nimamo. Pravzaprav bi si morali prizadevati za večjo rabo lesne biomase za energetske namene, s čimer bi vsaj deloma nadomestili surovine (denimo zemeljski plin) iz uvoza.

Drva spadajo med najcenejše energente, toliko bolj, če nas uporabljamo peči na drva in ogrevamo z drvmi iz svojega gozda, ki smo jih pripravili sami. Najbolj ugoden čas za nakup je konec spomladi in pred začetkom poletja, njihova cena se oblikuje glede na povpraševanje in ponudbo in ni odvisna od ekonomskih in drugih dogajanj kot pri drugih energentih. Pir naraščanju cen energentov drva niso izjema – njihova cena je v primerjavi z lanskim aprilom precej narasla, v povprečju od 20 do skoraj 50 evrov na paleto.


Cene LESNE BIOMASE - DRVA

Ponudnik:   Za toplel dom   Drva.info   Ece   Bioles Horizont
Cena paleta/€ 229.00 299,23 ni zaloge! 269,99
 

Opomba: Cene smo preverjali v avgustu 2022, veljajo za paleto (1 x 1 x 1,8 m) suhih bukovih drv dolžine 33 cm in ne vključujejo stroškov prevoza.


Peleti cena v letu 2022

Najvišji skok cen se je v letošnjem letu zgodil pri peletih. Cene peletov so se več kot podvojile. Če se je še v lanskem letu dalo dobiti pelete srednje kakovosti za okrog 250 evrov za tono, danes, dober mesec dni pred kurilno sezono teh skoraj ni mogoče dobiti pod 650 evri za tono. Težava pa ni samo cena, ampak tudi dobava, saj peletov skoraj ni za dobiti.

Po zatrjevanju poznavalcev, bi naj bila cena peletov višja zaradi dviga cen ostalih energentov, ki so potrebni za proizvodnjo pelet, na dobavo surovin vpliva tudi vojna v Ukrajini, saj sta bili Rusija in Ukrajina veliki izvoznici lesa in lesnih energentov v Evropo. Sledilo je močno povišano povpraševanje po uvozu lesa iz drugih vzhodnoevropskih in balkanskih držav, zato so Madžarska, Srbija in BiH za zaščito lastnega prebivalstva že prepovedali izvoz lesa in lesnih energentov. 

Kaj bo s panogo, je težko napovedati. Cena pelet je v tem trenutku na kW ogrevalne moči celo višja od cene kurilnega olja. Če se zadeve ne bodo vrnile v normalno stanje, bodo uporabniki prav gotovo iskali alternativne rešitve z zamenjavo ogrevalnega sistema.

Zaradi večdesetletne zgrešene politike na področju gozdarstva smo tako prišli do tragikomičnega absurda, ko nam kot eni najbolj gozdnatih držav na svetu, primanjkuje lesa. Slovensko državno gozdarstvo na žalost v veliki meri temelji le na sečnji lesa in prodaji, predvsem v Italijo in Avstrijo, kjer slovenski les predelajo in nam ga prodajo nazaj. 


 PELETI cena

Ponudnik:   Petrol   Za topel dom   Bioles Horizont
cena paleta/€ 

684,90 (990 kg)

 

658,45 (975 kg)

 

719,15 (1080 kg)

cena za 1 kg 0,69 EUR 0,68 EUR 0,69 EUR
 

Opomba: Cene smo preverjali v avgustu 2022, veljajo za eno paleto. Teža palete je lahko med ponudniki različna, zato je smiseljno preverjati cene pelet na kilogram! Cene ne vključujejo stroškov prevoza.


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Povezane vsebine

Pri nas so bile cene zemeljskega plina in električne energije v drugem četrtletju 2021 višje kot v prvem četrtletju tako za gospodinjske in kot tudi za negospodinjske odjemalce. Elektrika se je najbolj podražila za prve, in sicer za kar sedem odstotkov, za druge le za dva odstotka. Cene zemeljskega plina so se za gospodinjske odjemalce v primerjavi s prvim četrtletjem zvišale za tri odstotke, za negospodinjske pa za štiri odstotke.
 
Plin je podražila mrzla zima 2020/21. Cene zemeljskega plina so sicer zrasle po vsem svetu. V Evropi so najvišje v zadnjih trinajstih letih, v Aziji je utekočinjeni zemeljski plin sredi poletja dosegel rekordno vrednost v zadnjih osmih letih, v ameriškem plinskem vozlišču Henry Hub pa so sezonske cene najvišje v zadnjih sedmih letih. Ker je bila zima daljša in bolj mrzla kot v preteklih letih, je bilo sredi poletja zalog zemeljskega plina v evropskih skladiščih za četrtino manj od petletnega povprečja. Zaradi podhranjenosti evropskih skladišč plina se je letos za deset do petnajst odstotkov povečala poraba premoga v evropskih elektrarnah, ki jih visoke cene ogljičnih kuponov niti ne motijo, saj so se že pred časom »zavarovale« z večletnimi nakupi kuponov. Cene kuponov bodo sicer po pričakovanjih še naraščale, kar je posledica uresničevanja zavez EU na poti k razogljičenju družbe.  
 
Kot kaže zdaj, se rast cen energije v Evropi ne bo ustavila in lahko pričakujemo rast cen vseh energentov. Cene zemeljskega plina bodo rasle zaradi velike porabe, majhnih zalog v plinohramih in zaradi premika k proizvodnji elektrike iz plinskih elektrarn. Zviševala se bo tudi cena premoga, saj v zadnjih dveh letih ni bilo omembe vrednih vlaganj v proizvodnjo, poleg tega je po premogu veliko povpraševanje v državah v razvoju.
 
Zaradi vročega poletja je nadpovprečno narasla poraba fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije, kar je še dodatno upočasnilo polnjenje evropskih skladišč plina, posledično so se dvignile cene za dobavo elektrike za letošnjo zimo. Svoj delež h gibanju cen prispevajo tudi obnovljivi viri, katerih delež narašča. Zračni tokovi namreč ob vročinskih valovih razmeroma mirujejo, kar je za evropski elektroenergetski sistem bolj nevarno kot pred leti, saj se zaradi ugašanja premogovnih in jedrskih elektrarn konvencionalna proizvodnja elektrike manjša.
 
Po podatkih slovenskega statističnega urada se pri nas v zadnjih letih povečuje uporaba toplotnih črpalk in električne energije za ogrevanje, predvsem na račun kurilnega olja. Njegova cena je konec drugega četrtletja presegla ceno v obdobju pred pandemijo (leta 2019 je namreč v povprečju znašala 0,802 evra na liter). Trenutno je pri večini ponudnikov maloprodajna cena 1,019 evra na liter (za količine do 1999 litrov). Uporaba zemeljskega plina in biomase za ogrevanje je bolj ali manj nespremenjena. Najboljši energent za stanovanjske hiše so sicer drva – če jih kurimo v piroliznem kotlu, so skoraj petkrat cenejša od kurilnega olja. Daleč najdražji (poleg elektrike) je utekočinjeni naftni plin. Zelo konkurenčen je zemeljski plin, še posebej v primeru, ko se odločimo za kondenzacijski kotel. 
 
Klasična (150 m2) slovenska hiša sicer za ogrevanje (brez sanitarne vode) porabi okrog 2300 litrov kurilnega olja, kar stane več kot 2300 evrov. Če se ogrevamo z drvmi v navadnem kotlu, jih porabimo okrog 12 m³ trdega lesa (660 evrov), sekancev porabimo 28 m³ (460 evrov), peletov pa okrog 5 ton (1100 evrov).

Varčevanje toplotne energije

Kateri kamin izbrati?

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za nakup kamina ali kaminske peči, ki pa prehitro odločitev sprejmejo na podlagi cene kamina. Takšen pristop pogosto pomeni, da se kupec odloči za napačen kamin, ki je ponavadi hrupen, manj ekonomičen, ne akumulira toplote in prehitro “pregori”.

Na trgu nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono HT

Vemo, da uporabniki iščejo čim tišje toplotne črpalke zrak - voda, zaradi podražitev elektrike pa jih precizneje primerjajo tudi po učinkovitosti. Sedanje toplotne črpalke zrak - voda so si z vidika...

Zakaj je toplotna črpalka eden vedno boljših virov ogrevanja?

Evropa si nadvse prizadeva, da bi se v čim več gospodinjstvih pričelo ogrevati s toplotnimi črpalkami, saj načrt REPowerEU Evropske komisije temelji na ambicioznih ciljih za uporabo toplotne črpalke. Načrt...

Nižje cene plina zaradi vladne uredbe in stabilne dobave plina v Evropo

V času podražitev vseh vrst goriv je vlada z uredbo zamejila drobnoprodajno ceno plina za zaščitene kategorije. To so v prvi vrsti vsi gospodinjski odjemalci. Med zaščitene kategorije spadajo tudi osnovne socialne...

GRADNJA IN OBNOVE

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš 2022 predstavil zadnjo končano hišo v soseski Selo pri Ihanu

V družbi JUBHome so v mirni in zeleni stanovanjski soseski Selo pri Ihanu letos zaključili z gradnjo 10 moderno oblikovanih enodružinskih pasivnih hiš, ki že imajo nove lastnike. Zadnjo hišo, ki je trenutno še v fazi finalizacije, so interesentom novembra predstavili na letošnjih Dnevih pasivnih hiš in na...

Nova Marlesova neto ničenergijska moderna hiša Dom24h

Podjetje Marles hiše Maribor je v začetku aprila odprlo vrata inovativnega in tehnološko naprednega objekta prihodnosti – Dom24h. Moderna hiša, pametni dom prihodnosti za udobno in...

Suhi estrih - obnova poda ter izdelava in polaganje

Sodobni gradbeni sistemi za gradnjo po suhih (in tudi mokrih) postopkih so do danes izredno napredovali. Gradbeni inženirji in proizvajalci gradbenih materialov so do danes že razvili in v praksi že ničkolikokrat...

Energetska prenova hiše - pogosta zmotna prepričanja

Vas motijo sevajoči hlad mrzlih sten v hiši in previsoki stroški ogrevanja, pa niste povsem prepričani v energetsko prenovo hiše? Poglejmo, kaj je v praksi pogosto zmotno in kateri...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Ko za sončno elektrarno na strehi ni dovolj prostora

Trend montaže solarnih panelov se bo v prihodnje zagotovo spremenil. Tako gospodinjski odjemalci kot tudi poslovni uporabniki zaradi pomanjkanja prostora na strehi ali uporabnosti iščejo alternativne rešitve. Korake v tej smeri narekuje tudi EU politika. Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na...

 Postavitev sončne elektrarne - kako do najboljšega izvajalca v 2022

Preden se odločimo za postavitev sončne elektrarne je potrebno izpeljati določene postopke. Najprej je potrebno ugotoviti ali je naš objekt, glede na lokacijo, še...

Soglasje za sončno elektrarno odslej v 14 dneh

Soglasje za sončno elektrarno je, po poročanju Elektro Ljubljana, mogoče urediti v 14 dneh. Ali lahko tako prakso pričakujemo povsod po Sloveniji? Elektro Ljubljana je prvi elektro distributer, ki mu je na...

Poleti se tudi elektrarne potijo

Podnebne spremembe vplivajo na vse, od zdravja do proizvodnje elektrike. Pred leti je poraba elektrike v naših krajih poleti padla, po novem pa zaradi visokih temperatur in hladilnih naprav poraba raste. Elektrarne...

Aktualne novice

Nova spletna revija Varčujem z energijo

Izšla je nova spletna številka revije Varčujem z energijo. V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo posamične strani. Če revijo prebirate na mobilnem telefonu je omogočeno preprosto povečevanje. Spletni naslovi so v...

Na dnevih pasivnih hiš na ogled prva neto nič-energijska hiša v Sloveniji

Podjetje Marles hiše, ki je v svoji 80-letni tradiciji zgradilo že več kot 28.000 hiš, bo tudi letos kot vodilno in pionirsko podjetje na področju razvoja tehnoloških...

Možnosti zaposlitve v trgovinah Veto Group

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete...

Clivet začenja z gradnjo nove tovarne v Feltreju

Slovesnost ob odprtju nove Clivetove tovarne, ki se bo razprostirala na 30.000 m2 in bo namenjena proizvodnji toplotnih črpalk za uporabo v stavbah, je bila 14. oktobra letos v Feltreju, ko so položili temeljni kamen....

Prezračevanje, klimatizacija

Kako pomemben je čistilec zraka v zaprtih prostorih

Vam je čist zrak v zaprtih prostorih pomemben? Že imate klimatsko napravo ali sistem ogrevanja, ki pa žal ne omogoča, da bi vam lahko tehnologija nanoe™ X izboljšala kakovost zraka? Sedaj je to možno! Panasonic bo to jesen na trgu predstavil novost: Panasonicov air-e, prvi samostojni stropni generator...

Ogrevanje s klimo pozimi pri nizkih temperaturah

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na prvi...

Recite STOP odvečni vlagi in plesni!

Vonj po zatohlem, nabiranje kondenza na hladnejših površinah, odpadanje ometa s stropa in sten, pojav plesni … Vam je to kaj znano? Vsi ti znaki kažejo na to, da je v vaših bivalnih prostorih raven vlage občutno...

Prezračevalni sistem za stanovanje: pametna naložba ali modna muha?

Kakovosten zrak v svojem domu lahko zagotovimo le tako, da redno odvajamo izrabljen zrak iz notranjih prostorov in ga nadomestimo s svežim. To lahko dosežemo le z rednim zračenjem. A v hladnem delu leta z odpiranjem...

Varčevanje vode

Naprava za mehčanje vode zagotavlja boljše zdravje in manj stroškov

Celotna ideja delovanja nemškega podjetja BWT je posvečena vodi, s ciljem, da postane svetovni vodilni proizvajalec vodne tehnologije z okolju prijaznimi, cenovno dostopnimi izdelki in rešitvami za mehčanje vode. Strokovno znanje in podpora pri upravljanju z vodo sta zaznavni na vseh ravneh bivanja – prisotnost...

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Regulator za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje DIALOG EQ

Ko ste vgradili dober kotel, toplotno črpalko ali prezračevalni sistem, še ne pomeni, da imate optimalno delujoč sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

3D izris kopalnice

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo...

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletji

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je...

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Preverite akcijsko ponudbo 2022 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo kopalnico vas vabimo, da obiščete spletno stran Veto Group in se prijavite na brezplačen 3D izris...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS bo v okviru skupinskega nakupa omogočila potrošnikom ugoden nakup na testu ZPS...

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni avto.

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.