Evropska skupnost za energijo: konkurenčnost, zanesljivost oskrbe in trajnost

Evropska unija bi morala pospešiti izvajanje skupnih pravil na področju energetske politike ter si prizadevati za izboljšanje konkurenčnosti, zanesljivosti oskrbe in trajnosti, so zaključki dvodnevnega skupnega parlamentarnega srečanja v Bruslju, kjer je sodelovalo več kot 250 poslancev nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta.


Evropska unija bi morala pospešiti izvajanje skupnih pravil na področju energetske politike ter si prizadevati za izboljšanje konkurenčnosti, zanesljivosti oskrbe in trajnosti, so zaključki dvodnevnega skupnega parlamentarnega srečanja v Bruslju, kjer je sodelovalo več kot 250 poslancev nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta.

Tri delovne skupine, o energetski varnosti, skupnem trgu z energijo ter o novih in obnovljivih virih energije, so svoja poročila predstavile v torek.


Energetska varnost

Evropski poslanec Jacek Saryusz-Wolski (EPP, PL) je predstavil zaključke skupine o energetski varnosti. Za boljše izvajanje energetske zakonodaje je treba doseči široko politično podporo, poslanci pa se zavzemajo tudi za oblikovanje finančnega mehanizma, s katerim bi se spodbujale naložbe v energetsko infrastrukturo. Skupni energetski trg namreč ne more delovati učinkovito brez varne oskrbe z energijo, je še dodal.

eu_velSkupni trg z energijo

Španski senator Félix Lavilla Martínez je poudaril, da so popolnoma povezana energetska omrežja držav članic predpogoj za vzpostavitev enotnega trga, ki bi lahko povzročil znižanje cen energije in tako koristil potrošnikom. Večje energetska učinkovitost bi tudi izboljšala konkurenčnost sektorja, kar bi dobaviteljem energije omogočilo, da preusmerijo naložbe v čistejše alternativne vire.

Jesús Alique López, poslanec spodnjega doma španskega parlamenta, je pozval k večji energetske učinkovitosti in okrepitvi sodelovanja med državami članicami na področju razvoja čistejših tehnologij. Davčni in drugi finančni ukrepi bi spodbudili proizvodnjo in dolgoročno znižali stroške, kot primer pa je navedel električne avtomobile, ki pomenijo tako prihranek energije, kot tudi zmanjšanje izpustov CO2.


Obnovljivi viri

Predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek je dejal, da morajo obnovljivi viri energije postati prednostna naloga prihodnje evropske energetske politike, vendar je hkrati treba ohraniti konkurenčnost energetskih podjetij. Okrepljeno sodelovanje med državami članicami EU bi lahko bilo še najboljša pravna podlaga za prihodnjo evropsko energetsko skupnost, vendar pa se je dejanska razprava o pobudi šele začela.

Svet in Komisija

Španski minister za energetiko Pedro Luis Marín Uribe je dejal, da bi energetska skupnost lahko spodbudila korenite premike v evropskem gospodarstvu, vendar pa mora temeljiti na “treh stebrih: konkurenčnosti, zanesljivosti oskrbe in trajnosti”. Ali bo bodisi Unija bodisi energetska skupnost dejansko uresničila te cilje, pa je zaenkrat še prezgodaj napovedovati.

Podpredsednik Evropske komisije Joaquín Almunia je podprl zamisel o “treh stebrih”, a hkrati udeležence tudi spomnil, da bi morala biti energije na voljo vsem, po dostopnih cenah za potrošnike in industrijo. Ker enotni energetski trg ne more biti vzpostavljen čez noč, se je treba osredotočiti na regionalno sodelovanje. Parlamentarni dialog na nacionalni in evropski ravni pa “mora postati pravilo in ne izjema, saj je tak dialog del rešitve problema”, je zaključil komisar.

erevija varčujem z energijo energetika energetska zakonodanja varčevanje energije

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI