Generalna letna skupščina ZSFI potrdila načrt letošnjih aktivnosti

Včeraj je v Celju potekala tretja generalna skupščina Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI). Združenje, ki je lansko leto uspešno realiziralo zastavljene cilje, ima trenutno 24 članov.Združenje je na tokratni generalni skupščini potrdilo sedem novih članov in njihovo skupno število povečalo na štiriindvajset. Gre za največje posamično povečanje števila članov, kar lahko pripišemo rasti fotovoltaične panoge, ki je ne ovira niti recesija. Prav tako pa povečanje članstva pomeni potrditev pravilnosti načina zastopanja celotne fotovoltaične panoge tako v odnosu do države, kot sicer v širši javnosti.


zsfi2Včeraj je v Celju potekala tretja generalna skupščina Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI). Združenje, ki je lansko leto uspešno realiziralo zastavljene cilje, ima trenutno 24 članov.


Združenje je na tokratni generalni skupščini potrdilo sedem novih članov in njihovo skupno število povečalo na štiriindvajset. Gre za največje posamično povečanje števila članov, kar lahko pripišemo rasti fotovoltaične panoge, ki je ne ovira niti recesija. Prav tako pa povečanje članstva pomeni  potrditev pravilnosti načina zastopanja celotne fotovoltaične panoge tako v odnosu do države, kot sicer v širši javnosti.

 

Generalna skupščina je potrdila poslovanje v letu 2010 ter finančni načrt za letošnje leto, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih aktivnosti. Združenje bo v tem letu pozornost namenilo oblikovanju roadmapa oz. »zemljevida« fotovoltaike v Sloveniji, ki bo zajemal cilje, napovedi in finančno analizo fotovoltaičnega trga za obdobje do 2015 oz. 2020. Gre za dokument, na katerega se bo lahko sklicevala celotna panoga kot na referenčni vir podatkov. Izdelava navedenega dokumenta je bila sicer predvidena že v minulem letu, vendar se zaradi nepredvidenih večmesečnih aktivnosti, povezanih s problematiko gradbenih dovoljenj za strešne sončne elektrarne v lanskem letu, prenaša v to leto.

 

Združenje je v zaključni fazi postopka certificiranja pravnih oseb, ki delujejo na področju fotovoltaike. Že naslednji mesec je načrtovana podelitev prvih certifikatov kakovosti. Gre za postopek verodostojnega preverjanja usposobljenosti pravnih oseb, ki zajema sledeče tematske sklope: zakonodaja na področju OVE, načrtovanje sončnih elektrarn, montaža, vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, postopki priključitve na elektroenergetsko omrežje in praktični preizkusi. S postopkom certificiranja, ki je bil načrtovan na lanski generalni skupščini, je združenje pričelo lansko jesen, nemudoma po rešitvi problematike z gradbenimi dovoljenji. Združenje želi s sistemom certificiranja na trgu ločiti resne in dolgoročne partnerje od priložnostnih udeležencev na podlagi kakovosti storitev in proizvodov s področja fotovoltaike.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE