Nadgradnja Znaka kakovosti v graditeljstvu na sejmu Dom

Znak kakovosti v graditeljstvu

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor poteka razvoj nadgradnje nacionalnega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu, pomembnega inštrumenta za zagotavljanje kakovosti v graditeljstvu. Na strokovno srečanje so povabljeni proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji in odločevalci, predvsem pa dobitniki certifikata ZKG. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave zbirajo TUKAJ 

 

logotipi

 

Doslej podeljenih 10 priznanj Znaka kakovosti v graditeljstvu

Nacionalna certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu, na kratko ZKG, kmalu praznuje svoj četrt stoletni jubilej, skupno pa je bilo doslej podeljenih 180 priznanj ZKG.V tem obdobju so razvili sistem, metodologijo in vzpostavili sistem primerjalnega vrednotenja – ocenjevanja celovite kakovosti ter s tem postavili temelje za nacionalni okoljski certifikat, primerljiv tujim certifikacijskim shemam, (Znak kakovosti RALModri AngelEU Ecolabel). V okviru sheme ZKG so bila razvita in implementirana merila za primerjalno vrednotenje – ocenjevanje proizvodov, storitev, naprav in sistemov na različnih področji graditeljstva.

 


Povabilo na strokovno srečanje v sredo, 4. marca 2020, med 10.00 in 12.00 uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.


 

Zakaj Okoljski certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu

Okoljski certifikati so v razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti, predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega v tujini pri javnih in drugih razpisih ni edino merilo najnižja cena, ampak je eno izmed meril tudi pridobljen okoljski certifikat. Kot pomemben inštrument zagotavljanja kakovosti je certifikat ZKG prepoznan in cenjen v stroki, saj priznanje ZKG ne prejme vsak, ki se prijavi, temveč le najboljši na svojem področju in tisti, ki zaostajajo za največ 10 odstotkov za najboljšim, zato je bilo v vseh teh letih podeljenih le 180 priznanj ZKG.

 

Znak kakovosti se nadgrajuje

Eden izmed ukrepov za postopen prehod v brezogljično družbo predvidena nadgradnja certifikacijske sheme ZKG z novimi kategorijami, povezanimi z celovito prenov stavb, kjer je nujna vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti. Nacionalna okoljska certifikacijska shema ZKG trenutno naslavlja višjo kakovost proizvodov, storitev, naprav in sistemov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je predvidena nadgradnja z novimi kategorijami, npr. kakovost prenove stavb kulturne dediščine, kar predstavlja izziv za razvijalce, potencialne prijavitelje, investitorje in uporabnike.

UR, vir http://www.gi-zrmk.si/novice/207/strokovno_srecanje_znaki_za_okolje_instrument_zagotavljanja_kakovosti/

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor poteka razvoj nadgradnje nacionalnega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu, pomembnega inštrumenta za zagotavljanje kakovosti v graditeljstvu. Na strokovno srečanje so povabljeni proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji in odločevalci, predvsem pa dobitniki certifikata ZKG. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave zbirajo TUKAJ 

 

logotipi

 

Doslej podeljenih 10 priznanj Znaka kakovosti v graditeljstvu

Nacionalna certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu, na kratko ZKG, kmalu praznuje svoj četrt stoletni jubilej, skupno pa je bilo doslej podeljenih 180 priznanj ZKG.V tem obdobju so razvili sistem, metodologijo in vzpostavili sistem primerjalnega vrednotenja – ocenjevanja celovite kakovosti ter s tem postavili temelje za nacionalni okoljski certifikat, primerljiv tujim certifikacijskim shemam, (Znak kakovosti RALModri AngelEU Ecolabel). V okviru sheme ZKG so bila razvita in implementirana merila za primerjalno vrednotenje – ocenjevanje proizvodov, storitev, naprav in sistemov na različnih področji graditeljstva.

 


Povabilo na strokovno srečanje v sredo, 4. marca 2020, med 10.00 in 12.00 uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.


 

Zakaj Okoljski certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu

Okoljski certifikati so v razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti, predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega v tujini pri javnih in drugih razpisih ni edino merilo najnižja cena, ampak je eno izmed meril tudi pridobljen okoljski certifikat. Kot pomemben inštrument zagotavljanja kakovosti je certifikat ZKG prepoznan in cenjen v stroki, saj priznanje ZKG ne prejme vsak, ki se prijavi, temveč le najboljši na svojem področju in tisti, ki zaostajajo za največ 10 odstotkov za najboljšim, zato je bilo v vseh teh letih podeljenih le 180 priznanj ZKG.

 

Znak kakovosti se nadgrajuje

Eden izmed ukrepov za postopen prehod v brezogljično družbo predvidena nadgradnja certifikacijske sheme ZKG z novimi kategorijami, povezanimi z celovito prenov stavb, kjer je nujna vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti. Nacionalna okoljska certifikacijska shema ZKG trenutno naslavlja višjo kakovost proizvodov, storitev, naprav in sistemov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je predvidena nadgradnja z novimi kategorijami, npr. kakovost prenove stavb kulturne dediščine, kar predstavlja izziv za razvijalce, potencialne prijavitelje, investitorje in uporabnike.

UR, vir http://www.gi-zrmk.si/novice/207/strokovno_srecanje_znaki_za_okolje_instrument_zagotavljanja_kakovosti/

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI