Na področju digitalnega in zelenega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in režijski stroški, na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo pričakujejo povečano zanimanje gospodarstva.


Nove spodbude za raziskave, razvoj in inovacije

Pogovor z Jernejem Saleclom, gen. direktorjem Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.


zeleni prehod Jernej SaleclJernej Salecl: »Z državnimi podporami inovacijam podjetjem dajemo jasen signal, da je potrebna sprememba poslovnih modelov in procesov v bolj ambiciozne in okoljsko odgovorne. S tem dolgoročno krepimo produktivnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.«


Zakaj je treba pospešiti investicije v digitalni in zeleni prehod?

Slovensko gospodarstvo se ni soočalo s tako izjemnimi zahtevami po transformaciji kot danes. Zahteve po zniževanju škodljivih emisij so se z evropskim Zelenim dogovorom močno zaostrile, slovenska podjetja pa se ob tem pospešeno usmerjajo v elektrificirano in električno mobilnost, v digitalno transformacijo proizvodnih in poslovnih procesov ter v zeleno, energetsko in snovno učinkovito poslovanje.

 

Kako lahko pospešimo investicije? Kakšne dodatne novosti in ugodnosti se pripravljajo v letošnjem letu?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sledi potrebam slovenskega gospodarstva, tako pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje kot tudi pri pripravi konkretnih ukrepov za dodeljevanje spodbud. Da bi dodatno spodbudili investicije in olajšali pogoje, smo dopolnili Zakon o spodbujanju investicij.  Med drugim smo znižali raven vrednosti investicij. Za investicije, ki so predmet sofinanciranja na podlagi javnega razpisa, pa smo odpravili obveznost ustvarjanja delovnih mest, pri čemer ostaja zaveza po ohranjanju njihovega števila. Pomembna novost je ustvarjanje višje dodane vrednosti na zaposlenega, investicijski projekti pa bodo morali izkazovati rast v produktivnosti ob zelenem prehodu (doseganje vsaj 40 % točk iz naslova zelenih meril) – ter ne smejo škodovati ciljem blažitve sprememb in prehodu v krožno gospodarstvo.

Po novem se kot investicija smatra tako naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva kot tudi v stroške, za katere je dopustno dodeljevanje državnih pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.

zeleni prehod

 

Kakšna je razlika med spodbudo in državno pomočjo?

Državna pomoč se nanaša na javna sredstva, ki jih ministrstva ali občine z namenom splošnega gospodarskega razvoja dodelijo podjetjem, ki delujejo na trgu. Z dodelitvijo državne pomoči so prejemniki v prednosti pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli. Spodbude pa so lahko v obliki nepovratnih sredstev, oprostitvi plačila davkov in prispevkov, ugodnih posojil in garancij. Investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva aktivno podpiramo že od leta 2018. Spodbude dodeljujemo podjetjem, ki prispevajo k razvoju slovenskega in tudi regionalnega gospodarstva.

 

les in dom pasica

 

Katere investicije spadajo pod zeleni prehod?

Z Zakonom o spodbujanju investicij usmerjamo spodbude v naložbe podjetij, ki bodo ustvarjala višjo dodano vrednost na zaposlenega, hkrati pa tudi večjo produktivnost in odgovornejše ravnanje z viri. Spodbuja se trajnostno usmerjene visoko produktivne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, v raziskovalno-razvojne projekte ter v pospešitev krožnega gospodarstva, hkrati pa tudi visokotehnološko opremljenost podjetij, uporabo sodobnih in zelenih tehnologij, razvoj novih znanj in tehnoloških rešitev.

 

Kje so izzivi največji?

Pod največjim pritiskom glede zniževanja emisij CO2 in prehoda v elektrificirano in električno mobilnost je avtomobilska industrija. Ta ob 10 % deležu v nacionalnem bruto dodanem proizvodu in več kot 20 % deležu celotnega slovenskega izvoza v veliki meri prispeva k inovacijskemu potencialu celotnega slovenskega gospodarstva.

 

Ali so spodbude relevantne za vsa podjetja, kako poteka izplačilo?

Da,  spodbude bodo relevantne za podjetja vseh velikosti, in sicer v obliki povračil stroškov – podjetje mora investicijo najprej izvesti, nato ministrstvo povrne sredstva, ki so predstavljala strošek investicije.


zeleni prehod Jernej Salecl Ministrstvo RS za gospodarski razvoj

Jernej Salecl: »Ko smo med možne investicije umestili naložbe v raziskave in razvoj, smo razširili tudi upravičene stroške za sofinaniranje - tako lahko sofinanciramo stroške raziskovalcev in drugega osebja na projektih, stroške instrumentov in opreme, stroške raziskav, patentov, amortizacijo stavb, režijske stroške ipd. Nabor je res širok.«


Kje se prijaviti in do kdaj?

Skladno z Zakonom o spodbujanju investicij bomo spodbude za raziskave in razvoj ter inovacije dodeljevali poleg javnega razpisa tudi na podlagi neposredne vloge - dodelitev bo odvisna od razpoložljivosti sredstev, pri čemer ni vnaprej določenega roka za prijavo, torej se vloge lahko vlagajo ves čas.

Poleg investicij po Zakonu o spodbujanju investicij se bodo še naprej dodeljevale spodbude za raziskave in razvoj ter za zeleni prehod prek  javnih razpisov.

Trenutno je za prijave odprt tudi razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (rok za oddajo vlog 17. 5. 2022). Odprt je še javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022 (rok za oddajo vlog je bil 11. 4. 2022).

Na področju zelenega prehoda se bo izvajal tudi javni razpis za oblikovanje krožnih poslovnih modelov, kjer gre za nadgradnjo javnega razpisa za trajnostne poslovne modele, ki se izvaja prek agencije SPIRIT. Spodbude bodo namenjene malim in srednje velikim podjetjem ter zagonskim podjetjem.

pasica aplikacija

Koliko sredstev je na voljo?

Za izvajanje Zakona o spodbujanju investicij je v letošnjem proračunskem obdobju na voljo približno 25 milijonov evrov integralnih sredstev in 88,5 milijona evrov sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo pripravlja tudi druge razpise s področja raziskav in razvoja ter zelenega prehoda, ki niso vezani na Zakon o spodbujanju investicij. Načrtujemo več razpisov iz sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Sem spada že omenjeni razpis Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte NOO, za katerega je na voljo 45 milijonov evrov, razpis za sofinanciranje pilotno-demonstracijskih projektov (30 milijonov evrov), razpis za oblikovanje krožnih poslovnih modelov (12,8 milijona evrov), razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (88,5 milijona evrov) – izvaja ga javna agencija SPIRIT, in razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (44 milijonov evrov).

Poleg tega so na voljo sredstva v obliki različnih razpisov iz integralnih in kohezijskih virov, npr. že objavljen je razpis v okviru iniciative Eureka 2022, za katerega so na voljo 3 milijoni evrov integralnih sredstev.

Povezane vsebine

Varčevanje toplotne energije

Kombinirani kotli na pelete in drva

Prehranska in energetska neodvisnost sta v tem trenutku pomembnejši kot kadarkoli. Nekateri strategi in drugi napovedovalci bodočnosti so sicer opozarjali na nevarnosti, vendar jih odločevalci niso dobro slišali. Zdaj je pravi čas, da se vsak prične prilagajati po svojih zmožnostih, ena od njih je tudi prehod na...

Vrhunska Clivet toplotna črpalka »Made in Italy«

Clivet, znani italijanski proizvajalec termotehnične opreme, predstavlja toplotne črpalke Edge EVO 2.0. – EXC. Gre za rešitev, ki zadovoljuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode v...

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko Samsung

Spoznajte unikatno integrirano rešitev za ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in hlajenje s toplotno črpalko Samsung ClimateHub, primerno tako za visokotemperaturno kot za nizkotemperaturno ogrevanje, s...

Toplotna črpalka - cena - kako se investicija povrne v 2022?

Investitorje v novi ogrevalni sistem velikokrat prestrašijo cene toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja res nekoliko dražja, vendar se marsikdo ne zaveda, da ga lahko...

GRADNJA IN OBNOVE

Domača pisarna v mansardi:  svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in delovnim okoljem. Zlasti primerno delovno okolje je zelo pomembno, kajti ni dovolj, da računalnik...

Montažne hiše 2022, cena je še vedno konkurenčna

Montažne hiše so se v letu 2022 podražile, razlog za to  je konkreten dvig cen surovin in energentov. Cene rastejo tudi na področju klasične gradnje. Vendar...

Naravna svetloba pomeni boljše počutje

Za zdravje in dobro počutje v zaprtih prostorih, naj bo to na delovnem mestu ali doma, je naravna svetloba nepogrešljiva. Številne raziskave so potrdile, da se pri tem tudi najboljši viri umetne svetlobe z njo le...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja elektriko iz sonca. Napake skoraj ne more biti, nastavitve niso potrebne.

Lastna elektrarna - ko neodvisnost postane privilegij

Potem ko je pred dvema letoma Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, smo vstopili v povsem neznano obdobje. Obdobje strahu, rasti cen energentov … Komaj so...

Solarni paneli, kakovost in cena v 2022

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne...

Solarni moduli - kako izbrati in kaj upoštevati pred nakupom?

Odločili ste se za namestitev solarne elektrarne, sedaj pa pride najtežji del. Ker je ponudnikov solarnih modulov pri nas vsako leto več, je tudi izbira le-teh posledično vedno težja. V poplavi različnih...

Aktualne novice

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku so v družbi JUB s predavanji, ki sta jih za izdelke JUBIN pripravili produktna vodja Anamari...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Ne spreglejte aktualnih spodbud za digitalni in zeleni prehod

Na področju zelenega in digitalnega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme,...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po...

Prezračevanje, klimatizacija

Stropna klima, ki ne piha

Stropna klima naprava ni nič drugačna od bolj poznane klasične stenske klima naprave in deluje na popolnoma enakem principu. Od stenske klima naprave se razlikuje predvsem po načinu vgradnje. Kot že ime pove, so stropne enote vgrajene v strop in so namenjene za vgradnjo v 'plavajoči' ali...

Klima, ki ne piha

Ko je že vse kazalo, da smo na področju hlajenja in ogrevanja s stenskimi klimami že vse videli, je Samsungu uspel presenetljiv razvojni korak. Svoj proizvodni program so najprej temeljito preučili in nato v svoj...

Prezračevanje stanovanja pomeni skrb za zdravje

Gradite hišo ali boste poletne mesece izkoristili za prenovo stanovanja? Potem se zagotovo spopadate z vprašanjem, kako zagotoviti zadostno prezračevanje stanovanja. V zaprtih prostorih...

Daikin klima naprave – novosti v 2022

Daikin kot globalna korporacija vodi v razvoju hladilne in ogrevalne tehnike in pomembno prispeva k razvoju panoge s številnimi inovacijami. Ni naključje, da so Daikin klima naprave na testih klima...

Varčevanje vode

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno deževnico in jo uporabite za zalivanje okrasnih rastlin ali zelenjavnega vrta.

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.