Otvoritev Trimovih sončnih elektrarn v Novem mestu

Trimo in Elektro Ljubljana sta v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto na strehah osnovnih šol Drska, Grm in Šmihel ter Vrtca Labod postavila sončne elektrarne, s pomočjo katerih bomo pridobivali električno energijo iz obnovljivih virov.


Trimo in Elektro Ljubljana sta v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto na strehah osnovnih šol Drska, Grm in Šmihel ter Vrtca Labod postavila sončne elektrarne, s pomočjo katerih bomo pridobivali električno energijo iz obnovljivih virov.


Sončne elektrarne na osnovnih šolah Drska, Grm in Šmihel ter Vrtcu Labod s skupno močjo 267,75 kW bodo letno proizvedle predvidoma 287.000 kWh električne energije, kar je enakovredno letni energetski potrebi 82-ih slovenskih gospodinjstev. Ekološka vrednost štirih elektrarn se kaže v predvidenem letnem prihranku več kot 134ton ogljikovega dioksida.

 

Strehe vseh objektov so optimalne za postavitev sončne elektrarne, saj imajo zelo dobro lego. Na vseh strehah je skupaj nameščenih 1.275 kristalno-silicijevih modulov proizvajalca Evergreen Solar iz ZDA. Omenjeni fotonapetostni moduli dosegajo zelo visok energijski izplen, saj imajo posebno neodsevno steklo, kar jim omogoča boljšo prepustnost svetlobe.

 

Vse sončne elektrarne so priključene na elektro-energetsko omrežje (on-grid).

 

V izobraževalne namene je na osnovnih šolah Drska in Grm nameščen ekran, ki bo omogočal sprotno spremljanje delovanja sončnih elektrarn.

 

Mestna občina Novo mesto je v zameno za najemnino Trimu podelila služnostno pravico za uporabo streh za obdobje 25-ih let.

novo_mesto
Na fotografiji so (z leve proti desni):
Milan Švajger
, izvršni direktor OE Storitve na distribucijskem omrežju Elektra Ljubljana, mag. Jože Kobe, direktor Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Tatjana Fink, direktorica Trima, d. d., mag. Mitja Brudar, direktor distribucijske enote Novo mesto (Elektro Ljubljana).

Foto: Mestna občina Novo mesto


erevija varčujem z energijo trimo elektro ljubljana sončna elektrarna fotovoltaika sončna energija občina novo mesto

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI