Premislek o družbeni odgovornosti z globalno etičnega vidika

Trud za družbeno odgovornost, ki poteka že nekaj let uradno mednarodno, se da šteti za trud za poštenost vplivnih do vplivancev.

Trud za družbeno odgovornost, ki poteka že nekaj let uradno mednarodno, se
da šteti za trud za poštenost vplivnih do vplivancev. Torej je podoben:

 • boju tlačanov za
  upoštevanje, ki je imel oznako boj za staro pravdo (= pravico),

 • uporu sužnjev v
  starem veku in v ZDA,

 • boju Martina
  Luthra Kinga za njegove sanje o enakopravnosti črncev – Afro-američanov v
  ZDA,

 • sindikalnemu
  boju za enakopravnost delavcev (spomenik le-temu sem videl nedavno v
  Detroitu v velikem parku poleg trojnega nebotičnika z muzejem idr. GM),

 • boju za omejitev
  pojmovanja lastništva na lastništvo stvari, ne da zajema hkrati tudi
  neomejeno oblast nad ljudmi, ki uporabljajo stvari kot mezdni delavci in
  občani,

 • itd.

Vedno gre v skupnem bistvu za trud odpraviti ali vsaj omiliti pristransko
zlorabo lastniškega in s tem oblastniškega vpliva, ki škoduje:

 • zaposlenim,

 • poslovnim in
  drugim partnerjem in udeležencem procesov poslovanja in/ali drugega
  (so)delovanja,

 • posrednim
  udeležencem takih procesov, označenim s pojmom širša družbena skupnost,

 • pa tudi vsem
  drugim ljudem, ki jim zloraba vpliva vplivnih kvari ali celo uničuje
  naravno okolje kot pogoj za življenje.

 

Take zlorabe povzročajo odpore ljudi, ki se in ko se zavestno počutijo
izkoriščani, zlorabljeni in/ali oškodovani. KO odpori prerastejo v upore,
nastane tudi škoda zlorabnikov vpliva, proti katerim se zlorabljanci uprejo.
Upor zoper nepoštenost ima lahko obliko:

 • vidne ali
  prikrite stavke,

 • kupovanja pri
  drugih,

 • drugačnih oblik
  preusmeritve povpraševanja in porabe, s tem pa tudi dobička,

 • zmanjšanja
  in/ali ukinitve poslovanja, sodelovanja, stikov, podpore,

 • zanemarjanja
  prevzetih nalog in dogovorov, pogodb ipd.,

 • oskrbovanja z
  napačnimi podatki kot podlagami za odločanje,

 • itd.

V jeziku ekonomske teorije nepoštenost pomeni zlasti zlorabo:

 • teorije prostega
  trga in nevidne roke,

 • zakona ponudbe
  in povpraševanja,

 • zakona zunanjih
  prihrankov,

 • naravnega
  okolja,

 • ipd.

Take zlorabe morda dajejo zlorabnikom korist na kratek rok, a jo morajo
kasneje / na daljši rok (oni ali kasnejše generacije) odplačati z visokimi
obrestmi.

V filozofskem jeziku gre za neetično ravnanje, pri čemer pač velja za
etično, kar ne vsebuje zlorab.

V jeziku teorije sistemov je podlaga zlorabnega ravnanja enostranskost
namesto celovitosti.

V jeziku prava se vseh zlorab nikoli ni dalo preprečiti s pravnimi
predpisi. Najbrž prav zato govorijo mednarodni dokumenti o družbeni
odgovornosti, da pomeni, da vplivni (npr. podjetja) delajo v korist zaposlenih,
drugih interesnih deležnikov in narave preko meja, ki jih določa zakonodaja.

V jeziku ljudski rekov, torej prastare izkustvene modrosti, zlorabnik
vpliva z ritjo podira, kar z rokami ustvarja, ker levica ne ve, kaj dela
desnica, zato pa se obnaša kot slon v trgovini porcelana.

 

Tudi premalo celoviti in zato enostransko zavajajoči viri informacij v:

 • poslovnih in
  drugih knjigah in dokumentih,

 • oglaševalskih
  sporočilih,

 • sporočilih o
  znanstvenih in drugih raziskovalnih dosežkih, časopisnem in drugem javnem obveščanju
  – političnem, strokovnem, novinarskem ipd. -,

 • sodnih in
  drugih pravnih stikih in odločitvah ter določilih,

 • ipd. –

so zunanji znaki, da gre za prešibko družbeno odgovornost.

 

Ljudem in njihovim organizacijam, ki se v tako enostranskost spustijo, vsaj
na daljši rok grozijo nevarne, pogosto drage ali celo usodne posledice. Take
posledice se večinoma uresničijo, kadar vpliv, ki so jih vplivni šteli za manj
pomembne / nepomembne stranske učinke, privedejo do nepredvidenega, a
pomembnega škodljivega ali celo uničevalnega vpliva, kot so npr.:

 • posledice
  zastrupljenih medsebojnih odnosov med ljudmi in/ali njihovimi
  organizacijami od družin preko podjetij do držav itd.,

 • neuporabna
  zastrupljena voda, zrak, hrana in zato bolezni vse do epidemij in
  pandemij,

 • vojne vse do
  svetovnih vojn,

 • klimatske
  spremembe,

 • druga porušena
  sorazmerja v naravi in družbi z uničevalnim vplivom,

 • teroristični
  odzivi ljudi z občutkom, da so izkoriščani, do ljudi, za katere imajo
  občutek, da imajo in zlorabljajo svoje privilegije v škodo izkoriščanih,

 • itd.

 

Skratka, ko nehata delovati:

 • zakon potrebne
  in zadostne celovitosti in

 • etika
  soodvisnosti

v obliki družbene odgovornosti, se obetajo hude težave.

 

Četudi ima npr. darovanje denarja in svojega časa za nevladne in druge
družbene organizacije načelno namen, da bi ravnali družbeno odgovorno, pomeni
koristen, a samo droben in delen ukrep, ki lahko dokaj poenostavljeno izraža
družbeno odgovornost. Včasih utegne pomeniti celo prikrivanje resnice ali
samo-tolažbo ob enostranskem in zato vsaj potencialno škodljivem ostalem
delovanju istih ljudi in/ali njihovih organizacij. Prev bi bilo zajeti mnogo
več.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI