V prvem četrtletju 2016 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

V prvem četrtletju 2016 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 12 %.

 

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje (januar-marec) leta 2016.

plin

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

 

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2016 znašala 0,61 EUR/Sm3 oz. 16,15 EUR/GJ in je bila za 4 % nižja od maloprodajne cene v zadnjem četrtletju 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 9,1 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D1 (letna poraba manj od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 12 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,29 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 6 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 12 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2016 znašal 57,6 %.
 

Omrežnina za povprečnega gospodinjskega porabnika je v 1. četrtletju 2016 znašala 0,14 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 2 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 6 %. Njen delež v strukturi končne cene je v 1. kvartalu 2016 znašal 28,8 %.

S 1. januarjem 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 16 % zvišal prispevek za energetsko učinkovitost (prispevek URE), medtem ko je prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostal na nivoju iz avgusta 2015. Zaračunane dajatve so se v 1. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje dvignile za 2 %, v obdobju enega leta pa so bile prav tako višje za 2 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 9,9 % končne maloprodajne cene.

Trošarina na zemeljski plin se v prvem kvartalu 2016 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v prvem četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,7 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo na tem linku.

 

Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2016 znašala 0,40 EUR/Sm3 oz. 10,63 EUR/GJ in je bila nižja za dobrih 7 % od maloprodajne cene v 4. četrtletju leta 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 12,0 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 14 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,22 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 13 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 21 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2016 znašal 67,5 %.

Omrežnina za povprečnega industrijskega porabnika je v 1. četrtletju 2016 znašala 0,07 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 13 % višja glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je povišala za 31 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2016 znašal 20,6 %.

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje višje v povprečju za 1 %, v obdobju enega leta pa so bile višje za 23 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,9 % končne maloprodajne cene.

Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta zaradi spremenjene metodologije znižala za 46 %. Delež trošarine je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 3,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo na tem linku.

Vir: www.energetika-portal.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI