Clearfox samodejno očisti odplake

Zakoni za zaščito okolja predpisujejo, da je potrebno odpadne vode pred izpustom v okolje očistiti. V mestih to opravijo centralne čistilne naprave, odplake iz vseh drugih oddaljenih in naseljenih stavb pa morajo uporabniki očistiti v biočistilnih napravah.


Zakoni za zaščito okolja predpisujejo, da je potrebno odpadne vode pred izpustom v okolje očistiti. V mestih to opravijo centralne čistilne naprave, odplake iz vseh drugih oddaljenih in naseljenih stavb pa morajo uporabniki očistiti v biočistilnih napravah.

armex_1
Biočistilna Clearfox ima vgrajen prekucni zadrževalnik in bioreaktor s čistilnimi mikroorganizmi


Deluje samodejno, brez elektrike

Biočistilna Clearfox Nature spada med majhne naprave, ki očistijo odplake do 8 oseb. Deluje povsem samodejno, kljub temu pa bo voda na iztočni strani tako očiščena, da jo lahko spustimo v ponikalnico ali potok. Med vstopom v prvi prekat se izvede zadrževanje in predčiščenje, večji delci in blato se vsedajo na dno, kjer nemoteno razpadajo. Po prehodu v drugi prekat odplake stečejo v zibelki podoben prekucni zadrževalnik, ki se po določenem času napolni, odplake pa prelije v bioreaktor pod njim. Bioreaktorski del sestavljajo prezračevalni elementi in posebni nosilci, na katerih se nahajajo čistilni mikroorganizmi. Odplake se od zgoraj navzdol kaskadno prelivajo čez čistilne stopnje, pri čemer se v enem prehodu tako očistijo, da lahko izstopijo v okolje. Majhno količino blata, ki prispe v ta del naprave, bakterije popolnoma razgradijo. Kljub temu, da predelane ostanke zajame tok iztekajoče očiščene vode, je slednja veliko bolj čista, kot to zahtevajo predpisi.


Nizki stroški vzdrževanja

Zaradi tehnologije čiščenja v Clearfox napravi, ji ni potrebno prigraditi dodatnega čistilnega bazena, kot to velja za naprave z biofilmom. Dovod odplak in število nosilcev mikroorganizmov sta dobro uravnotežena, zaradi česar bo sposobnost čiščenja nespremenjena, ne glede na to, ali je naprava pod- ali preobremenjena. Če primerjamo desetletno delovanje podobnih biočistilnih naprav in seštejemo stroške delovanja ter čiščenja se izkaže, da bodo stroški delovanja Clearfox naprave dolgoročno najnižji.


Fotovoltaična podpora

Biočistilna naprava bo po prvem zagonu zelo hitro dosegla zahtevano čistilno učinkovitost. Kadar pa je potrebno zagon in poln čistilni učinek doseči v zelo kratkem času, lahko nosilce čistilnih mikroorganizmov obogatimo z encimi, ki močno skrajšajo čas do polne čistilne zmogljivosti. Kadar samodejen odtok očiščene vode zaradi majhnih padcev ni možen, lahko proizvajalec vgradi še solarni energetski modul z majhno črpalko, ki bo očiščeno vodo prečrpala na potrebni nivo. Črpalko pa lahko poganja tudi elektrika iz omrežja, če je ta na razpolago. Kadar so čistilne potrebe večje, lahko kapaciteto povečamo z vzporednim postavljanjem več enakih naprav. Če bo število naprav in oseb ustrezalo dovoljeni obremenitvi, bo na izstopni strani iztekala tako čista voda, da jo lahko brez pomislekov izpustimo v okolje, potok, reko ali jezero, njena čistost pa bo ustrezala najvišjim zahtevam veljavnih standardov in normativov.


Več na www.cistilne naprave-dezevnica.si

tel.: 01 78 69 270

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE