Kriza vpliva na ravnanje z odpadki

Zaradi krize se je močno zmanjšala vrednost zbranim surovinam Družbe za ravnanje z odpadno embalažo izgubile precej prihodka Ločeno zbiranje odpadkov, predvsem odpadne embalaže, je zahteva, ki jo morajo izvajati vse države članice EU, vendar sta recesija in kriza, ki sta zajeli vse gospodarstvo, udarili tudi po družbah za ravnanje z odpadki. To ugotavljajo tudi v večini družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki so vključene v evropsko združenje PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), ki je bila ustanovljena leta 1995. Zaradi krize se je močno zmanjšala vre …

Zaradi krize se je močno zmanjšala vrednost zbranim surovinam Družbe za ravnanje z odpadno embalažo izgubile precej prihodka

 

Ločeno zbiranje odpadkov, predvsem odpadne embalaže, je zahteva, ki jo morajo izvajati vse države članice EU, vendar sta recesija in kriza, ki sta zajeli vse gospodarstvo, udarili tudi po družbah za ravnanje z odpadki. To ugotavljajo tudi v večini družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki so vključene v evropsko združenje PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), ki je bila ustanovljena leta 1995.

 

Zaradi krize se je močno zmanjšala vrednost zbranim surovinam na vseh svetovnih borzah odpadkov. Samo zaradi deset- in še večkratnega upada vrednosti odpadnega papirja in plastične embalaže so evropske družbe za ravnanje z odpadno embalažo v samo nekaj mesecih izgubile precejšen del prihodkov, in kot kaže, tudi v prihodnje ne bo nič bolje.

 

Da bi čim laže prebrodile te težave, so evropske družbe za ravnanje z odpadno embalažo predlagale, naj se tudi reciklažno panogo uvrsti med industrijo, saj ta lahko izkorišča finančne vzpodbude evropske komisije za zmanjševanje emisij C02. Poleg tega bi morale biti države prožnejše pri zviševanju zahtevanih deležev predelave, saj zaradi zmanjševanja vrednosti surovin vsi stroški neposredno obremenijo gospodarstvo. Zato bi morali nacionalni organi proučiti smiselnost zviševanja zahtevanih količin reciklaže v prihodnjih letih.

 

Reciklažna panoga bi laže prebrodila krizo s večjim povpraševanjem po recikliranih materialih. Povpraševanje bi lahko spodbudili z zelenimi javnimi naročili, predvsem pa z odstranitvijo administrativnih ovir, ki omejujejo vgradnjo recikliranih materialov v raznovrstne industrijske izdelke. Rešitve so različne države iskale na različne načine, od zviševanja embalažnine, ki jo za ravnanje z odpadno embalažo plačuje gospodarstvo, do omejevanja prevzetih količin nastale odpadne embalaže.


Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo+FT

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI