Učinkovita raba energija – Fotovoltaični projekt PV Legal

Na evropski fotovoltaični konferenci, ki je bila septembra v Hamburgu, so prvič javno predstavili projekt PV Legal, v katerem s še nekaterimi drugimi združenji članic EU sodeluje tudi Združenje slovenske fotovoltaične industrije, ki bo skupaj s 14 industrijskimi partnerji s področja fotovoltaike v prihodnjem poltretjem letu skušalo izboljšati zdajšnje razmere v Sloveniji glede birokratskih ovir na področju fotovoltaike in skrajšati čas priključitve fotonapetostnega sistema na elektrodistribucijsko omrežje. Priključitev sončne elektrarne v različnih evropskih državah traja od enega meseca do več let. Bencinske črpalke z opremo za vsrkavanje hlapov Sončni mobilniki tudi v Sloveniji

Na evropski fotovoltaični konferenci, ki je bila septembra v Hamburgu, so prvič javno predstavili projekt PV Legal, v katerem s še nekaterimi drugimi združenji članic EU sodeluje tudi Združenje slovenske fotovoltaične industrije, ki bo skupaj s 14 industrijskimi partnerji s področja fotovoltaike v prihodnjem poltretjem letu skušalo izboljšati zdajšnje razmere v Sloveniji glede birokratskih ovir na področju fotovoltaike in skrajšati čas priključitve fotonapetostnega sistema na elektrodistribucijsko omrežje. Priključitev sončne elektrarne v različnih evropskih državah traja od enega meseca do več let.

 

V prvi fazi projekta PV Legal bodo vzpostavili obširno bazo podatkov in oblikovali predloge predvidenih ukrepov, na katere morajo opozoriti vlagatelje v sončne elektrarne v izbranih 12 državah članicah EU. Baza bo omogočala sistematično analizo praktičnih izkušenj, ki jih imajo vlagatelji s priključitvijo sončnih elektrarn na omrežje. Odstranitev birokratskih ovir je namreč ključnega pomena tako za fotovoltaično industrijo kot za vlagatelje v sončne elektrarne.

Projektna skupina PV Legal združuje 13 nacionalnih združenj fotovoltaične industrije, evropsko združenje fotovoltaične industrije (EPIA) in svetovalno podjetje Eclareon. Sofinanciranje projekta je zagotovljeno s programom Inteligentna Energija Evrope.

 

Bencinske črpalke z opremo za vsrkavanje hlapov

Evropske bencinske črpalke se bodo morale kmalu opremiti z novimi napravami za vsrkavanje nevarnih hlapov, ki pri točenju goriva uhajajo v ozračje. To določa septembra sprejeta direktiva EU o okolju in zdravju prijaznejših bencinskih črpalkah. Države članice EU bodo morale določbe te direktive prenesti v svojo zakonodajo do 1. januarja 2012. Čeprav že zdaj velja, da morajo bencinske črpalke v EU zajemati okolju in zdravju škodljive hlape, ki se sproščajo ob točenju goriva, novi predpisi določajo, da bodo morale zajeti kar 85 odstotkov teh hlapov, ker vsebujejo rakotvoren benzen in ogljikov vodik.

 

Novi predpisi predvidevajo, da bodo morale imeti ustrezno opremo vse nove bencinske črpalke in črpalke, ki jih bodo preurejali v večjem obsegu. Izvzete bodo le najmanjše črpalke, ki natočijo manj kot 500.000 litrov goriva na leto oziroma v povprečju napolnijo 55 avtomobilov na dan. Največje bencinske črpalke, ki natočijo več kot tri milijone litrov goriva na leto oziroma v povprečju 330 avtomobilov na dan, si bodo morale novo opremo za zajemanje zdravju in okolju škodljivih hlapov priskrbeti do leta 2018, tudi če ne bodo načrtovale večje preureditve.

 

Sončni mobilniki tudi v Sloveniji

Mobitel je v svojih prizadevanjih za ohranjanje okolja predstavil sončni mobilnik samsung E1107 crest solar, ki ga je mogoče polniti tudi s sončno energijo. Poleg tega ponuja tudi energetsko varčna polnilnika mobilnih aparatov, na voljo pa je tudi solarni polnilnik z vgrajeno baterijo za dodatno polnjenje mobilnika. Mobitel spodbuja uporabnike k okolju prijazni odstranitvi odsluženih mobilnih aparatov, polnilnikov in baterij, ki jih lahko oddajo v vseh prodajnih centrih družbe.


Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo+FT

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI