Sklad bo podjetjem letos ponudil 190 milijonov evrov spodbud


Slovenski podjetniški sklad, ki je lani skupaj podprl 645 projektov in jim skupaj namenil 127,27 milijonov evrov finančnih spodbud, namerava letos razpisati skoraj 190 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev.

K tej vsoti je treba prišteti še sredstva iz dvoletnih razpisov, ki so bili objavljeni že v letu 2010. Gre za prosta sredstva lani razpisanih garancij za bančne kredite v višini 23,2 milijonov evrov in sredstva za podporo zasebnih družb tveganega kapitala v višini 7,3 milijonov evrov. Mala in srednja podjetja bodo tako letos lahko skupno lahko koristila skoraj 217 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev, na skladu pa pričakujejo, da bodo z njimi podprli približno 900 projektov v skupni investicijski vrednosti nekaj več kot 437 milijonov evrov.

Podjetjem bodo prva finančna sredstva na voljo že februarja, saj se 20. januarja izteče razpis garancij sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Ferbruarja bo Slovenski podjetniški sklad objavil tudi javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, itd.) v skupni vrednosti 4,1 milijona evrov. »Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev,« pojasnjujejo na skladu. Marca pa bo sklad objavil še novo garancijsko kvoto za zavarovanje bančnih kreditov in zniževanje obrestnih mer, ki bodo namenjeni razvoju podjetij, financiranju obratnih sredstev in financiranju projektov t.i. Start-up podjetij.

»Letos bo še večji poudarek na finančni podpori tehnoloških projektov v podjetniškem sektorju, saj je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na sklad že preneslo dodatna proračunska sredstva, na podlagi katerih bo sklad lahko ponudil dodatnih približno 126 milijonov evrov garancijskega potenciala za zavarovanje kreditov, namenjenih prenosu razvojnih inovacij v komercializacijo. Hkrati bodo ti krediti ponujali podjetju tudi nižjo obrestno mero od tržne,« so še sporočili iz sklada.

Vir: Delo

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI