Kako dvig dajatev draži elektriko?

Cena elektrike je za povprečno gospodinjstvo v obdobju januar – marec 2021 bila za štiri odstotke nižja od maloprodajne cene konec leta 2020.

Maloprodajna cena elektrike je za povprečno gospodinjstvo v obdobju januar – marec 2021 znašala 153,3 /MWh in je bila za štiri odstotke nižja od maloprodajne cene konec leta 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečno gospodinjstvo povišala za sedem odstotkov. Postavka cena električne energije, ki znaša nekje 40 % maloprodajne cene električne energije, je na začetku leta 2021 znašala 62,1 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za tri odstotke.

 

dvig cen elektrike

 

Omrežnina, dajatve za energetiko, trošarina 2021

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema znašala 46,4 evra/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za pet odstotkov.

Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za URE, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v 1. trimesečju 2021 znašale 14,2 evra/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 37 odstotkov.

Trošarina je v 1. trimesečju 2021 znašala 3,05 evra/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

 

cena elektrike razrez

Končno maloprodajno ceno električne energije sestavljajo električna energija, omrežnina, dajatve v energetiki, trošarina ter DDV. Električna energija na vašem računu ne predstavlja več kot 40 odstotkov končne vrednosti. Tabela prikazuje postavke na računu za električno energijo za gospodinjstva za obdobje maj 2021.

 

Enoletni porast omrežnine in dajatev glede na enako obdobje preteklega leta 2020 je posledica nezaračunavanja postavk omrežnine za priključno moč ter prispevka OVE in SPTE kot posledica začasnih ukrepov vlade in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja korona virusa, ki so veljali od začetka marca do konca maja 2020.


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI