Omrežnina za obračunsko moč – obračun elektrike po novem

Kako do novih obračunov omrežnine brez prekoračitev obračunske moči? Vse o omrežnini, tarifnih postavkah in obračunu elektrike po novem.

Odjemalce za obračun elektrike po novem, zaradi novega obračuna omrežnine, čaka kar velika sprememba. Gre za prispevek, ki ga plačamo, da lahko distributerji električno energijo, zanesljivo in brez prekinitev, prenesejo iz elektrarn do uporabnikov.

V prvi polovici leta 2024 se je nekoliko zvišala tarifa za obračunsko moč ter cena omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro. Omrežnina je do sedaj predstavljala nekje četrtino zneska na računu za elektriko, v prihodnje bomo za omrežnino plačevali več. Oziroma, po napovedih odredbodajalcev, bomo plačevali več, če ne bomo prilagodili navad.


Kazalo:


Zakaj spremembe pri obračunavanju omrežnine?

Ob vse večji elektrifikaciji prometa, ogrevanja na elektriko (toplotna črpalka, IR-paneli, …), porabi elektrike ter tudi premajhnih investicijah v omrežje, se odjemalce elektrike z višjimi tarifami omrežnine želi stimulirati k varčevanju električne energije, posebno v času, ko je omrežje najbolj obremenjeno.

 

 Po novi metodologiji obračuna za omrežnino in obračuna elektrike po novem bodo gospodinjstva pozornejša, v katerem obdobju dneva bo strošek za omrežnino najnižji. Omrežnina je do sedaj predstavlja približno četrtino končnega zneska na računu za elektriko, v prihodnje bomo očitno plačevali več.

 

Kdaj stopi v veljavo obračun elektrike po novem?

Najprej je bilo nov obračun omrežnine predvideno vpeljati s 1. julijem 2024. Vlada je napovedan novi omrežninski ukrep znova prestavila, kar se je v zadnjem letu zgodilo že dva krat. Po sedaj znanih podatkih, obračun elektrike po novem in nove tarife za omrežnino, stopijo v veljavo  1. oktobra.

Trenutne tarife (ET, VT in MT) za omrežnino bo zamenjal sistem obračunavanja s petimi časovnimi bloki, ki je, po mnenju Agencije za energijo, pravičnejši do vseh uporabnikov elektro omrežja, hkrati uporabnike spodbuja k racionalnejši rabi električne energije, posebno v času, ko je omrežje najbolj obremenjeno.

Časovni bloki bodo razdeljeni na visoko tarifo od 1. novembra do konca februarja in nizko tarifo od 1. marca do 31. oktobra.

Obračun elektrike bo razdeljen na dva dela, na obračunsko moč in porabljeno energijo.

 

Omrežnina za obračunsko moč in porabo elektrike

Omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno električno energijo bosta obračunani v petih časovnih blokih. Ti bodo razdeljeni na visoko sezono pozimi in na nizko sezono poleti. V vsaki sezoni se bodo izmenično obračunavali štirje bloki, glede na dan v tednu, delovni ali dela prost dan. V enem dnevu se bodo tako po urah dejansko izmenjevali po trije časovni bloki.

 

V tabeli so prikazani časovni bloki, po katerih so bo v prihodnje obračunavala omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno el. energijo. Iz tabele je razvidno kdaj bo omrežnina najcenejša in najdražja poleti ter kdaj bo najcenejša in najdražja pozimi .

 

Za lažje razumevanje kako bo izgledal obračun elektrike po novem in novo obračunavanja omrežnine, predstavljamo časovna bloka, najdražjega (časovni blok 1) in najcenejšega (časovni blok 5).


Najdražja omrežnina bo v časovnem bloku 1, katero boste plačevali v višji, zimski sezoni, od novembra do konca februarja, na delovni dan, od 7:00 do 14:00 ter od 16:00 do 20:00, ko sta potrošnja elektrike in s tem obremenitev omrežja najvišja. Cena te tarife omrežnine za obračunsko moč bo 3,61324 EUR/kW.

Najcenejša omrežnina bo v časovnem bloku 5. Ta časovni blok bo trajal v času, ko je potrošnja električne energije najnižja, v nižji sezoni od marca do novembra, v nočnih urah v dela prostih dneh. Omrežnine za obračunsko moč v tem času ne bo potrebno plačevati, saj bo tarifa 0,0 EUR/kW.

 

Cenik za omrežnino Agencije za energijo

Agencija za energijo je objavila cenik tarif za omrežnino. V prvi polovici leta 2024 sta se nekoliko zvišali tarifa za kilovat obračunske moči ter tarifa omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro.

Omrežnina za obračunsko moč:

 • Cena v 2023: 0,77417 EUR/kW
 • Cena v 2024: 0,79600 EUR/kW (do 31.6.2024)

Omrežnina za porabljeno električno energijo:

 • Cena v 2023: 0,03858 EUR/kWh
 • Cena v 2024: 0,03973 EUR/kWh (do 31.6.2024)

Omrežnina za obračunsko moč po časovnih blokih, cenik

Agencija za energijo je objavila cenik za omrežnino za obračunsko moč in cenik za omrežnino za porabljeno energijo po časovnih blokih. Že na prvi pogled v primerjavi z ostalimi časovnimi bloki izstopa velik razkorak pri ceni omrežnine za obračunsko moč v 1. bloku, ki bo veljal v zimskem času, na delovni dan med 7. in 14. in med 16. in 20. uro.

 

Omreznina cenik tarif casovni bloki

Omrežnina za priključno moč in omrežnina za porabljeno električno energijo bo predvidoma najdražja v času, ko je poraba elektrike največja, kar je z vidika uporabnika, ki se v tem času dneva vrne iz dela ali šole, precej nerodna. Kuhati pač ne moremo ponoči, tako da večina uporabnikov pri kuhanju v časovnem bloku 1, ki je omejen na popoldanski in večerni čas, to je od 16 h do 20 h ne bo mogla varčevati.

Ali bomo kaznovani za prekoračeno dogovorjeno obračunsko moč?

Že tako zapleten obračun, so zakonodajalci začinili z dogovorjeno obračunsko močjo. Ponudniki električne energije so sicer že lani pričeli svojim odjemalcem elektrike sporočati najvišjo dogovorjeno obračunsko moč v kW po časovnih blokih.

Kaj pomeni izraz “dogovorjena obračunska moč”?

Pomeni najvišjo “dogovorjeno” porabo električne energije v določenem času. Distributerji so odjemalcem te konice izračunali na podlagi dosedanjih potreb po elektriki. Če boste v 15 minutnem intervalu presegli dogovorjeno moč, boste za to morali doplačati, na nek način boste kaznovani z doplačilom. Sicer kazni za prekoračitev do leta 2026 ne bo potrebno plačati, v prihodnje pa bodo računi zaradi tega gotovo za marsikoga višji.

 


Vas zanima kakšne bodo končne cene elektrike skupaj z vsemi dajatvami v prihodnje? Preverite TUKAJ!


 

Obračun elektrike po novem

Čeprav so na Agenciji za energijo prepričani, da se strošek za omrežnine za obračunsko moč ne bo kaj dosti spremenil, po izračunih temu ne bo tako. Na agenciji trditev opravičujejo na podlagi zmanjšanih dogovorjenih obračunskih moči, ki so jih odjemalci prejeli lansko jesen.

Na naše uredništvo smo prejeli primere zaskrbljenih odjemalcev, ki so nam povedali, da so prejeli dogovorjeno obračunsko moč, za katero pa že sedaj vedo, da ne bo zadostovala njihovim potrebam.


Primer: gospodinjstvo (podatki so v uredništvu), kjer jim je operater do sedaj obračunaval 7 kW obračunsko moč, je prejelo naslednjo dogovorjeno obračunsko moč po novih časovnih blokih:

 • Časovni blok 1: 5.8 kW
 • Časovni blok 2: 5.8 kW
 • Časovni blok 3: 6.0 kW
 • Časovni blok 4: 6.0 kW
 • Časovni blok 5: 6.0 kW

Kot pravijo, jim takšna razporeditev zanesljivo ne bo zadoščala, saj ogrevajo s toplotno črpalko. Kljub temu, da imajo priključeno sončno elektrarno po sistemu neto meritev in lahko spremljajo porabo električne energije, v slabše osončenih zimskih dneh in pri nizkih zunanjih temperaturah, poraba v petnajst minutnem intervalu večkrat preseže dogovorjeno obračunsko moč.

Sicer kazni za prekoračitev do leta 2026 ne bo treba plačati, vendar se zavedajo, da bo po tem obdobju račun za obračunsko moč precej višji. Sprašujejo se, kaj lahko storijo? Predvsem v časovnem bloku 1, ko je tarifa omrežnine visoka, v primeru prekoračitev, pa bodo morali plačevati še penale. Sprašujejo, ali naj v bolj hladnih dneh čez dan, ko traja časovni blok 1, ugašajo toplotno črpalko, ali zmanjšujejo moč delovanja?

 

Primerjava novega obračuna omrežnine s predhodnim

7 kW obračunsko moč v starem sistemu obračunavanja, smo primerjali s 7 kW obračunsko močjo po novem sistemu obračunavanja.

 

Kot je pokazal izračun, bo za 7 kW obračunsko moč potrebno v mesecih z nižjo tarifo plačevati 9,28 EUR z DDV, v mesecih z višjo pa kar 40,13 EUR z DDV. Do sedaj je omrežnina za obračunsko moč znašala 6,80 EUR z DDV. Trditve, da gospodinjstva v prihodnje ne bodo na slabšem, ne držijo.

 

Če zgornji izračun za omrežnino preslikamo na letno raven, vidimo, da bo odjemalec električne energije za obračunsko močjo 7 kW plačal 235 EUR letno, kar je skoraj trikratnik dosedanje vrednosti.

Po višjih cenah električne energije v 2025, ki so jih distributerji napovedali po regulaciji cene, bodo višje postavke omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za energijo odjemalce dodatno udarile po žepih.

 

Kako se izogniti prekoračitvam dogovorjene obračunske moči?

Potrebno bo razmisliti, kdaj uporabljati naprave, ki trošijo veliko elektrike. Prati, sušiti, kuhati in likati, ne bo smotrno početi istočasno. To velja predvsem za najdražji – 1. časovni blok, čas, ko večina ljudi pride iz služb, se stušira in pri tem vklopi grelec vode, prične s kuhanjem, uporabi računalnik in podobno.

Zato je na mestu opozorilo vsem, ki ogrevajo s toplotno črpalko ali doma polnijo električni avto, naj bodo pazljivi, da predvsem v časovnem bloku 1 ne presežejo dogovorjene moči.

Za lažje spremljanje trenutne porabe je koristno vgraditi pametni števec, s katerim preverjamo trenutno poraba električne energije.

Sprememba dogovorjene obračunske moči

Dogovorjeno obračunsko moč je mogoče spreminjati. V primeru vgradnje toplotne črpalke za ogrevanje ali nakupa električnega avtomobila,  lahko obračunsko moč povišamo. v primeru, da ne presegamo dogovorjenih konic, jo lahko zmanjšamo in s tem privarčujemo. Vendar pozor! Če boste v prehodnem času, do leta 2026, spreminjali dogovorjeno obračunsko moč in jo prekoračili, vas bo spreminjanje dogovorjene obračunske moči udarilo po žepu. Zato je smiselno počakati do konca leta 2025 in takrat prilagoditi dogovorjene konice po časovnih blokih.


Ob napovedanih spremembah in podražitvah električne energije je smiselno razmisliti o samooskrbi z električno energijo. Sončna elektrarna, s katero si v letošnjem letu lahko zagotovite samooskrbo, v prihodnje pa bistveno zmanjšan odjem elektrike iz omrežja, to omogoča. Več o sončnih elektrarnah, hranilnikih električne energije in o pogojih za pridobitev dovoljenj, lahko preberete TUKAJ!


Do leta 2026 predvideno testno obdobje

Do izteka 2025 je načrtovano testno obdobje obračunavanja omrežnine, za morebitno prekoračitev dogovorjene obračunske moči ne bo dodatnih stroškov. Na računih boste v primeru prekoračitve opozorjeni.

Ali bodo gospodinjstva na slabšem?

Ali bodo gospodinjstva na slabšem ter kaj bo s praktičnega vidika relevantno za spremljanje v gospodinjstvih, smo povprašali Reneja Bizjaka iz Agencije za energijo: »Nikakor gospodinjstva ne bodo na slabšem. Za gospodinjske in male poslovne odjemalce (moč enaka ali manjša od 43 kW) se ne bo spremenilo veliko, saj bo elektrooperater dogovorjeno moč, ki bo podlaga za obračun v posameznem časovnem bloku, določil kot povprečje treh konic odjema električne energije v posameznem časovnem bloku v obdobju zadnje višje sezone. Za to skupino je določeno tudi prehodno obdobje – dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah (nad dogovorjeno močjo) oziroma stroških, ki bi jim lahko nastali, če bi se te določbe uporabljale.«

In še doda: »Gospodinjstva bodo imela dovolj časa, da spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči in s tem neposredni vpliv na višino stroška za omrežnino. Ne bo se treba obremenjevati, kdaj vključiti posamezne gospodinjske aparate. Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo ustrezno informirani in v katerem bodo svoj profil porabe lahko spremljali prek spletnega portala mojelektro.si, pa se jim bo presežna moč začela zaračunavati.«

 

Rene Bizjak agencija za energijo

Rene Bizjak iz Agencije za energijo poudarja, da imajo gospodinjstva še dovolj časa prepoznati možnosti prilagajanja dogovorjene obračunske moči in vplivati na strošek za omrežnino. 


Agencija za energijo svetuje kako zmanjšati stroške omrežnine:

 • Večji del omrežnine bomo plačali glede na moč in manj glede na porabljeno energijo.
 • Za obračunsko moč, enako ali manj od 43 kW, velja prehodno obdobje.
 • Omrežnina se za presežno moč za prehodno obdobje dveh let ne obračunava, če odjemalec ne spremeni dogovorjene obračunske moči.
 • V prihodnosti se spreminja razmerje med obračunano močjo priključka in prevzeto energijo.
 • Odjemalec bo lahko prilagajal dogovorjeno moč.
 • Mesečni znesek za omrežnino je odvisen od obdobij, v katerih bo odjemalec uporabljal omrežje.
 • Tarifne postavke omrežnine bodo višje v obdobjih, ko bo omrežje obremenjeno.
 • Odjemalec bo prek cenovnih signalov spodbujen k zmanjšanju porabe električne energije.
 • Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se bo opazovalo v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski odjemalec predvidi, če sešteje moči naprav, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je običajno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI