Alternativni viri energije – naša prihodnost ali muha enodnevnica?

Znotraj alternativnih virov energije obstaja vrsta panog, katerim je skupno, da so neizčrpen in relativno čist vir energije. Prav tako predstavljajo vzhajajočo alternativo že uveljavljenim virom, kot so fosilna goriva in jedrska energija. Širšemu krogu so znani predvsem izkoriščanje sončne in vetrne energije, vodnega toka, biogoriv in biomase, geotermalne toplote ter plimovanja. Radi pa pozabimo, da k alternativnim virom energije sodita tudi učinkovita raba in skladiščenje energije, ki prav tako skušata doseči cilj zmanjšati onesnaženje in povečati energetsko neodvisnost in učinkovitost posamezne države.Preden začnem s predstavitvijo dogajanj na področju alternativnih virov energije, bi rad v uvodu spomnil na nekatere zakonitosti, ki so pomembne pri investiranju v nadpovprečno tvegane panoge.Kljub temu, da zgoraj omenjene panoge sodijo v isti sektor, se med seboj močno razlikujejo. Glavna razlikovanja se kažejo v političnih in zakonodajnih podporah posameznih držav, stopnji razvitosti tehnologij in posledično stopnji konkurenčnosti z drugimi uveljavljenimi viri energije, finančni podpori kapitalskih trgov in energetskih podjetij, vplivu na okolje itd.

Znotraj alternativnih virov energije obstaja vrsta panog, katerim je skupno, da so neizčrpen in relativno čist vir energije. Prav tako predstavljajo vzhajajočo alternativo že uveljavljenim virom, kot so fosilna goriva in jedrska energija.

Širšemu krogu so znani predvsem izkoriščanje sončne in vetrne energije, vodnega toka, biogoriv in biomase, geotermalne toplote ter plimovanja. Radi pa pozabimo, da k alternativnim virom energije sodita tudi učinkovita raba in skladiščenje energije, ki prav tako skušata doseči cilj zmanjšati onesnaženje in povečati energetsko neodvisnost in učinkovitost posamezne države.

Preden začnem s predstavitvijo dogajanj na področju alternativnih virov energije, bi rad v uvodu spomnil na nekatere zakonitosti, ki so pomembne pri investiranju v nadpovprečno tvegane panoge.

Kljub temu, da zgoraj omenjene panoge sodijo v isti sektor, se med seboj močno razlikujejo. Glavna razlikovanja se kažejo v političnih in zakonodajnih podporah posameznih držav, stopnji razvitosti tehnologij in posledično stopnji konkurenčnosti z drugimi uveljavljenimi viri energije, finančni podpori kapitalskih trgov in energetskih podjetij, vplivu na okolje itd…..


Celoten članek: http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042344880

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI