Davki – letos je največ novosti pri DDV

Veljati je začel nižji davek na dodano vrednost za knjige, frizerske storitve, popravila koles, čevljev in oblačil… S 1. januarjem je začelo veljati kar nekaj sprememb v davčni zakonodaji, največ na področju davka na dodano vrednost (DDV). Po novem so po nižji, 8,5-odstotni stopnji DDV obdavčeni knjižnična izposoja, knjige, čiščenje oken, čiščenje zasebnih gospodinjstev, manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, prav tako storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele in invalide), frizerske storitve ter dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja. Nižja stopnja DDV velja tudi za biotična sredstva za varstvo rastlin.

Veljati je začel nižji davek na dodano vrednost za knjige, frizerske storitve, popravila koles, čevljev in oblačil…

Ljubljana – S 1. januarjem je začelo veljati kar nekaj sprememb v davčni zakonodaji, največ na področju davka na dodano vrednost (DDV). Po novem so po nižji, 8,5-odstotni stopnji DDV obdavčeni knjižnična izposoja, knjige, čiščenje oken, čiščenje zasebnih gospodinjstev, manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, prav tako storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele in invalide), frizerske storitve ter dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja. Nižja stopnja DDV velja tudi za biotična sredstva za varstvo rastlin.

Po novem so po nižji, 8,5-odstotni stopnji DDV obdavčeni tudi čiščenje oken, čiščenje zasebnih gospodinjstev ter manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)

Rok za vračilo presežka DDV se je skrajšal s 60 oziroma 30 dni na 21 dni, prag za možnost obračunavanja DDV po plačani realizaciji pa zvišal z 208.000 evrov na 400.000 evrov. Pavšalno nadomestilo za kmete se je povečalo s 4 na 8 odstotkov.

Ukrepi proti davčnim utajam

Od 1. januarja 2010 so storitve zavezancem za DDV po tako imenovanem splošnem pravilu obdavčene po kraju sedeža naročnika in ne več po kraju sedeža izvajalca storitev. Pri tem so izjeme restavracijske storitve in storitve cateringa, najem prevoznih sredstev, storitve s področja kulture, športa, znanosti, izobraževanja ter telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve. Za storitve, opravljene osebam, ki niso zavezanci za DDV, je kraj obdavčitve še vedno kraj, kjer ima izvajalec storitev svoj sedež.

Nova pravila tudi določajo, da so storitve načelno obdavčene v državi članici Evropske unije (EU), kjer ima sedež naročnik storitev. Zavezancu za DDV se ne bo treba identificirati za namene DDV v drugi državi članici, če bo opravljal storitve za naročnika, ki je davčni zavezanec za DDV iz te države članice. Po drugi strani bo v primerih, ko bo zavezanec prejel storitve od osebe, ki nima sedeža v isti državi članici, veljal tako imenovani mehanizem obrnjene davčne obveznosti, kar pomeni, da bo moral za pridobljeno storitev sam obračunati ustrezni znesek DDV. Pogoj za uporabo obveznega mehanizma obrnjenega davčnega bremena je, da dobavitelj storitve nima sedeža v državi, kjer je davek dolgovan.

Novost so tudi nekateri dodatni ukrepi za preprečevanje davčnih goljufij. Tako bo po novem lahko Davčna uprava (Durs) v primeru suma davčne utaje še pred izvršitvijo vračila DDV od davčnega zavezanca zahtevala predložitev ustreznega zavarovanja. Predložitev ustreznega dokumenta zavarovanja bo lahko zahtevala tudi v postopku izdaje identifikacijske številke za DDV in pri prijavi pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice skupnosti. Poleg tega morajo odslej davčni zavezanci, ki opravljajo transakcije znotraj EU, o teh transakcijah poročati vsak mesec in ne več na tri mesece.

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti davčnih zavezancev se uvaja tudi institut solidarne odgovornosti, po katerem bo v določenih primerih za plačilo DDV poleg dobavitelja blaga oziroma storitev odgovarjala tudi oseba, ki ji je blago dobavljeno oziroma ji je bila opravljena storitev. V primeru suma zlorabe identifikacijske številke za namene DDV je z novo zakonsko določbo Dursu omogočen hitrejši odvzem identifikacijske številke.

Veljati je začela tudi novela zakona o davčnem postopku, ki med drugim razširja možnost razkrivanja podatka o davčni številki fizične osebe. Tako lahko po novem Durs davčno številko razkrije "upravičeni osebi", ki ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov. Prav tako lahko izplačevalec dohodka, ki posluje s samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost, odslej pridobi tudi podatek, ali je bilo davčnemu zavezancu izdano potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Novela zakona o davčnem postopku prinaša tudi novo ureditev, po kateri sme naročnik javnega naročila od davčnega organa pridobiti podatke v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti kandidata oziroma ponudnika.

Informativni izračun bomo prejeli do 15. junija

Pri dohodnini letos večjih sprememb ni zaslediti, izjema so predvsem nekateri datumi. Rok za vložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je prestavljen z 31. januarja na 5. februar, enako pa velja za vložitev vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Durs bo informativni izračun dohodnine odposlala najkasneje 31. maja, medtem ko je bil lani informativni izračun do 31. maja tudi že vročen. Informativni izračun se po novem šteje za vročen 15. dan od datuma odpreme, kar pomeni, da ga bomo prejeli na dom najkasneje 15. junija (doslej je za vročitev veljal 20. dan od datuma odpreme). Rok za ugovor zoper informativni izračun je 15 dni od dneva njegove vročitve oziroma 30 dni od datuma odpreme informativnega izračuna – prej je rok za ugovor potekel po 35 dneh od datuma odpreme.

Pomembnejša sprememba je, da lahko spremembo olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavljamo le v ugovoru zoper informativni izračun, ne pa tudi v pritožbi zoper odločbo, izdano na podlagi ugovora. Doslej je bilo olajšavo za vzdrževane družinske člane mogoče uveljavljati tako v ugovoru zoper informativni izračun kot tudi v pritožbi zoper odločbo. Ukinjeno je tudi ponovno osebno vročanje informativnega izračuna zavezancem, ki morajo dohodnino doplačati, pa obveznosti do roka niso poravnavali niti vložili ugovora zoper informativni izračun. Tisti, ki na dom do 15. junija ne bodo prejeli informativnega izračuna, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, vendar ne več do 30. junija, temveč najpozneje do 31. julija.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku določa posebno ureditev za zavezance, ki so bili v letih 2005, 2006, 2007 in 2008 zaposleni pri avstrijskem delodajalcu in ki bodo ta dohodek na podlagi samoprijave napovedali v Sloveniji najpozneje do 31. marca. Zavezancu bo vrnjen samo v Sloveniji plačan delež dohodnine, ki odpade na dohodek iz Avstrije in pripadajoče dajatve, medtem ko mu obresti ne pripadajo. Če bo znesek za vračilo presegel 200 evrov, se bodo dohodnina in pripadajoče dajatve vrnile v dveh enakih obrokih; prvi obrok najpozneje do 31. decembra 2010, drugi pa do 31. decembra 2011. Dohodnino, poračun dohodnine, odpis dohodnine, vračilo plačane dohodnine od dohodkov iz Avstrije ter pripadajočih dajatev za posamezno leto bo določil Durs z odločbo najpozneje do 31. decembra.

Koledarček pomembnih datumov

1. februar – rok izplačevalcem dohodkov za dostavo podatkov za odmero dohodnine (elektronsko prek sistema eDavki)

5. februar – rok za vložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

5. februar – rok za vložitev vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

1. marec – rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2009

1. marec – rok za vložitev napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009

1. marec – rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2009

31. marec – rok za vložitev napovedi za zavezance, ki so bili v letih 2005, 2006, 2007 in 2008 zaposleni v Avstriji

15. junij – rok za prejem informativnega izračuna dohodnine

31. julij – rok za oddajo dohodninske napovedi za zavezance, ki niso prejeli informativnega izračuna dohodnine


Vir: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042330628

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI