Dobre prakse zniževanja izpustov ogljikovega dioksida: Kako jim je uspelo?

Dobre prakse zniževanja izpustov ogljikovega dioksida: Kako jim je uspelo? Iz društva Umanotera so danes sporočili, da se je začel projekt „Slovenija znižuje CO2: dobre prakse“. Slovenski javnosti nameravajo ob tem predstaviti domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov CO2.

Iz društva Umanotera so danes sporočili, da se je začel projekt „Slovenija znižuje CO2: dobre prakse“. Slovenski javnosti nameravajo ob tem predstaviti domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov CO2.

Govorili bodo o povsem praktičnih rešitvah, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in Evropski uniji, in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje nanje ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Vzorčni primeri dobrih praks se osredotočajo na osem prednostnih področij: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe. Ciljni skupini projekta sta podjetja in občine.


V okviru projekta bo Umanotera v sodelovanju s strokovnjaki pripravila pregled obstoječih dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v Sloveniji in državah Evropske unije. Končni izbor dvajsetih dobrih praks bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik in Vida Ogorelec. Dvajset izbranih dobrih praks bodo nato predstavili javnosti preko delavnic, ogledov v živo in spletne komunikacijske podpore, na koncu projekta pa bodo nastala še priporočila za njihovo nadaljnje širjenje. V začetku novembra letos bo vzpostavljena tudi prenovljena spletna stran projekta http://www.slovenija-co2.si/, na spletnem družabnem omrežju Facebook pa bo znova zaživela skupnost Slovenija znižuje CO2…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI