Domišljija vlade nese do varčevanja pri investicijah ter podražitev elektrike in goriv

Domišljija vlade nese do varčevanja pri investicijah ter podražitev elektrike in goriv Ljubljana – Stanje javne blagajne je katastrofalno. Prihodki državnega proračuna bodo letos namreč za 409 milijonov evrov nižji, kot so sprva predvidevali, razkrivajo izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za letošnje leto, ki smo ga pridobili v uredništvu. Vlada v gradivu, ki nosi oznako interno, načrtuje za 500 milijonov evrov prihrankov, in če ni želela oklestiti državnega aparata, je to veliko lažje storila z investicijami, za 70 milijonov evrov pa je znižala še sredstva, namenjena socialni varnosti in zdravstvenemu varstvu. Več prihodkov pričakuje od višjih trošarin, največ od trošarin na električno energijo in pogonska goriva.

Ljubljana – Stanje javne blagajne je katastrofalno. Prihodki državnega proračuna bodo letos namreč za 409 milijonov evrov nižji, kot so sprva predvidevali, razkrivajo izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za letošnje leto, ki smo ga pridobili v uredništvu. Vlada v gradivu, ki nosi oznako interno, načrtuje za 500 milijonov evrov prihrankov, in če ni želela oklestiti državnega aparata, je to veliko lažje storila z investicijami, za 70 milijonov evrov pa je znižala še sredstva, namenjena socialni varnosti in zdravstvenemu varstvu. Več prihodkov pričakuje od višjih trošarin, največ od trošarin na električno energijo in pogonska goriva….

Ukrepi na dohodkovni strani

30milijonov evrov več od trošarine na električno energijo, kar bo vplivalo na podražitev cen električne energije,

30milijonov evrov več od trošarin na pogonsko gorivo, kar bo vplivalo na cene bencinov, 4milijone evrov več od trošarin na alkohol, 3,8milijona evrov več od trošarin na cigarete, 2milijona evrov več od trošarin na plinsko olje za ogrevanje.

Manj za servisiranje javnega dolga in manj vplačil v proračun EU

Po predvidevanjih ministrstva za finance se bo strošek servisiranja javnega dolga znižal za 26,2 milijona evrov. Znižanje prvotno predvidenih stroškov temelji na uspešni izdaji dveh obveznic v prvem četrtletju, ob katerih so bili vnaprej plačane obresti in stroški bistveno manjši od predvidenih. Tako bi za servisiranje javnega dolga namesto predvidenih 516,8 milijona evrov porabili “le” 490,6 milijona evrov. Ocena o 25 milijonov evrov nižjem prispevku v proračun unije pa temelji predvsem na nižji oceni pobranih carin, katerih 75 odstotkov gre v proračun Unije.

Ukrepi na odhodkovni strani

118,8milijona evrov manj za promet in prometno infrastrukturo,

86,6milijona evrov manj za nacionalno varnost, obrambo in zunanje zadeve, 70,2milijona evrov manj za socialno varnost in zdravstveno varstvo, 52,8milijona evrov manj za upravljanje sistemov javne uprave, 28,5milijona evrov manj za izobraževanje, kulturo in šport, 27,2milijona evrov manj za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, 21,8milijona evrov manj za visoko šolstvo, znanost, tehnologijo in informacijsko družbo.


Celoten članek:  http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042360125

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI