Hkrati posojilo in nepovratna sredstva za nizkoenergijske in pasivne hiše

Hkrati posojilo in nepovratna sredstva za nizkoenergijske in pasivne hiše Zadnji Uradni list objavlja pomembno dopolnitev javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom, ki investirajo v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb (javni poziv 4SUB-OB10). Ti bodo lahko, če izpolnjujejo nekatere razpisane pogoje, pridobili hkrati nepovratna sredstva in ugodno posojilo Eko sklada. Razloge za vsebinsko dopolnitev pojasnjuje Franc Beravs, direktor Eko sklada: »Do konca septembra letos smo na javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb prejeli skoraj 60 vlog za gradnjo in nakup novih nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Vlagatelji pogosto povprašujejo tudi po možnosti, da bi tovrstne naložbe kreditiral Eko sklad. Javni poziv, ki je doslej veljal, pa to možnost izključuje, zato vlagatelji za financiranje gradnje kredit najemajo pri komercialnih bankah, vendar pogosto po zelo neugodnih kreditnih pogojih. Na drugi strani ugotavljamo upad kreditiranja občanov v tem letu, predvsem zaradi možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud za omenjene naložbe. Občani namreč praviloma za isto naložbo niso mogli pridobiti nepovratnih sredstev in kredita Eko sklada hkrati.«

Zadnji Uradni list objavlja pomembno dopolnitev javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom, ki investirajo v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb (javni poziv 4SUB-OB10). Ti bodo lahko, če izpolnjujejo nekatere razpisane pogoje, pridobili hkrati nepovratna sredstva in ugodno posojilo Eko sklada.

Razloge za vsebinsko dopolnitev pojasnjuje Franc Beravs, direktor Eko sklada: »Do konca septembra letos smo na javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb prejeli skoraj 60 vlog za gradnjo in nakup novih nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Vlagatelji pogosto povprašujejo tudi po možnosti, da bi tovrstne naložbe kreditiral Eko sklad. Javni poziv, ki je doslej veljal, pa to možnost izključuje, zato vlagatelji za financiranje gradnje kredit najemajo pri komercialnih bankah, vendar pogosto po zelo neugodnih kreditnih pogojih. Na drugi strani ugotavljamo upad kreditiranja občanov v tem letu, predvsem zaradi možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud za omenjene naložbe. Občani namreč praviloma za isto naložbo niso mogli pridobiti nepovratnih sredstev in kredita Eko sklada hkrati.«

 

Javni poziv 4SUB-OB10 je sicer že doslej omogočal, da je vlagatelj v primeru, ko kandidira za najmanj tri ukrepe po javnem pozivu, ki predstavljajo obnovo iste stanovanjske stavbe, in če priznani stroški teh ukrepov znašajo več kot 20.000 evrov, za izvedbo takšnih ukrepov upravičen zaprositi za kredit Eko sklada kot tudi za nepovratno finančno spodbudo.

 

Eko sklad je namreč želel zagotoviti kombinacije namenskih finančnih spodbud tudi za druge finančno zahtevnejše naložbe in s tem povečati zanimanje občanov na javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. »Tako lahko poslej ponudimo možnost najema kredita Eko sklada tudi tistim občanom, ki kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Tudi v teh primerih gre namreč vedno za finančno zahtevne naložbe, ki presegajo vrednost 20.000 evrov priznanih stroškov,« je še dodal Beravs. V teh primerih višini nepovratne finančne spodbude in posojila skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Višja posojila za okoljske naložbe

Minuli petek so začele veljati spremembe in dopolnitve javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada, ki se med drugim nanašajo na izgradnjo kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov. Naložbe, ki so usmerjene v izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih omrežij in v ukrepe, ki omogočajo prihranek pitne vode in posledično električne energije, bodo po novem upravičene do kredita v višini 80 odstotkov priznanih stroškov naložbe in ne le 50 odstotkov, kot je veljalo do zdaj….


Celoten članek: http://eko.dnevnik.si/sl/Razpisi+Eko+sklada/723/Hkrati+kredit+in+nepovratna+sredstva++za+nizko+energijske+in+pasivne+hi%C5%A1e

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE