Izobraževanje mladih za manjšo porabo energije

Ljubljana – Skupina GEN je v šolskem letu 2008/2009 prvič izpeljala projekt Energetsko varčna šola, kar je vredno pohvale, saj je v času podnebnih sprememb in vse glasnejših opozoril o posledicah človekovih dejanj na onesnaževanje okolja uporabnike treba nenehno izobraževati in jim pomagati pri zmanjševanju porabe energije.   V letošnjem šolskem letu ta uspešni projekt nadaljujejo, celo nadgradili so ga. Njihov cilj je spodbuditi razmišljanje in ozaveščenost o učinkoviti rabi energije (URE) ter načrtovanje in izvajanje neposrednih ukrepov za dosego URE. Prav učinkovita …

Ljubljana – Skupina GEN je v šolskem letu 2008/2009 prvič izpeljala projekt Energetsko varčna šola, kar je vredno pohvale, saj je v času podnebnih sprememb in vse glasnejših opozoril o posledicah človekovih dejanj na onesnaževanje okolja uporabnike treba nenehno izobraževati in jim pomagati pri zmanjševanju porabe energije.

 

V letošnjem šolskem letu ta uspešni projekt nadaljujejo, celo nadgradili so ga. Njihov cilj je spodbuditi razmišljanje in ozaveščenost o učinkoviti rabi energije (URE) ter načrtovanje in izvajanje neposrednih ukrepov za dosego URE. Prav učinkovita raba energije je namreč eden ključnih ukrepov, ki zagotavlja dobre rezultate na okoljskem področju.

Pri tem so kot najpomembnejšo ciljno skupino prepoznali otroke in mladino, saj je veliko laže in učinkoviteje (pravočasno) oblikovati pravilne vzorce vedenja kot popravljati napačne oziroma slabe. Poleg tega otroci in mladostniki s pridobljenim znanjem in navadami pogosto vplivajo tudi na svoje bližnje osebe in starejše generacije, kar dodatno okrepi učinek izobraževanja in ozaveščanja.

Ustanove, vključene v projekt v lanskem letu, so zmanjšale porabo električne energije z organizacijskimi ukrepi in izboljšavami, izobraževanjem ter ozaveščanjem učencev in zaposlenih. Cilj je seveda aktivirati čim širši krog otrok in dijakov, ki s spreminjanjem svojih navad prispevajo k varčevanju z energijo. Gre na primer za majhne, a kumulativno, zlasti pa izobraževalno pomembne ukrepe, kot so ugašanje luči in naprav na električno energijo, ki niso v uporabi, pravilno prezračevanje prostorov itd.

Pohvaliti je treba kar nekaj ustanov. Največ električne energije so v sklopu projekta Energetsko varčna šola v letu 2008 privarčevali OŠ Podbočje, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu in DŠD Kranj. Poleg prvih treh je energijo uspelo privarčevati še 17 ustanovam, ki so vse prejele denarne nagrade, skladno s količino privarčevane električne energije. Vse ustanove skupaj so privarčevale skoraj 224.000 kWh.

Zaradi zelo pozitivnih izkušenj se je podjetje GEN energija odločilo, da v letošnjem šolskem letu k sodelovanju povabi še več ustanov, več kot 100.

V projektu Energetsko varčna šola lahko sodelujejo osnovne šole, srednje šole in dijaški domovi. Tekmovanje poteka v dveh sklopih:

– Za najboljše dosežke na področju zmanjšanja porabe električne energije.

– Za šolske projekte na temo URE. To je nova kategorija, strokovna komisija pa bo ocenjevala prijavljene šolske projekte, upoštevajoč različne vidike, denimo učinke glede prihranka električne energije, razmerje med stroški in koristmi, izboljševanje obveščenosti in ozaveščenosti glede URE v ožjem in širšem okolju, vključevanje različnih javnosti v projekt, uporabnost projekta za osnovne in srednje šole, inovativnost in kreativnost projekta, kakovost predstavitve projekta.

V okviru projekta Energetsko varčna šola bodo v GEN energiji izvedli tudi fotonatečaj za učence in dijake na temo URE, izbor zmagovalca pa bo potekal prek spletnega mesta www.gen-evs.si.

Nekaj ukrepov v okviru projekta

Nekaj ukrepov za varčevanje z energijo, ki so jih v okviru projekta Energetsko varčna šola izvajale šole v letu 2008:

– zamenjava vseh žarnic na žarilno nitko z varčnimi žarnicami, varčna raba svetil – izklop ob zadostnem zunanjem viru svetlobe,

– popoln izklop električnih naprav po uporabi (nikoli niso v stanju pripravljenosti), nabava eko pomivalnega stroja in drugih aparatov,

– zamenjava električnega zalogovnika vode s toplotno črpalko,

– namestitev časovnega stikala na nekaterih porabnikih električne energije, nastavitev varčne rabe računalnikov med delovanjem,

– sodelovanje vseh zaposlenih pri aktivnostih za URE,

– mesečno vodenje porabe v primerjavi s porabo preteklega leta, informiranje vseh zaposlenih o napredku, iskanje dodatnih ukrepov za URE.


Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042300583

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI