Kako hkrati pridobiti nepovratna sredstva in kredit

Kako hkrati pridobiti nepovratna sredstva in kredit Po majskem javnem pozivu je Eko sklad prejel že okrog 12.000 vlog za nepovratna sredstva. Vendar mnogi ob obsežni razpisni dokumentaciji prezrejo pomembno informacijo, ki vabi potencialne investitorje k več ukrepom za večjo energetsko učinkovitost stanovanj in hiš, s čimer lahko tudi brez evra v žepu pridobijo ob nepovratnih sredstvih tudi posojilo. Za to izjemo pa morajo izpolniti en sam glavni pogoj.

Po majskem javnem pozivu je Eko sklad prejel že okrog 12.000 vlog za nepovratna sredstva. Vendar mnogi ob obsežni razpisni dokumentaciji prezrejo pomembno informacijo, ki vabi potencialne investitorje k več ukrepom za večjo energetsko učinkovitost stanovanj in hiš, s čimer lahko tudi brez evra v žepu pridobijo ob nepovratnih sredstvih tudi posojilo. Za to izjemo pa morajo izpolniti en sam glavni pogoj.

Franc Beravs, direktor Eko sklada opozarja na to prezrto informacijo: »Predvsem tisti, ki bi se odločili za izvedbo vsaj treh ukrepov pri obnovi obstoječega objekta, gre za naložbe nad vrednostjo 20.000 evrov, lahko pridobijo tako nepovratna sredstva kot tudi kredit pod ugodnimi pogoji.«

Poudariti je treba, da gre za seznam še neizvedenih ukrepov iz javnega poziva (4SUB-OB10), s katerimi imajo zlasti lastniki individualnih hiš možnost, da izvedejo več energetsko učinkovitih projektov hkrati in tako pridobijo poleg nepovratne finančne spodbude v višini četrtine vrednosti projektov tudi ugodno posojilo sklada, kadar višina predvidene nove naložbe v večjo energetsko učinkovitost objekta presega 20.000 evrov.

V razpisnih pogojih je namreč natančno določeno, da se potencialni vlagatelj lahko poteguje ali za nepovratna sredstva ali pa za ugodno posojilo, če se odloči za enega iz seznama ukrepov večje energetske učinkovitosti; za oboje se ne more. Primer iz prakse: tisti, ki je privarčeval lasten denar v višini 75 odstotkov načrtovane naložbe v denimo energetsko varčnejša okna ali toplotno izolirano fasado, se bo na razpisu potegoval za nepovratna sredstva (četrtina načrtovane naložbe), drugi, ki privarčevanega denarja nima, bo na Eko skladu oddal le vlogo za posojilo. Slovenci pridno pišejo vloge in, kakor ugotavljajo na Eko skladu, tudi marljivo varčujejo, s čimer si zagotovijo nepovratno finančno spodbudo države za tovrstne projekte.

Omenjeno izjemo – sicer jasno zapisano v javnem pozivu – da lahko nekdo pridobi hkrati tako nepovratno finančno spodbudo kot tudi ugodno posojilo, če načrtovana nova naložba presega znesek 20.000 evrov, je doslej (od 21. maja) zasledil le eden vlagatelj. To kaže, kako premalo pozorno beremo razpisne pogoje. Mimogrede, omenjeni vlagatelj, ki je v vlogi zapisal, da načrtuje več ukrepov hkrati – toplotna izolacija fasade, vzidava energetsko varčnih oken in postavitev sončnih kolektorjev na strehi – že ima v rokah odločbo, ki mu omogoča tako nepovratna sredstva kot posojilo.

Ponovimo, kako vlagatelj pridobi oboje: v vlogi navede vsaj tri ukrepe iz seznama javnega poziva in skupni znesek nove naložbe mora po originalnem (!) predračunu presegati 20.000 evrov….


Celoten članek: http://eko.dnevnik.si/sl/Razpisi+Eko+sklada/564/Kako+hkrati+pridobiti+nepovratna+sredstva+in+kredit+

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI