Nepovratnih sredstev Eko sklada za 12.000 ukrepov v gospodinjstvih

Ljubljana – Na našem portalu Eko.dnevnik smo že pisali, da Eko sklad ponuja ne povratne finančne spodbude za naložbe občanov v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. V Uradnem listu so bili namreč 21. maja objavljeni trije javni pozivi za dodelitev teh nepovratnih finančnih spodbud za naložbe. Po lanskem 9. oktobru, ko so na Eko skladu zaradi porabe predvidenega denarja nehali sprejemati vloge za nove nepovratne finančne spodbude, je država skladu zagotovila denar za nove finančne spodbude, v okviru katerih so objavili omenjene tri javne pozive. Tako je za te namene do konca letošnjega leta na voljo 18 milijonov evrov, kar bo po izračunih Eko sklada zadostovalo za okoli 12.000 ukrepov v gospodinjstvih.

Trije javni pozivi

»En javni poziv omogoča tistim občanom, ki so od 9. oktobra lani do 21. maja letos izvedli različne ukrepe na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in zaradi pomanjkanja denarja niso mogli izkoristiti možnosti v okviru lanskoletnega razpisa, da pridobijo nepovratne spodbude tudi za preteklost. Ti ukrepi se nanašajo na vgradnjo ogrevalnih solarnih sistemov, vgradnjo naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotno izolacijo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva. Občani, ki želijo prejeti državno subvencijo, morajo vloge z dokazili predložiti do konca letošnjega julija. Drugi poziv je namenjen etažnim lastnikom in najemnikom v večstanovanjskih stavbah. V okviru tega poziva lahko prejmejo nepovratne finančne spodbude za izvedbo šestih različnih ukrepov, in sicer za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe oziroma podstrešja, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov ter za sistem delitve stroškov za toploto. Vlogo za izvedbo enega ali več omenjenih ukrepov lahko v imenu stanovalcev vloži neka pooblaščena oseba ali upravnik, če za izvedbo del predloži soglasja 75 odstotkov lastnikov oziroma stanovalcev v večstanovanjskem objektu. Tretji poziv je namenjen lastnikom individualnih stanovanjskih objektov. V okviru tega poziva občani pri Eko skladu lahko zaprosijo za nepovratne spodbude za enega ali več od skupno desetih ukrepov, in sicer za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, vgradnjo sistemov centralnega ogrevanja v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe oziroma podstrešja, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe in za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali obnovljeni v pasivnem energijskem razredu,« je pojasnil Franc Beravs, direktor Eko sklada….


Celoten članek: http://eko.dnevnik.si/sl/Iz+tiskanih+izdaj/250/Nepovratnih+sredstev+Eko+sklada++za+12000+ukrepov+v+gospodinjstvih

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI