Nevladne organizacije pozivajo k izboljšanju osnutka podnebnega zakona

Nevladne organizacije pozivajo k izboljšanju osnutka podnebnega zakona Ljubljana – Skupina nevladnih organizacij, združenih v okviru pobude Plan B za Slovenijo, pripravljalcem zakona o podnebnih spremembah med drugim predlaga jasnejšo opredelitev ciljev, zavezancev in ukrepov ter učinkovitejši nadzor nad izvajanjem zakona. Predlagajo tudi, naj se za večjo preglednost zakon sprejema hkrati z dolgoročno podnebno strategijo.

Ljubljana – Skupina nevladnih organizacij, združenih v okviru pobude Plan B za Slovenijo, pripravljalcem zakona o podnebnih spremembah med drugim predlaga jasnejšo opredelitev ciljev, zavezancev in ukrepov ter učinkovitejši nadzor nad izvajanjem zakona. Predlagajo tudi, naj se za večjo preglednost zakon sprejema hkrati z dolgoročno podnebno strategijo.

Nevladne organizacije ugotavljajo še, da je potrebno določiti tudi spodbujevalne mehanizme za ukrepanje v smeri zmanjševanja izpustov. “Le-ti so nujni, če želimo doseči tako pomemben cilj kot je prehod v nizkoogljično družbo,” je v sporočilu za javnost navedla Barbara Kvac, vodja programa Ponebje v Focus društvu za sonaraven razvoj.

“Naše pripombe na predlog zakona so v nekaterih točkah skladne s pripombami gospodarstva, zato verjamemo, da ga je možno izboljšati na način, da bomo z njim vsi zadovoljni,” je dodala Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj. “Čas okrevanja gospodarstva, ko pričakujemo nov rast proizvodnje, moramo izkoristiti za preusmeritev v nizkoogljično družbo in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Podnebni zakon lahko sprosti potencial za zagon zelenih tehnologij in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest,” je dodal Dejan Savić z Greenpeacea Slovenija.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI