Pomoč gospodinjstvom pri varčevanju z elektriko

Pomoč gospodinjstvom pri varčevanju z elektriko Potreba po električni energiji pri nas iz leta v leto narašča, gospodinjstva pa porabijo kar tretjino vse električne energije v elektrodistribucijskem omrežju. Slovenska gospodinjstva ne delujejo energetsko varčno in niso dovolj seznanjena z metodami varčevanja, čeprav si kar 81 odstotkov gospodinjstev želi zmanjšati stroške za elektriko in čutijo, da je nekaj treba narediti.

Potreba po električni energiji pri nas iz leta v leto narašča, gospodinjstva pa porabijo kar tretjino vse električne energije v elektrodistribucijskem omrežju. Slovenska gospodinjstva ne delujejo energetsko varčno in niso dovolj seznanjena z metodami varčevanja, čeprav si kar 81 odstotkov gospodinjstev želi zmanjšati stroške za elektriko in čutijo, da je nekaj treba narediti.

To so po besedah Matjaža Voduška, direktorja nacionalnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja SODO, razlogi, da je podjetje skupaj s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja Elesom pod okriljem projekta Uresničujmo, z energijo varčujmo pripravilo spletno aplikacijo, po kateri lahko vsak uporabnik izve, katere ukrepe lahko izvaja na domačih električnih napravah in kolikšne prihranke bo s temi ukrepi dosegel. Aplikacija je dostopna na spletni strani www.uresnicujmo.si in ne zahteva nobene registracije ali vnašanja podatkov o odjemnem mestu, ampak omogoča uporabniku, da iz nabora vnaprej ponujenih naprav v gospodinjstvu izbere tiste, ki jih ima doma in nato preveri, kakšne varčevalne ukrepe bi na njih lahko izvajal ter koliko elektrike bi s posameznim ukrepom privarčeval. Če bi gospodinjstva izvajala vse ponujene ukrepe, bi lahko prihranila 20 odstotkov električne energije, je dejal Vodušek…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI