Težki časi obnovljivih virov energije

Težki časi obnovljivih virov energije A le na kratek rok. V zadnjih dveh mesecih so podjetja na področju obnovljivih virov energije preživljala težko obdobje – predvsem tista, ki se ukvarjajo s pridobivanjem sončne energije. Konkurenca se povečuje, cene končnih produktov padajo, kar povečuje pritiske na dobičkonosnost podjetij. Največji trgi znižujejo višino subvencij, kar še dodatno povečuje negotovost na finančnih trgih.

A le na kratek rok. V zadnjih dveh mesecih so podjetja na področju obnovljivih virov energije preživljala težko obdobje – predvsem tista, ki se ukvarjajo s pridobivanjem sončne energije. Konkurenca se povečuje, cene končnih produktov padajo, kar povečuje pritiske na dobičkonosnost podjetij. Največji trgi znižujejo višino subvencij, kar še dodatno povečuje negotovost na finančnih trgih.

Zato pospešeno iščejo nove trge. Kitajska namerava izkoristiti svojo gospodarsko povezavo z Afriko tudi na področju obnovljivih virov. Investicije v postavitev solarnih elektrarn v Afriki ocenjujejo na 100 milijonov dolarjev (71 milijonov evrov), s katerimi skušajo zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv. Južnoafriška republika, največje gospodarstvo Afrike, pridobi kar 90 odstotkov energije iz premoga.


Čeprav so takšna kratkoročna nemirna stanja s povečano negotovostjo na finančnih trgih nezaželena, so normalni spremljevalci mladih panog. Zato je treba imeti pred očmi dolgoročne investicijske cilje. Vsakokrat se je treba vprašati, ali je investicija še vedno zanimiva ali pa se je kaj temeljnega spremenilo in investicija ni več primerna za portfelj.


Maja je izšlo novo poročilo IPCC o pričakovanjih na področju obnovljivih virov energije, kjer so predstavili 163 različnih scenarijev. Pričakovano se v vseh delež obnovljivih virov povečuje do leta 2050. Vendar se deleži bistveno razlikujejo med različnimi scenariji. Najbolj ambiciozen predvideva dvig deleža v primarni ponudbi energije z današnjih 13 odstotkov na 43 odstotkov do leta 2030 in 77 odstotkov do leta 2050. Te številke najverjetneje ne bodo dosežene, vendar prikazujejo pozitiven trend pri obnovljivih virih. Vetrna, sončna in geotermalna energija danes predstavljajo le 0,5 odstotka, medtem ko hidroenergija ter biomasa in biogoriva preostalih 12,5 odstotka. Nizke začetne osnove namigujejo na visoke rasti v prihodnjih desetletjih…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI