Zanimanje za fotovoltaiko je izjemno

Industrija, ki se ukvarja s fotovoltaičnimi tehnologijami, doživlja podoben razcvet, kot je že drugo desetletje po vrsti značilen za telekomunikacijsko in računalniško panogo. Temu primeren je tudi odziv na trgu – z gradnjo sončnih elektrarn se ukvarja vse več podjetij. Gradnja fotovoltaičnih naprav pa je precej zahteven posel, za katerega je potrebnega veliko znanja in strokovnosti, usposobljenost ponudnikov na trgu pa je včasih vprašljiva.

Industrija, ki se ukvarja s fotovoltaičnimi tehnologijami, doživlja podoben razcvet, kot je že drugo desetletje po vrsti značilen za telekomunikacijsko in računalniško panogo. Temu primeren je tudi odziv na trgu – z gradnjo sončnih elektrarn se ukvarja vse več podjetij. Gradnja fotovoltaičnih naprav pa je precej zahteven posel, za katerega je potrebnega veliko znanja in strokovnosti, usposobljenost ponudnikov na trgu pa je včasih vprašljiva.

Odločitev pri izbiri izvajalca, ki bo vašo streho ali zemljišče obogatil s sončno elektrarno, mora biti dobro pretehtana. Postavitev  ni pogojena le z ekološko zavestjo, ampak gre predvsem za donosen posel, v katerem naivneži plačujejo visok davek. Poleg dejstva, da sodi izraba sončne energije med najbolj »čiste« oblike pridobivanja energije, saj ne proizvaja škodljivih izpustov, so sončne elektrarne lahko tudi dobra naložba. Z razvojem tehnologije so postale cenovno konkurenčne drugim načinom pridobivanja energije, poleg tega so naložbe v sončne elektrarne privlačne zaradi posodobitve sistema subvencioniranja odkupnih cen proizvedene elektrike. 

Najboljše pogoje za postavitev sončnih elektrarn v Evropi imata sicer Grčija in Španija. V Sloveniji imamo povprečne pogoje; najbolj smiselno je sončne elektrarne nameščati na Primorskem in v Prekmurju. Razmere v Sloveniji se seveda ne morejo kosati z grškimi ali španskimi, imamo pa boljše pogoje kot na primer Nemčija, ki ima na tem področju najbolj razvit trg.

Pomembna je lokacija

Sončne elektrarne je mogoče postaviti na zemlji ali na strehah objektov. Vsekakor so zaradi prostorske omejenosti in tovrstne obremenitve okolja in zaradi ekonomskih razlogov za postavitev fotovoltaičnih modulov veliko bolj zanimive strehe objektov…


Celoten članek: http://eko.dnevnik.si/sl/Iz+tiskanih+izdaj/261/Zanimanje+za+fotovoltaiko+je+izjemno+

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI