Leta 2050 samo z energijo iz obnovljivih virov

Projekcija do 2050 Z usklajenim delovanjem in mednarodnim sodelovanjem naj bi bilo možno do leta 2050 zagotoviti vso potrebno električno energijo, energijo za transport in energijo za gretje ter hlajenje iz obnovljivih virov energije. Izračuni študije kažejo, da naj bi bila vetrna energija (na kopnem), hidroenergija in geotermalna energija že sedaj v povprečju cenejša kot energija pridobljena iz fosilnih goriv. Do leta 2020 pa naj bi ugodno ceno proizvodnje dosegali tudi pri proizvodnji energije iz vetra na morju, valovanja, plimovanja in koncentrirane sončne energije.


Glede na zadnjo študijo, ki so jo pripravili strokovnjaki iz Univerze v Kaliforniji, ni tehničnih ali ekonomskih ovir, da ne bi mogli do leta 2050 zagotoviti vse potrebne energije iz obnovljivih virov.

 

obnovljiva1


Projekcija do 2050

Z usklajenim delovanjem in mednarodnim sodelovanjem naj bi bilo možno do leta 2050 zagotoviti vso potrebno električno energijo, energijo za transport in energijo za gretje ter hlajenje iz obnovljivih virov energije. Izračuni študije kažejo, da naj bi bila vetrna energija (na kopnem), hidroenergija in geotermalna energija že sedaj v povprečju cenejša kot energija pridobljena iz fosilnih goriv. Do leta 2020 pa naj bi ugodno ceno proizvodnje dosegali tudi pri proizvodnji energije iz vetra na morju, valovanja, plimovanja in koncentrirane sončne energije.

 

Sedem tehničnih rešitev za večjo zanesljivost oskrbe

Ne glede na dobre napovedi, bo pri zagotavljanju energije iz vetra, vode in sonca (ang. WWS – Wind, Water, Sun) potrebno rešiti kar nekaj izzivov, med drugim tudi povečanje zanesljivosti proizvodnje energije skozi dan oz. čez celo leto. Pridobivanje energije iz obnovljivih virov je lahko zelo spremenljivo in odvisno od vremena, letnega časa in drugih dejavnikov.


Strokovnjaki so za povečanje zanesljivosti zagotavljanja energije predlagali sedem tehničnih rešitev: povezovanje različnih in geografsko razpršenih virov energije; uporaba dodatnih predvidljivih virov energije, kot na primer hidroenergija; »pametni« sistemi za upravljanje ponudbe in povpraševanja po energiji; shranjevanje energije na mestu nastanka; proizvodnja vodika s presežki energije; shranjevanje energije v električna vozila; izboljšanje vremenskih napovedi za boljše napovedi proizvodnje energije.


Tri od navedenih tehnologij so izvedljive že danes z relativno nizkimi stroški (boljše napovedovanje vremena, sistemi za upravljanje ponudbe in povpraševanje, dodatni viri hidroenergije za večjo zanesljivost oskrbe). Izvedba ostalih ukrepov pa bi zahtevala višja vlaganja in posledično tudi nekoliko višjo ceno na kWh proizvedene energije.

 

Ključno sporočilo študije

Ključno sporočilo te študije je, da bi bila cena energije proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije povsem primerljiva s ceno, ki jo plačujemo danes za energijo temelječo na fosilnih gorivih. In druga ključna ugotovitev je, da so ovire za prehod na 100% obnovljive vire energije (WWS) predvsem socialne in politične narave in ne tako tehnične ali ekonomske (vir: UCDavis, University of California, Delucchi, Jacobson; foto: everystockphoto).


hidroenergija geotermalna energija sončna solarna energija električna vozila erevija varčujem z energijo varčevanje energije

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI