Spremenjen energetski zakon s poenostavitvami do večje učinkovitosti

Obravnavana novela energetskega zakona med drugim predpisuje, da morajo občine zagotoviti oskrbo s toploto z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in energetsko učinkovitejšimi rešitvami. Spremembe predvidevajo možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega megavatne ure na uro, učinkovitostno dividendo pri varčevanju z energijo v javnem sektorju ter predpisuje energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.Lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega koncepta, morajo za območja delov naselij, kjer se ne izvaja gospodarska javna služba distribucije zemeljskega plina ali drugih energetskih plinov iz omrežja, določiti način ogrevanja z u…

Obravnavana novela energetskega zakona med drugim predpisuje, da morajo občine zagotoviti oskrbo s toploto z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in energetsko učinkovitejšimi rešitvami. Spremembe predvidevajo možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega megavatne ure na uro, učinkovitostno dividendo pri varčevanju z energijo v javnem sektorju ter predpisuje energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.

Lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega koncepta, morajo za območja delov naselij, kjer se ne izvaja gospodarska javna služba distribucije zemeljskega plina ali drugih energetskih plinov iz omrežja, določiti način ogrevanja z u…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI