Čistilna naprava za družino ali naselje

Danes najbolj razširjena čistilna naprava je mala biološka čistilna naprava (MBČN), ki se uporablja za stanovanjske ali druge objekte, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijo.

S pravilno vgradnjo si bomo zagotovili dolgo in zanesljivo delovanje
Danes najbolj razširjena čistilna naprava je mala biološka čistilna naprava (MBČN), ki se uporablja za stanovanjske ali druge objekte, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijo.
Hišne čistilne naprave so namenjene čiščenju sanitarnih odpadnih voda iz stanovanjskih ali drugih objektov, ki nastajajo pri priprave hrane, pranju in osebni higieni. Sanitarne odpadne vode morajo biti speljane na hišno čistilno napravo po ločenem kanalu, na čistilno napravo pa se ne smejo priključiti meteorne, drenažne ali katere druge odpadne vode, ki niso obremenjene z organskimi odpadnimi snovmi ….


Celoten članek: http://www.finance.si/276011/%C8istilna-naprava-za-dru%BEino-ali-naselje?src=pj060410

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI