Država je zadnje mesece odkrila les

Lesarstvo bo spet zanimiv posel, saj bo država spodbujala uporabo lesa Kmalu bo sprejeta uredba o zelenem javnem naročanju, ki bo z obvezno uporabo lesa v nekaterih javnih objektih spodbujala njegovo uporabo. S tem in drugimi spodbudami EU se seveda odpirajo priložnosti za nove posle.Letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca bi morali v Sloveniji v prihodnjem desetletju, glede na naravne danosti, povečati vsaj na kubični meter (trenutna poraba je pod 0,26 kubičnega metra na prebivalca). Denimo v Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 kubičnega metra, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot mi.

Lesarstvo bo spet zanimiv posel, saj bo država spodbujala uporabo lesa

Kmalu bo sprejeta uredba o zelenem javnem naročanju, ki bo z obvezno uporabo lesa v nekaterih javnih objektih spodbujala njegovo uporabo. S tem in drugimi spodbudami EU se seveda odpirajo priložnosti za nove posle.

Letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca bi morali v Sloveniji v prihodnjem desetletju, glede na naravne danosti, povečati vsaj na kubični meter (trenutna poraba je pod 0,26 kubičnega metra na prebivalca). Denimo v Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 kubičnega metra, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot mi.

Franc Pohleven z biotehniške fakultete v Ljubljani, vodja Slovenske gozdno-lesne tehnološke platforme (SGLTP ) in ustanovitelj Sveta za les, je prepričan, da bi morali les opredeliti kot nacionalno strateško surovino za proizvodnjo izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Okrepiti bi morali predelavo lesa in povečati njegovo uporabo za izdelke in objekte ter s tem povečati količino nerabnih ostankov za energijo. Da to dosežemo, je treba v prvem koraku pospešiti možne sečnje iz zasebnih gozdov do dovoljenega letnega poseka. Zdaj posekamo le polovico letnega prirastka….


Celoten članek: http://www.finance.si/281085/Dr%BEava-je-zadnje-mesece-odkrila-les?src=pj010610

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI