Kako do denarja za energetsko učinkovite projekte

Kako do denarja za energetsko učinkovite projekte Razpise za spodbujanje energetske učinkovitosti pri končnih porabnikih so že objavila štiri večja energetska podjetja. Skupaj bo letos iz te malhe na voljo za 13,2 milijona evrov nepovratnih sredstev.Dobavitelji, ki končnim odjemalcem dobavljajo elektriko, toploto iz distribucijskega omrežja, plin in tekoča goriva, morajo svoje odjemalce spodbuditi k čim manjši porabi.

Razpise za spodbujanje energetske učinkovitosti pri končnih porabnikih so že objavila štiri večja energetska podjetja. Skupaj bo letos iz te malhe na voljo za 13,2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Dobavitelji, ki končnim odjemalcem dobavljajo elektriko, toploto iz distribucijskega omrežja, plin in tekoča goriva, morajo svoje odjemalce spodbuditi k čim manjši porabi.

Ekosklad je pregledal in odobril programe sedmim velikim zavezancem – Petrolu , javnemu podjetju Energetika Ljubljana , Geoplinu , Butan plinu , Elektro energiji , GEN-I in Elektru Maribor Energiji plus . Razpise za nepovratna sredstva so že objavili štirje izmed njih, tri lahko pričakujemo v kratkem.

Veliki zavezanci lahko programe izvajajo sami

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih namreč določa, da morajo zavezanci in ekosklad pri končnih odjemalcih z izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotoviti doseganje prihranka energije najmanj odstotek na leto glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu. Zavezance deli na velike in male. Veliki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki na leto dobavijo vsaj 75 gigavatnih ur, ter dobavitelji elektrike, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki na leto dobavijo vsaj 300 gigavatnih ur energije. Za male zavezance programe pripravlja in izvaja ekosklad, veliki zavezanci pa lahko programe, ki jih mora ekosklad najprej potrditi, izvajajo sami.


Pričakujejo vsaj za 37 milijonov naložb

Programi za izboljšanje energetske učinkovitosti so enoletni, podjetja pa že lahko pripravijo programe za prihodnje leto. Skupaj bo letos na voljo 13,2 milijona evrov, na ekoskladu pa ocenjujejo, da bo s tem denarjem izpeljanih za nekaj manj kot 37 milijonov evrov naložb v energetsko učinkovitost, samo letos pa naj bi prihranili 121 gigavatnih ur energije…


Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE