Kako do subvencij za zeleno elektriko

Kako do subvencij za zeleno elektriko Vsem, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije, država prek Borzena zagotavlja odkup po višji ceni od tržne oziroma dobijo podporo. Sicer se proizvajalcem zelena energija ne bi splačala.

Najvišje subvencije boste dobili za proizvodnjo sončne elektrike, ker je ta najdražja

Vsem, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije, država prek Borzena zagotavlja odkup po višji ceni od tržne oziroma dobijo podporo. Sicer se proizvajalcem zelena energija ne bi splačala.

Preverili smo, kakšne subvencije (v nadaljevanju podpore) lahko dobite in kako sploh pridete do njih. Odgovore so nam pripravili na Borzenu in na javni agenciji za energijo.

Kdo lahko dobi podporo?

V podporno shemo za proizvodnjo elektrike, ki jo izvaja Borzenov Center za podpore, se lahko vključijo visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike na lesno biomaso in na fosilna goriva, a moč teh ne sme presegati 200 megavatov.


Kdaj lahko zaprosim za podporo?

V postopku za pridobitev podpore mora elektrarna:

 • izpolniti zahteve gradbene, okoljske in druge zakonodaje, ki se dotika gradnje elektroenergetskih objektov,
 • se dogovoriti s pristojnim sistemskim operaterjem za ureditev dostopa do omrežja in priključitve,
 • od javne agencije za energijo mora pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, hkrati pa lahko elektrarna dobi vse potrebno za izdajo potrdil o izvoru ter te prenese na Borzenov Center za podpore,
 • agencija mora potem elektrarni podeliti odločbo o podpori
 • na podlagi odločbe Borzenov center za podpore sklene pogodbo z elektrarno oziroma njenim lastnikom za operativno izvajanje sheme, torej za prejemanje podpor.ž

 • Koliko časa mora elektrarna čakati na potrditev podpore?

  Borzen sklene pogodbo z elektrarno najpozneje v 15 dneh od dokončnosti odločbe o podpori…..


  Celoten članek:  http://www.finance.si/278923/Kako-do-subvencij-za-zeleno-elektriko?src=pj070510

  Več iz teme:

  POVEZANI ČLANKI