Letos manj nepovratnih sredstev za občane

Letos manj nepovratnih sredstev za občane Zadnji dan minulega leta sta bila v Uradnem listu objavljena dva javna poziva, in sicer za energijske naložbe v stanovanjske stavbe in za energijske naložbe v večstanovanjske stavbe Namen teh finančnih spodbud sta večja raba obnovljivih virov energije (OVE) in večja energijska učinkovitost ter varčnost stanovanjskih stavb.1. Predmet javnega razpisa, višina in pogoji spodbude za nove naložbe v eno- ali dvostanovanjske stavbe, zgrajene do 1. januarja 2003: solarni sistemi, lesna biomasa, toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje na OVE pri obnovi stavbe, zamenjava oken in vrat pri obnovi, toplotna izolacija zunanjih sten pri obnovi eno- ali dvostanovanjskih stavb, toplotna izolacija podstrešja ali strehe pri obnovi stavbe, prezračevanje z rekuperacijo, nakup ali gradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše, nakup stanovanja v varčni večstanovanjski stavbi.

Zadnji dan minulega leta sta bila v Uradnem listu objavljena dva javna poziva, in sicer za energijske naložbe v stanovanjske stavbe in za energijske naložbe v večstanovanjske stavbe

Namen teh finančnih spodbud sta večja raba obnovljivih virov energije (OVE) in večja energijska učinkovitost ter varčnost stanovanjskih stavb.

1. Predmet javnega razpisa, višina in pogoji spodbude za nove naložbe v eno- ali dvostanovanjske stavbe, zgrajene do 1. januarja 2003: solarni sistemi, lesna biomasa, toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje na OVE pri obnovi stavbe, zamenjava oken in vrat pri obnovi, toplotna izolacija zunanjih sten pri obnovi eno- ali dvostanovanjskih stavb, toplotna izolacija podstrešja ali strehe pri obnovi stavbe, prezračevanje z rekuperacijo, nakup ali gradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše, nakup stanovanja v varčni večstanovanjski stavbi.

2. Predmet javnega razpisa, višina in pogoji finančne spodbude za večstanovanjske stavbe: toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija podstrešja ali strehe, vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljivi vir energije, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, sistemi delitve stroškov za toploto.

Kdo se lahko prijavi

Subvencije občanom so namenjene za neizvedene naložbe – za vnaprej z določenimi, natančno opredeljenimi razpisanimi pogoji naložb. Torej, najprej vloga, šele nato se začnejo dela.

Pravico do finančnih spodbud imajo lastniki stavb, ožji družinski člani ali najemniki stavbe. Nepovratne subvencije in posojilo ekosklada se izključujeta, razen če naložba za obnovo ali nakup nizkoenergijske ali pasivne hiše presega 20 tisoč evrov in gre najmanj za tri ukrepe. V tem primeru je možno tudi posojilo, če subvencija in posojilo ne presegata stroškov kreditirane naložbe…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE