Milijarde za varnejšo energetsko prihodnost

Milijarde za varnejšo energetsko prihodnost Oskrba Evrope z ruskim zemeljskim plinom je prevečkrat talka ukrajinske politike in samovolje preostalih tranzitnih držav, zato je v proračunskem obdobju 2014-2020 rezerviranih 9,1 milijarde evrov za nadgradnjo evropske energetske infrastrukture.

Oskrba Evrope z ruskim zemeljskim plinom je prevečkrat talka ukrajinske politike in samovolje preostalih tranzitnih držav, zato je v proračunskem obdobju 2014-2020 rezerviranih 9,1 milijarde evrov za nadgradnjo evropske energetske infrastrukture.


Evropska komisija je 19. oktobra objavila načrt za nadgradnjo evropske energetske infrastrukture, ki je nastal na podlagi strategije za klimatske in energetske potrebe. Prvič v zgodovini evropskih proračunov bo denar porabljen namensko neposredno iz proračuna.

Denar bo investitorjem in raziskovalcem na voljo v obliki projektnih obveznic, nepovratnih sredstev in bančnih garancij. Pomoč bo večinoma namenjena tako imenovanim projektom skupnega evropskega interesa, med katere sodi tudi projekt Južni tok. Za projekte je predvideno od 50- do 80-odstotno financiranje.


DOMAČI RAZPISI

Naziv: javni razpis za izvajanje projekta Uporaba slovenskega jezika v vsakdanjem življenju

Razpisnik: ministrstvo za notranje zadeve

Rok: 14. novembra 2011

Povezava: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila


Naziv: javni razpis za sofinanciranje dejavnosti horizontalnih mrež NVO in spodbujanje prostovoljstva

Razpisnik: ministrstvo za javno upravo

Rok: 3. novembra 2011

Povezava: www.mju.gov.si


POZIVI EU

Naziv: Research Capacity Development in Kosovo

Področja: socialne zadeve, raziskave, lokalni razvoj, inovacije, sodelovanje in razvoj, širitev

Namen: krepitev raziskovalne in inovacijske zmogljivosti v podporo družbeno-gospodarskem razvoju na Kosovu

Rok: 25. januarja 2012

Povezava: http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/funding_opportuniti…

Naziv: INTERREG IV A ALCOTRA – Projects for simple cooperation

Program, pobuda: European Territorial Cooperation Objective (INTERREG IV A) – Cross border strand

Namen: izboljšanje kakovosti življenja ljudi in trajnostni razvoj čezmejnih gospodarskih in teritorialnih sistemov, s sodelovanjem na socialnem, ekonomskem, okoljevarstvenem in kulturnem področju

Rok: 1. marca 2012

Povezava: www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=indirizzi


Naziv: FP7 – PEOPLE 2012 IAPP Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways

Namen: spodbujanje sodelovanja med nekomercialnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarskimi subjekti, ki temelji na skupnih raziskovalnih projektih in programih

Rok: 19. aprila 2012

Povezava: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people…


Naziv poziva: FP7- People – Career Integration Grants (CIG)

Namen: nepovratna sredstva CIG podpirajo individualne raziskovalce v prvih korakih evropske raziskovalne kariere

Rok: 15. aprila 2012

Kdo se lahko prijavi: raziskovalni centri, MSP, univerze, izobraževalni centri

Povezava: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people


Naziv: FP7 – PEOPLE – Co-funding of regional, national and international programmes COFUND

Namen: sofinanciranje je naslovljeno na javne organizacije za raziskave in razvoj, ki financirajo in upravljajo programe dodeljevanja štipendij

Rok: 15. februarja 2012

Kdo se lahko prijavi: univerze, mednarodne organizacije, velika podjetja, raziskovalni centri, izobraževalni centri, združenja, agencije, zbornice, administracije

Povezava: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people…


Naziv: FP7 – IDEAS – ERC – Gender aspects in career structures and career paths

Namen: podpora ERC za spremljanje in vrednotenje strategije (vidik enakopravnosti med spoloma) – usklajevalni in podporni ukrep

Rok: 12. januarja 2012

Povezava: http://erc.europa.eu/


Naziv poziva: DCI – Thematic programme of cooperation with third countries in the areas of migration and asylum

Namen: sodelovanje v tematskih programih na področju ilegalnih migracij v EU, ki prihajajo iz sosednjih regij EU

Rok: 1. decembra 2011

Povezava: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services


JAVNA NAROČILA

Naziv: CY-Nicosia: technical assistance for the running of a programme support office supporting the implementation of the instrument of financial support aiming at encouraging the economic development in the northern part of Cyprus

Namen: tehnična pomoč za delovanje urada za podporo podpornemu programu za izvajanje instrumenta finančne podpore, katerega cilj je spodbujanje gospodarskega razvoja v severnem delu Cipra

Rok: 1. decembra 2011

Povezava: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316879-2011:TEXT:EN:…
Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE