MKO: Za težave z odpadki so krive občine

MKO: Za težave z odpadki so krive občine Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) pravijo, da večina občin nima ustreznih zbirnih centrov, zbiralnic in sortirnic odpadkov, čeprav jih k temu zavezuje že leta 2001 sprejeta odredba

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) pravijo, da večina občin nima ustreznih zbirnih centrov, zbiralnic in sortirnic odpadkov, čeprav jih k temu zavezuje že leta 2001 sprejeta odredba

Prostora za izboljšanje ravnanja z odpadki je še dovolj,« je prepričana Marinka Vovk iz Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo . Dovoljenje za zbiranje komunalnih odpadkov ima le šest odlagališč, glavna težava pa je, kot pravijo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da infrastruktura za obdelavo odpadkov ni bila pravočasno zgrajena.


»Težava ni samo odlagalni prostor, ampak rezultati ločenega zbiranja odpadkov, doseganja deleža predelave in prednostnega recikliranja. Količine odpadkov se povečujejo vsako leto, razmere na področju ločenega zbiranja odpadkov in recikliranja pa so kljub vsemu skrb zbujajoče,« dodajajo na ministrstvu. Vovkova težavo vidi tudi v tem, da imajo ljudje premalo znanja, veščin in odgovornosti, da bi spoznali, da so odpadki v resnici surovine.

Zbirnih centrov je premalo

Na ministrstvu kot razlog za težave z odpadki navajajo to, da večina občin nima ustreznih zbirnih centrov, zbiralnic in sortirnic odpadkov, čeprav jih je k temu zavezala že leta 2001 sprejeta odredba. »Na področju odlagališč je predvsem premalo perspektive,« meni Vovkova. »Župani bi morali bolj verjeti v možnost preprečevanja nastajanja odpadkov, vnovične uporabe in recikliranja. Na lokalnih ravneh bi lahko vzpostavili učinkovite sisteme ločenega zbiranja, kar bi morda povečalo število lokalnih delovnih mest in zmanjšalo količino odpadkov, ki jih usmerijo v odstranjevanje.«


Vovkova vidi rešitev v zaposlovanju lokalnih svetovalcev in svetovalnem nadzoru: »Tako bi laže dosegli cilj manj kot 25 odstotkov ostanka mešanih komunalnih odpadkov, ki so največje finančno breme.«


Obstajajo tudi druge možnosti

Vovkova še opozarja, da občine premalo naredijo za preprečevanje odlaganja odpadkov, možnosti pa vidi v vnovični uporabi teh. »Zdaj imamo tri centre za vnovično uporabo odpadkov, in sicer v Rogaški, Boštanju in na Tepanjah, kmalu pa se bodo odprli še trije. Možnosti so tudi v kompostiranju, recikliranju in toplotni obdelavi oziroma izrabi energije odpadkov, kot to že počnejo drugje v Evropi,« našteva Vovkova. »Največji izziv pa je, da odpadke, ki jih podjetja pripravijo kot energente, izrabimo tudi doma.«…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE