Najnevarnejše za evropske ptice so še vedno – mačke

Imajo ljudje upravičeno pomisleke o vetrnih elektrarnah in zakaj fotovoltaične zmogljivosti še vedno toliko stanejo? So subvencije prava pot za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) in ne nazadnje kakšno priložnost lahko na področju OVE iščejo podjetja in finančni vlagatelji? O tem smo se pogovarjali s Heinzem Ossenbrinkom, vodjo enote za

Imajo ljudje upravičeno pomisleke o vetrnih elektrarnah in zakaj fotovoltaične zmogljivosti še vedno toliko stanejo? So subvencije prava pot za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) in ne nazadnje kakšno priložnost lahko na področju OVE iščejo podjetja in finančni vlagatelji? O tem smo se pogovarjali s Heinzem Ossenbrinkom, vodjo enote za obnovljive vire energije pri energetskem inštitutu v okviru evropskega skupnega raziskovalnega središča JRC.

Evropska komisija po 30 študijah z gotovostjo trdi, da je bolj kot vetrna elektrarna evropskim pticam nevarna domača mačka.

 

EU si je v boju zoper podnebne spremembe postavila cilj, da bi obnovljivi viri energije do leta 2020 dosegli 20-odstotni delež v skupni energetski porabi EU. Pri tem ima sončna energija potencial za čisto, količinsko neomejeno in ekonomsko vse dostopnejšo energijo. Med zrelimi tehnologijami za alternativni vir energije je tudi vetrna, ki pa ji je javnost manj naklonjena….


Celoten članek: http://www.finance.si/280339/Najnevarnej%B9e-za-evropske-ptice-so-%B9e-vedno—ma%E8ke

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI