Nasvet: Kako razviti novo energetsko storitev

Nasvet: Kako razviti novo energetsko storitev Učinkovita raba energije lahko postane dober in donosen posel; posamezni primeri prinesejo tudi 30- in večodstotno donosnost.

Učinkovita raba energije lahko postane dober in donosen posel; posamezni primeri prinesejo tudi 30- in večodstotno donosnost.

 

Energetske storitve učinkovite rabe energije (ES-URE) naj bodo usmerjene k rešitvam in porabnikom, posameznikom pa naj prinašajo dodano vrednost, je na Dnevih energetikov v Portoroţu opozoril Wolfgang Irrek z nemške univerze Ruhr za uporabne znanosti.

 

Cilj razvoja novih energetskih storitev učinkovite rabe energije je različen — ustvariti dobiček, izboljšati podobo podjetja ali okrepiti zvestobo strank in tako izboljšati poloţaj glavnih izdelkov, pravi Irrek. Prepričan je, da gre za enega izmed obetavnejših poslov v EU, udeleţencem Dnevov energetikov pa je svetoval, kako razviti novo storitev ES-URE.

 

  • Najpomembnejša je strateška odločitev vodstva podjetja. Skrbno načrtujte, naredite izračune, pripravite in nadzorujte vse faze procesa. Tako lahko zvišate donosnost posla.
  • Ne omejite se najprej na tehnične rešitve, raje določite, kaj stranka potrebuje, ugotovite, kako ji to lahko vaše podjetje ponudi in kaj je vaša prednost pred tekmeci.
  • Prepoznajte potrebe strank in jim ponudite natančno tisto, kar potrebujejo. Energetsko podjetje Lokalenergi je na primer na Danskem z analizo trga prepoznalo, katera gospodinjstva so pripravljena ravnati do okolja prijazno in bi plačala za kakovost. Nato so jih prosili, naj se zaveţejo k temu, da bodo prihranili 500 kilovatnih ur končne energije. Med okoli 500 udeleţenci se je razvila tekmovalnost, Lokalenergi pa jim je ponudil vrsto izdelkov in storitev ESURE (na primer pregled s termografsko kamero, energetski pregled, ki je stal 275 evrov, energetsko učinkovite aparate, pogodbeno zagotavljanje prihranka energije za celostno prenovo …).
  • Ko ponujate svojo storitev industriji, pazite, da ne ovirate njihovega procesa. Vedno poudarite prihranke, ki jih bo podjetje imelo zaradi vaše storitve.

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI