Stanovalci Planine se bodo greli ceneje

Stanovalci Planine se bodo greli ceneje Razlog za cenejše ogrevanje soseske v Kranju je posodobljena kotlovnica Planina ter zagon soproizvodnje toplote in električne energije; vrednost naložbe je štiri milijone evrov.

Razlog za cenejše ogrevanje soseske v Kranju je posodobljena kotlovnica Planina ter zagon soproizvodnje toplote in električne energije; vrednost naložbe je štiri milijone evrov.

Celovita prenova daljinskega sistema ogrevanja soseske Planina Kranj, ki vključuje tudi izgradnjo sočasne proizvodnje toplotne in električne energije (SPTE), pomeni enega največjih energetskih projektov na območju Gorenjske v zadnjem času. Investicija omogoča sodoben način pridobivanja energije ter večje izkoristke obstoječega energenta. Vrednost celotne naložbe je štiri milijone evrov.

Projekt SPTE Planina, ki ga je začelo podjetje Elektro Gorenjska skupaj s civilno iniciativo Ogrevanje za Planino v letu 2009, je dober primer partnerskega sodelovanja podjetij, civilne iniciative in občine Kranj, ki bo stanovalcem Planine Kranj prinesel okoljske in finančne učinke. »Najbolj so ga veseli stanovalci, saj se jim bodo z novo pridobitvijo zniževali stroški za ogrevanje,« pravijo pri Elektro Gorenjski. Skladno z zavezo družbenikov bodo do leta 2021 vsako leto prejemali nadomestila v obliki znižanih stroškov ogrevanja. Letošnjega marca je bilo denimo to nadomestilo v obliki nižjih stroškov ogrevanja 0,9488 evra za vsak kvadratni meter.

  

Investitor projekta celovite prenove je družba Soenergetika, ki so jo ustanovile družbe Elektro Gorenjska (kasneje so se pridružile Gorenjske elektrarne), HSE, Domplan in Petrol, podpira pa ga tudi Mestna občina Kranj.


S tremi naložbami do sodobne kotlovnice

Celovita prenova daljinskega sistema ogrevanja je vključevala posodobitev ogrevalnih naprav, izgradnjo soproizvodnje toplote in elektrike, optimizacijo vročevodnega sistema in toplotnih postaj, zagotovitev energetsko učinkovitih temperaturnih režimov distribucije toplotne energije in postavitev centralnega nadzornega sistema….

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI