Velik potencial, a malo novih objektov

Velik potencial, a malo novih objektov Že tretje leto brez koncesij za male hidroelektrarne

Že tretje leto brez koncesij za male hidroelektrarne

Hidropotencial Soče s pritoki je zaradi velike vodnatosti izjemen; celotni energetski potencial povodja Soče je ocenjen na 2.500 gigavtnih ur, od tega je 1.500 gigavatnih ur tehnično izrabljivega potenciala.

Na Soči je izrabljena tretjina tehnično izrabljive možnosti. Skladno z zakonodajo in nacionalnim energetskim programom bi bilo mogoče oceniti sprejemljivost za gradnjo hidroelektrarne na Učji in male hidroelektrarne Možnica 2, ki bi se uporabljala tudi kot vodno zajetje za vodovodni sistem na Bovškem, so pojasnili v SENG . Prav tako je v idejni fazi načrtovanja mogoča hidroenergetska izraba na prostem odseku vodotoka Idrijca in na povodju Soče. Na reki Idrijci, v njenem zgornjem toku, že od leta 1909 deluje MHE Mesto , pozneje so zgradili še hidroelektrarni Marof in Mrzla Rupa.


Spoštovanje okolja

Gradnja ali spreminjanje namembnosti je občutljiv poseg v prostor, saj vplivamo na naravne abiotične sestavine (zrak, voda, tla), na naravne biotične sestavine, na naravne vire in na človekovo okolje (kulturna in družbena kakovost bivanja). Zato je treba ob načrtovanju objektov za hidroenergetsko izrabo interese v prostoru združevati in poiskati možnosti večnamenske funkcije objekta v povezavi z vodnim gospodarstvom, vodooskrbo, vzrejo rib, ribolovom, razvojem turizma, zaščito pred poplavami in drugim…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE