Veliko pripomb na predlog zakona o davku na nepremičnine

Veliko pripomb na predlog zakona o davku na nepremičnine Ministrstvo za finance je do 16. avgusta, ko je potekel rok za javno razpravo o predlogu zakona o davku na nepremičnine, prejelo okoli 250 odzivov. Objavljamo tudi povzetke pripomb Združenja občin Slovenije , Zbornice za posredovanje z nepremičninami in Združenja lastnikov nepremičnin v Sloveniji .

Ministrstvo za finance je do 16. avgusta, ko je potekel rok za javno razpravo o predlogu zakona o davku na nepremičnine, prejelo okoli 250 odzivov. Objavljamo tudi povzetke pripomb Združenja občin Slovenije , Zbornice za posredovanje z nepremičninami in Združenja lastnikov nepremičnin v Sloveniji .

Ministrstvo poudarja, da gre pri večini odzivov za dodatne predloge oprostitev. Med pogostejšimi je tudi predlog, da se davčne stopnje omejijo tudi navzgor ter da se v zakon vgradi socialni element oziroma možnost odloga ali odpisa davka ob socialni stiski. Predlog zakona o davku na nepremičnine je trenutno v koalicijskem usklajevanju. Za zdaj je kot rok za pripravo zakona še vedno predviden september, najbolj problematična pa je določitev davčnih stopenj, zaradi česar se načrtujejo dodatna usklajevanja z občinami.

Nevarnost, da bo v revnejših občinah davek višji

Zbornica za posredovanje z nepremičninami je dala več pripomb k predlogu omenjenega zakona, ena izmed najbolj izstopajočih gre na račun dejstva, da si bodo občine višino davčne stopnje določale same, zato opozarjajo na različne davčne stopnje. Po njihovem mnenju lahko to povzroči, da bodo bogatejše občine imela nižjo stopnjo od revnejših občin. To pa lahko privede do še večje koncentracije prebivalstva v bogatejših občinah, kar je v nasprotju z zakonom o skladnem regionalnem razvoju Slovenije.

Po njihovem mnenju je davek na nepremičnine namenjen pridobivanju virov za gradnjo infrastrukture. Vsaka stanovanjska enota potrebuje cesto, kanalizacijo, vodovod, elektriko, ulično razsvetljavo in drugo infrastrukturo, ne glede na svojo vrednost. Zato je po mnenju združenja zgolj vrednost nepremičnine kot izhodišče za višino davka neprimerna.

Po mnenju zbornice je vprašljiva tudi pravilnost ocene vrednosti nepremičnin. Te niso bile ugotovljene z individualnim vrednotenjem posamezne nepremičnine, temveč z matematičnim izračunom njene vrednosti na podlagi statističnih modelov, ki lahko odstopajo od pravih tržnih vrednosti nepremičnin.

Združenje še opozarja, da je treba opredeliti, ali davek na nepremičnine pomeni poslovni odhodek podjetja, ki uporablja nepremičnino v poslovne namene in jo ima vpisano med osnovnimi sredstvi. Nelogično se jim zdi, da je davčna stopnja za poslovne nepremičnine, kjer so opravljajo storitvene dejavnosti, nižja kot za poslovne nepremičnine, kjer se opravljajo proizvodne dejavnosti.  

ZLAN nasprotuje obdavčitvi luksuznih nepremičnin

Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji (ZLAN) sicer podpira koncept zakona, saj bo odpravil zastareli sistem in uvedel široko davčno osnovo ter nizko davčno stopnjo. So pa proti dopolnitvam zakona, po katerih bi dodatno obdavčili luksuzne nepremičnine, prav tako nasprotujejo morebitnim socialnim korektivom….


Celoten članek: http://www.finance.si/289118/Veliko-pripomb-na-predlog-zakona-o-davku-na-nepremi%E8nine

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI