Višji prispevek za OVE bo zmanjšal konkurenčnost gospodarstva

Višji prispevek za OVE bo zmanjšal konkurenčnost gospodarstva D. Koporčič: Povišani prispevek za obnovljive vire energije deluje neselektivno oziroma na vse porabnike enako, torej je njegov glavni učinek zmanjšanje konkurenčnosti gospodarstva.

D. Koporčič: Povišani prispevek za obnovljive vire energije deluje neselektivno oziroma na vse porabnike enako, torej je njegov glavni učinek zmanjšanje konkurenčnosti gospodarstva.

Rad bi spodbudil odgovorne, ki predlaganih ukrepov verjetno niso utegnili sami pripraviti, da se vanje poglobijo in razmislijo o njihovi smotrnosti,” Darko Koporčič, svetovalec s področja varstav okolja in energetike. Gre za odziv na pisanje Financ, da se bo prispevek za obnovljive vire energije v povprečju zvišal za 40 odstotkov, kar bodo občutila predvsem podjetja.

Povišan prispevej je neselektiven

“Pričakovati je, da bo tržna cena elektrike povsod po svetu še naprej rasla, saj gre za razmeroma redek vir, ki ga porabniki še vedno precej neučinkovito rabijo. Problemi pa se pojavijo, ko ugotovimo, da pri nas energetski trgi zaradi številnih ovir tako rekoč ne delujejo in da je še veliko več neučinkovitosti na strani regulatorjev in različnih pristojnih državnih organov, agencij in skladov,” ugotavlja Koporčič.


Poglejmo si primer povišanja prispevka za obnovljive vire energije. “Povišani prispevek deluje neselektivno, torej na vse porabnike enako, ne glede na njihovo ozaveščenost, energetsko učinkovitost, konkurenčnost ali socialni status.” Torej je njegov glavni učinek zmanjšanje konkurenčnosti gospodarstva in povečanje “energetske revščine” prebivalstva, pravi Koporčič. “S tega stališča ne deluje čisto nič drugače, kot bi delovala povišana trošarina na energijo.”


Deklarirani namen prispevka za OVE, ki ponavadi ostane prikrit, je zagotavljanje sredstev za subvencioniranje učinkovite rabe energije in povečane rabe obnovljivih virov energije. Med drugim se na ta način financirajo premije za proizvodnjo energije iz OVE, na primer v fotonapetostnih ali bioplinskih elektrarnah. Drugi viri (omrežnina), ki prav tako neselektivno bremenijo uporabnike in ne pomenijo nič drugega, kot prikrite davščine, so namenjeni subvencioniranju ukrepov učinkovite rabe energije, kar pretežno izvaja Ekosklad.


“S sredstvi se ravna lahkotno”

Skupni imenovalec vseh teh “namenskih” sredstev je, da gre za desetine milijonov “izvenbilančnih” sredstev, ki se prelivajo mimo državnega proračuna in budnega nadzora ministrstva za finance, z njimi pa se ravna neverjetno lahkotno, pogosto zgolj na ravni intuitivne, včasih prav ljubiteljske presoje nekaterih izbrancev…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE