Čaka nas še veliko dela

Ugotovitve projekta PV LEGAL, leto dni po izteku roka za prenos Direktive o obnovljivih virih energije, s katero želi EU do leta 2020 doseči 20 odstotni delež obnovljivih virov energije (OVE), da morajo mnoge države članice EU, kljub napredku, še veliko postoriti za odstranitev ovir pri uvajanju obnovljivih virov energije, še posebej sončnih elektrarn.


Ugotovitve projekta PV LEGAL, leto dni po izteku roka za prenos Direktive o obnovljivih virih energije, s katero želi EU do leta 2020 doseči 20 odstotni delež obnovljivih virov energije (OVE), da morajo mnoge države članice EU, kljub napredku, še veliko postoriti za odstranitev ovir pri uvajanju obnovljivih virov energije, še posebej sončnih elektrarn.

techaton_1

Dve leti in pol trajajoči projekt PV LEGAL odgovarja na to vprašanje v novem poročilu, ki obravnava 12 ključnih držav. Rezultati so zelo različni. V nekaterih državah je opaziti izboljšave. Število sončnih elektrarn na stanovanjskih objektih najhitreje narašča v Franciji, Grčiji, Nemčiji, na Nizozemskem in Portugalskem. Sistemi spletne registracije, nezapleteni postopki, ki omogočajo, da vse uredimo na enem mestu, so skrajšali čas, potreben za administrativne postopke.


Toda drugod po Evropi stanje ni tako rožnato?

Zaradi preveč obremenjujoče birokracije je v Španiji potrebnih kar 89 tednov za vzpostavitev sončne elektrarne na večjih strešnih površinah. Skoraj polovico investicijske vrednosti sončne elektrarne odpade na stroške, ki jih povzročijo zapleteni predpisi in postopek priključitve na omrežje. Enako stanje je v Bolgariji in v Združenem kraljestvu. Tudi Združenja slovenske fotovoltaične industrije se pridružuje mnenju, da je potrebno še naprej poudarjati potrebo po odpravi tovrstnih ovir, če želi Evropska unija doseči cilje glede uporabe obnovljivih virov energije.

fotovoltaika_knauf_insulation_bisol


2020 bodo sončne elektrarne predstavljale velik del OVE

Ker bo fotovoltaika v letu 2020 zasedala pomemben delež med obnovljivimi viri energije, je potrebno zagotoviti, da razvoj te tehnologije ni administrativno oviran. Nižanje administrativno povzročenih stroškov bo izboljšalo stroškovno učinkovitost naložb v sončne elektrarne. S tem bo spodbujen tudi večji obseg tovrstnih naložb in ustvarjeni pogoji za znižanje finančnih podpor.Problemi, vezani na priklop na omrežje, še vedno ostajajo največja ovira za uvedbo preprostih fotovoltaičnih sistemov. Dolgotrajni postopki, nejasne razlage pravil ali preveliki stroški, so nekatere od glavnih ovir, s katerimi se srečujejo v večini trgov držav članic, obravnavanih v projektu. Da bi se države članice izognile diskriminatornemu stanju, morajo postaviti jasne roke in zagotoviti sorazmerne in pregledne stroške priključitve na omrežje. Konec februarja se projekt PV LEGAL zaključi, vendar to ni konec zgodbe. Maja 2012 bo nov projekt, imenovan PV GRID, pričel s poglobljeno analizo integracije omrežij in fotovoltaike. Pri projektu PV GRID bodo sodelovali tudi operaterji distribucijskega omrežja.

 

Prioritete za ureditev trga Sončnih elektrarn, da se nemudoma prične z:

  1. Nižanjem administrativnih stroškov vlog,
  2. Zmanjšanjem problemov ob priklopih PV sistemov na omrežja,
  3. Poenostavitev dolgotrajnih postopkov priključitev PV sistemov na omrežja,
  4. Poenostavitev razlag pravil,
  5. Postavitev jasnih rokov priključitve PV na omrežje,
  6. Zagotovitev sorazmernih in preglednih stroškov priključitve PV na omrežje.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE