Kljub vidnim rezultatom smo daleč od evropskega povprečja

Do konca minulega leta je bilo v Sloveniji instaliranih v povprečju za 44,1 vatov zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca. Istočasno je bilo v vsej Evropski uniji (EU-27) instaliranih v povprečju kar 102,2 watta zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca.

Do konca minulega leta je bilo v Sloveniji instaliranih v povprečju za 44,1 vatov zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca. Istočasno je bilo v vsej Evropski uniji (EU-27) instaliranih v povprečju kar 102,2 watta zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca.

 

 

SONNA_ELEKTRARNA_FOTOVOLTAIKA

 

Kljub temu, da so rezultati fotovoltaične industrije oziroma širjenje pridobivanja električne energije iz sonca vidni na marsikaterem področju, smo v primerjavi z evropskim povprečjem v velikem zaostanku. Podporna shema proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je bila v Sloveniji uvedena po vzoru energetsko razvitih držav, je največji razvoj povzročila ravno pri sončnih elektrarnah.

 

Ob primerjavi razvoja in širjenja pridobivanja električne energije s pomočjo sončnih elektrarn med evropskimi državami v Združenju slovenske fotovoltaične industrije opažamo, da marsikje mnogo odločneje podpirajo postavitev sončnih elektrarn. Gledano po vatih zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca konec minulega leta, sta v Evropi vodilni državi Nemčija (304,3 W/prebivalca) in Italija (210,5 W/prebivalca). Med razvite fotovoltaične trge pa prištevamo tudi Češko (186 W/prebivalca), Belgijo (165,5 W/prebivalca), Španijo (91,3 W/prebivalca), Slovaško (89,8 W/prebivalca), Luksemburg (59,9 W/prebivalca) in Grčijo (55,8 W/prebivalca).

 

Podpirati razvoj pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije ne pomeni nujno le finančno udeležbo. V večini navedenih držav so zavidljivi obsega pridobivanja električne energije iz sonca dosegli s pomočjo odstranjevanja administrativnih ovir. Nerazumljivo dolgi čakalni roki za prejem številnih dovoljenj, kot tudi nesorazmerno velika plačila za njihovo pridobitev, izničijo marsikatere napore, da v Sloveniji dohitimo evropsko povprečje. Še več, stroški administracije in priključevanja sončne elektrarne velikosti, ki je primerna za stanovanjske hiše, dosegajo in že tudi presegajo 30 odstotkov celotne investicije v tovrstno sončno elektrarno.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI