Pohitite: Netmetering teče zadnji krog – brezplačno do soglasja

Net metering, ki bo v veljavi do konca leta 2023. Ujemite priložnost za sončno elektrarno, dokler je je čas.

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno omogoča brezplačno soglasje. Ujemite priložnost, dokler je še čas!

 

brezplacno soglasje za soncno

Časovna omejitev za oddajo vloge za soglasje

Lastniki objektov, ki želijo sončno elektrarno priključiti na omrežje po shemi letnih »neto meritev« imajo čas za oddajo vloge za pridobitev soglasja za sončno elektrarno do konca leta (31.12.2023). Po trenutno veljavnem letnem obračunu, lahko investitorji izkoristijo ugodnosti po dosedanji uredbi, izvedba projekta sledi v obdobju naslednjih 12 mesecev. Obračun se izvede januarja za preteklo koledarsko leto. Če se proizvedena in porabljena elektrika količinsko poravnata dodatni stroški odpadejo, v nasprotnem primeru za elektriko doplačate po tržni vrednosti.


2023 – ČAS ZA ODDAJO VLOGE ZA SOGLASJE

2024 – ČAS ZA IZVEDBO SONČNE ELEKTRARNE


OddajVlogo1Povedano poenostavljeno, sedanji net metering omogoča, da vso proizvedeno elektriko iz sončne elektrarno časovno neomejeno porabimo v okviru 12 mesecev, ne glede na časovno omejitev, kar pomeni tudi v nočnem ali v zimskem času. Če je pravilno dimenzionirana in je poraba usklajena s proizvodnjo elektrike, je oskrba za vso porabo elektrike (tudi ogrevanje in morebiten električni avto), skoraj v celoti brezplačna. Po izteku 2023, se sedanji sistem letnih neto meritev ukinja.

V podjetju Enertec (Moja elektrarna) so opravili primerjalne izračune, ekonomiko sedanjega sistema samooskrbe v primerjavi s predvidenim, ki stopi v veljavo 2024. V izračunih gre za predpostavke, ki lahko odstopajo od realnih.

 

Primerjava stroškov po sedanjem in predvidenem novem načinu merjenja

Primerjali so letni strošek za električno energijo (prispevke, trošarine, davke) po konceptu sedanjih »neto meritev« in verjetnih novih scenarijih. Sledijo tabele z ponazoritvijo.


brezplacno soglasje za soncno izracunelektrarno


Stroški po sedanjem konceptu letnih neto meritev in veljavni uredbi do konca 2023

  • Delež proizvedene električne energije, ki se porabi neposredno v objektu: 35 %.
  • ostala proizvedena energija se v vsakem trenutku, ko je poraba v objektu nižja od proizvodnje, odda v omrežje ali prevzame iz omrežja, ko je poraba objekta višja od proizvodnje.
  • Mesečni strošek obračunske moči ter prispevek za OVE in SPTE (odvisno od priključne moči (kW) priključka).
  • Letni strošek električne energije in omrežnine: 2.210 € z 22% DDV.

brezplacno soglasje za soncno elektrarno izracun 1


baner soncne elektrarne


Nova shema obračunavanja za uporabnike, ki bodo vlogo za priključitev oddali po 31.12.2023

1. Optimistični scenarij

V najboljšem primeru so v razvojnem oddelku podjetja Enertec d.o.o. predvideli, da bo dobavitelj elektrike na letnem nivoju še naprej izvajal obračun med proizvedeno in porabljeno elektriko ter za del, ki ga bo oddal v omrežje, odkupil po isti ceni kot elektriko, ki jo bo prevzel iz omrežja. Ne glede na pristop dobavitelja, mu bo za prevzeto elektriko iz omrežja zaračunal omrežnino. Investitor bo delno samooskrben, ter bo 35 % porabe pokril iz lastne proizvodnje SE, za 65 % porabljene elektrike iz omrežja, pa bo poravnal omrežnino.

 brezplacno soglasje za soncno elektrarno izracun 2

2. Dodatna realna scenarija

Prvi realni scenarij predvideva, da bo dobavitelj elektrike za oddano elektriko omrežje omogočil odkupnino, vendar pa bo odkupna cena nižja od cene elektrike, ki jo boste mesečno prevzeli iz omrežja. Kolikšna bo razlika v ceni, lahko ugibamo. Za izračun so v Moja Elektrarna privzeli, da bi odkupna cena (za energijo oddano v omrežje) znašala 70 % cene (EE prevzete iz omrežja), prihranek pri porabi elektrike pa znašal približno 81 %. Ob predpostavki, da bo mesečni račun za elektriko v pomladnih in poletnih mesecih nižji od mesečnega računa v jesenskih in zimskih mesecih. Lahko se sicer zgodi, da bo nadomestilo za proizvedeno električno energijo junija, ali junija, višje od stroška za dobavo električne energije iz omrežja, vendar pa bo nadomestilo decembra in januarja praktično neznatno. Ne glede na omenjeno, pa bo enako kot v prvem scenariju potrebno poravnati omrežnino za prevzeto elektriko iz omrežja.

brezplacno soglasje za soncno elektrarno izracun 3

V drugem realnem scenariju so privzeli, da bo dobavitelj električne energije za energijo, ki jo bo uporabnik v obdobju zadnjega meseca oddal v omrežje in prevzel iz omrežja, še vedno izvajal obračun po shemi neto meritev, vendar ne na letnem, ampak mesečnem nivoju. V tem primeru lahko prognoziramo pri obračunu porabljene električne energije prihranek, ki bo znašal približno 72 %. Kot v obeh predhodnih scenarijih, bo investitor plačal strošek omrežnine za vso električno energijo, ki jo bo prevzel iz omrežja.

 brezplacno soglasje za soncno elektrarno izracun 4

OddajVlogo1

3. Pesimistični scenarij 

V manj ugodnem, pesimističnem scenariju, so v Moja Elektrarna predvideli, da za električno energijo oddano v omrežje investitor ne bo prejel nadomestila. To pomeni, da bi viške električne energije, ki jih v danem trenutku ne bo porabil, ali shranil v omrežje, oddal brezplačno, ob tem pa električno energijo, ki jo bo prevzel iz omrežja kupoval po tržnih cenah. V tem primeru bi ekonomičnost investicije temeljila zgolj na energetski samooskrbi. Ta scenarij je za uporabnika manj ugoden in manj verjeten.

 brezplacno soglasje za soncno elektrarno izracun 5

ZAKLJUČEK – Letni obračun neto meritev v pomembni prednosti

Dejstvo je, da sončna elektrarna zagotavlja popolno neodvisnost od rasti cen elektrike, letni obračun po sedanji shemi »neto meritev« pa  za uporabnika predstavlja najugodnejši način obračuna med proizvedeno in porabljeno električne energije. Kakšni sistemi obračunavanja se bodo uveljavili v prihodnosti, je danes nemogoče napovedati.

Z gotovostjo pa lahko trdimo, da bodo manj ugodni od sedanjih meritev.

Zato ne odlašajte in pravočasno oddajte vlogo za pridobitev soglasja za priključitev vaše sončne elektrarne podjetju Enertec, z več kot 1200 izgrajenimi sončnimi elektrarnami.


Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI