Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Zakaj oddati streho v najem za sončno elektrarno? Ker zagotavlja stabilno ceno elektrike, s čimer ste zaščiteni pred povišanjem cen.

Imate veliko streho na kmetiji, gospodarskem poslopju ali poslovni stavbi, pa nimate dovolj finančnih sredstev za naložbo v lastno samomoskrbo z električno energjo? Rešitev je na dlani: oddaja strehe v najem za sončno elektrarno. V podjetju SONCE energija vam omogočajo možnost sklenitve služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero boste prišli do lastne naprave. Primer dobre prakse so kmetijska poslopja v Jagnjenici v občini Radeče, na strehi katerih zdaj delujejo sončne elektrarne s skupno močjo 173 kW.

 

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

Povišanje cen, tudi električne energije je prizadelo blaginjo ljudi, zato so razvili modele dolgoročnega najema neizkoriščenih strešnih površin za pridobivanje sončne energije. Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno v ničemer ne posega v vaše življenje, je pa izjemna priložnost za ustvarjanje dodatnega prihodka. S sklenitvijo dolgoročnih najemnih pogodb lahko zmanjšate svoje stroške in hkrati prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa, saj sončna elektrarnaproizvaja čisto energijo.

Kmetija Starina v Jagnjenici se ukvarja z različnimi dejavnostmi, med drugim z rejo prašičev in kokoši ter predelavo mesa. Za opravljanje dejavnosti potrebujejo več poslopij, kar pomeni tudi več neizkoriščenih strešnih površin, ki so kmetiji Starina ponudile priložnost za proizvajanje sončne energije. Lastnik kmetije Lojze Starina na oddajanje streh sprva sploh ni pomislil, po obisku Gregorja Novaka, ustanovitelja podjetja SONCE energija, pa se je nad idejo navdušil, kar je privedlo do obojestransko koristnega sodelovanja.

 

Dvojna korist sončne elektrarne

Za namestitev sončnih panelov na kmetijskih poslopjih se je odločil predvsem zaradi finančnih razlogov. Kot kmetovalec se namreč dobro zaveda, da vsak evro prispeva k uspešnosti kmetije. Namestitev sončnih panelov je bila torej strateška odločitev z željo po stroškovno dostopnejši energetski oskrbi posestva. Cilj je bil zmanjšati stroške električne porabe in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju dejavnosti na kmetiji.

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno Kmetija Starina

Zgodba kmetije Starina o sodelovanju s podjetjem SONCE energija priča o finančnih koristih sončne energije, odgovornem ravnanju z okoljem in zanesljivem partnerstvu. Njihova izkušnja kaže, da je sončna energija ključna za trajnostno poslovanje, saj prispeva k skupni odgovornosti do našega planeta.

 

Lojze Starina s ponosom pove, da se s pomočjo vzpostavljene sončne elektrarne kmetija počasi približuje lastni energetski neodvisnosti. Čeprav vsak mesec zaradi velike porabe energije, ki je posledica kmetijskih dejavnosti (pri predelavi mesa uporabljajo dve hladilnici in zorilnico), še vedno doplačujejo manjši znesek, pa jim sončni paneli omogočajo znaten finančni prihranek. »Dejansko se vsak mesec opazi občutna razlika, saj ni več tistega velikega stroška za elektriko, kot smo ga plačevali pred tem,« pravi sogovornik.

Odkar na kmetijskih poslopjih oddaja strehe v najem za sončno elektrarno, se je pokazala dvojna korist sončne elektrarne. Poleg finančnih prihrankov je namreč pomemben tudi trajnostni prispevek k okolju: »Zagotovo je prisoten občutek, da tudi sam prispevaš k skrbi za ekologijo,« pravi Starina, ki se dobro zaveda pomena odgovornega ravnanja z naravnimi viri. Namestitev sončnih panelov je tako postala tudi simbol njegovega prispevka k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

 

Zanesljivo partnerstvo na podlagi zaupanja

Lojze Starina ne pozabi izpostaviti prednosti partnerstva s podjetjem SONCE energija: »Zagotovo bi njihovo ekipo priporočil vsakomur. Tudi njihovi zaposleni, ki prihajajo na servisne obiske, kažejo pripadnost podjetju. Vidi se, da ima podjetje dobre ljudi in močno ekipo.« Ekipi povsem zaupa glede administrativnih zadev – podjetje SONCE energija namreč prevzame vse postopke tako pri namestitvi kot tudi pri nadzoru in spremljanju uspešnosti elektrarne.

 baner soncne elektrarne

Zgled odgovorne uporabe sončne energije

Kmetija Starina je zgled odgovorne uporabe sončne energije. Njihova izkušnja kaže, da je sončna energija ključna za trajnostno poslovanje, saj prispeva k skupni odgovornosti do našega planeta. Podjetje SONCE energija pa s svojimi strokovnjaki in zavezanostjo igra pomembno vlogo pri oblikovanju zelene prihodnosti za vse nas.

 

Predstavljamo še nekaj podobnih nekaj projektov oddaje strehe v najem za sončno elektrarno

Naložba v sončno elektrarno prinaša številne finančne in okoljske koristi tako posamezniku kot tudi družbi. Z okoljskega vidika z njo znatno zmanjšamo svoj ogljični odtis, s finančnega pa prinaša prihranke, saj zmanjša račune za elektriko, predvsem pa zagotavlja neodvisnost od nihanj cen elektrike na trgu in s tem trajno energetsko neodvisnost. Sončna elektrarna je odlična rešitev za pokrivanje potreb po energiji in zmanjšanje stroškov tudi za podjetja in industrijske obrate.


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno Kroflic

Družina Kroflič iz Velenja je naredila korak v prihodnost s samooskrbno sončno elektrarno moči 21 kW. Poslopja njihove žage dodatno prekrivajo paneli v skupni moči 120 kW. Z elektriko, proizvedeno iz te sončne elektrarne, bodo lahko neposredno pokrili približno polovico vseh potreb po elektriki za svojo dejavnost. Del energije, ki ne bo neposredno porabljen za delovanje žage, bodo delno lahko prodali neposredno drugim odjemalcem na tržnici SunContract, kar jim ne bo uspelo prodati, pa bo od njih odkupila tržnica po aktualnih borzni cenah.


 Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

Sončna elektrarna na strehi Doma starejših občanov Lenart z močjo 328 kW je vključena v energetsko tržnico SunContract.


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno meja sentjur

Sončna elektrarna z močjo 750 kW na strehah hal kmetijskega podjetja Meja Šentjur, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja jajc, jabolk in žit. Sončna elektrarna je že od samega začetka vključena tudi v energetsko tržnico SunContract. Dejstvo je, da podjetja in industrijski obrati porabijo ogromno električne energije, največ praviloma v času, ko je sončne elektrarne proizvedejo največ. Velika prednost industrijskih hal pa je v tem, da imajo večje energetske in strešne zmogljivosti, kar omogoča postavitev večje elektrarne in s tem manjšega stroška na kW inštalirane naprave. Posledično so zanimive tudi za investitorje, ki najamejo strešne površine za izgradnjo sončne elektrarne, elektriko pa po znižani ceni prodajajo lastniku nepremičnine.


 

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno OS Dobrna

Za oddajo strehe v najem za sončno elektrarno se je odločiila tudi Osnovna šola Dobrna. Na njej je sončna elektrarna z močjo 100 kW.


Zakaj oddati streho v najem za sončno elektrarno? 

  • Zagotavlja vam stabilno in predvidljivo ceno elektrike, s čimer se boste zaščitili pred povišanjem cen elektrike ter hkrati prihranili pri stroških elektrike.
  • Stroške elektrike lahko dodatno optimizirate s trgovanjem z elektriko na energetski tržnici SunContract, kjer vam lahko pomaga tudi profesionalni trgovalec.
  • Ker je dobavljena elektrika 100 % iz obnovljivih virov, si boste povečali ugled trajnostno usmerjenega podjetja, ki skrbi za okolje z zmanjšanjem svojega ogljičnega odtisa.

Primer dobre prakse samooskrbne OVE skupnosti je energetsko 100-odstotno samooskrbna vas Zavrate v občini Radeče, ki jo je postavilo podjetje SONCE energija. Od drugih projektov samooskrbe se razlikuje po tem, da je ta samooskrbna skupnost podprta z energetsko tržnico SunContract. Uporabniki lahko prek te digitalne platforme razpolagajo z vso količino elektrike, ki jo proizvede njihova elektrarna. Tudi z viški iz preteklega leta, ki jih lahko bodisi prenesejo na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji bodisi jih unovčijo.

 

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno zavrate samooskrba

Vas Zavrate je s priključitvijo dveh sončnih elektrarn s skupno vršno močjo 50 kW prva 100-odstotno samooskrbna vas v skladu z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. 

 

Po Zavratih se je v omrežje priključila še fotovoltaična elektrarna na strehi Zdravstvenega doma Radeč, s katero bodo omogočili samooskrbnost stanovalcem mestnega jedra. Slovenija ima ogromen potencial glede samooskrbnih skupnosti, zato je cilj v naslednjih desetih letih strehe v vaseh in mestih pokriti s sončnimi elektrarnami in tako vsem zagotovili samooskrbnost.

 

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno ZD Radece

Sončna na strehi Zdravstvenega doma Radeče z vršno močjo 112 kW bo prebivalcem mestnega jedra Radeče omogočala uporabo obnovljivega vira brez lastne investicije


Streha v najem za manjše stroške

Vsem, ki razmišljajo o tem, da bi stopili skupaj in naredili nekaj dobrega za okolje (in za družinski proračun), v podjetnu Sonce energija svetujejo, da skupaj s sosedi najprej – še preden stopijo v stik s ponudnikom – preverijo energetske potrebe, torej ugotovijo, koliko elektrike skupaj potrebujejo na letni ravni. Nato je treba oceniti, katere strehe bi bile najbolj optimalne za postavitev sončne elektrarne. Idealna je na jug obrnjena streha s 33-stopninjskim naklonom, brez bližnjih objektov, ki bi senčil strehe. Šele nato pride na vrsto konkreten dogovor z izvajalcem. Pri tem je treba vedeti, da je skupnostna samooskrba z elektriko zelo kompleksen projekt, kar zadeva usklajevanje, saj vključuje različne deležnike, posledično je tudi več dokumentacije. A kjer je volja, je tudi pot, pravijo v podjetju SONCE energija.

Za vse drugo poskrbijo v SONCE energija: pregledajo ključne podatke za lokacijo (porabo in kakšna je trenutna cena elektrike), pripravijo celovito rešitev, ki je usklajena s potrebami in željami podjetja, izpeljejo celoten postopek postavitve sončne elektrarne s priključitvijo v omrežje, nato pa v imenu podjetja upravljajo proizvedeno in porabljeno električno energijo s ciljem, da v kar največji meri optimizirajo stroške podjetja. V zameno za oddajo strehe v najem za sončno elektrarno torej podjetje še vedno prihrani pri stroških za elektriko in si hkrati zagotovi elektriko iz obnovljivih, naravi prijaznih virov.

Vedno bolj postaja jasno, da brez obnovljivih virov ne več mogoče dolgo poganjati razvoja. Tudi podjetja morajo odgovoriti na okoljsko problematiko in na nove tehnologije z jasno energetsko učinkovito strategijo. Pri SONCE energija so se zato v sodelovanju z energetsko tržnico SunContract zavezali, da jim pomagajo razviti energetsko strategijo, ki sovpada z njihovimi vrednotami in konkurenčnostjo. Tako podjetjem ponujajo celovito energetsko storitev optimizacije stroškov elektrike, ki temelji na lastni proizvodnji elektrike, energetski tržnici SunContract, tehnologiji blockchain in umetni inteligenci.

 

Skupnostna samooskrba z elektriko

V podjetju SONCE energija poudarjajo, da mora vsak izmed nas prispevati k prehodu v nizkoogljično družbo in poskrbeti za zeleno prihodnost našega planeta. Usmeritev v energetsko samooskrbo je pravilna in nujna, še zlasti glede na porast cen električne energije, kakršnega v Evropi še nismo beležili. Energetsko neodvisnost in s tem nižje račune za električno energijo si lahko zagotovite tudi v primeru, da za postavitev lastne sončne elektrarne nimate primerne strehe ali dovolj sredstev za naložbo vanjo. Ena od možnosti so skupnostne sončne elektrarne, ki so hkrati ključni dejavnik pravočasnega in pravičnega podnebno-energetskega prehoda.

Če torej nimate lastnih strešnih površin, primernih za postavitev sončne elektrarne, jih pa ima sosed, ki je električno povezan na isto transformatorsko postajo kot vi, se lahko povežeta v samooskrbno OVE skupnost. V tem primeru z lastnikom strehe podpišeta pogodbo, v kateri opredelita, koliko bo vsak investiral in koliko odstotkov od proizvodnje bo vsak od partnerjev za to dobil. K projektu lahko v primeru večje zmogljivosti sončne elektrarne naknadno vključita dodatne uporabnike ali pa delež proizvedene električne energije namenita za prodajo. To je sicer mogoče le za poslovne subjekte, ki za ta primer registrirajo dejavnost proizvodnje električne energije.

 

Prednosti samooskrbne OVE skupnosti

Povežejo se lahko odjemalci, priključeni na omrežje iste transformatorske postaje, kot je naprava za samooskrbo.

Odjemalci se lahko med sabo povežejo s pogodbo in se dogovorijo o investiranih deležih in ključu delitve proizvodnje. Če želijo SOVES oddajati v najem drugim, morajo za to ustanoviti pravno osebo (zadruga, društvo, zavod …).

Lastnik, to je investitor sončne elektrarne, je lahko tudi tretja oseba, sončna elektrarna pa je lahko postavljena tudi na javnem objektu (zdravstveni dom, gasilski dom …). 


Vedno daljši časovni roki za postavitev samooskrbne sončne elektrarne

Postopek postavitve sončne elektrarne je projekt, ki terja svoj čas. Tako je že v preteklosti veljalo, da je od odločitve za samooskrbno sončno elektrarno do končne postavitve oz. začetka njenega delovanja treba v povprečju čakati dva do tri mesece. Zaradi vedno večjega povpraševaje po energetski samooskrbi pa so se ti roki še podaljšali. Vedno večja količina vlog je tako vplivala na podaljšanje vseh korakov izvedbe, ki v grobem zajemajo:

  • pridobitev soglasja lokalnega distributerja, kar načeloma vzame največ časa;
  • priprava in oddaja druge dokumentacije (vloga za financiranje pri Eko skladu, vloga za priklop, pogodba o priključitvi);
  • po pridobitvi soglasja za priključitev sledi naročilo materiala in organizacija postavitve sončne elektrarne;
  • zaključni korak je priključitev v omrežje, ki ga izvede lokalni distributer.
  • Pri končni montaži naprav so jo dodatno še zagodle trenutne razmere v svetu, ki žal negativno vplivajo na dobavo prepotrebnih fotovoltaičnih komponent. Če se torej lotevate projekta postavitve lastne samooskrbne elektrarne, brez velike mere potrpežljivosti ne bo šlo.

V letu 2024 prihaja do velikih sprememb na področju samooskrbe z električno energijo, saj se spremija zakonodaja na tem področju. Pričakuje se več investicij v kombinaciji sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki. Več o napovedanih spremembah lahko preberete TUKAJ!


Vsa morebitna dodatna vprašanja o oddaji strehe v najem za sončno elektrarno napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI