Pametne tehnologije pomembne za samooskrbo z elektriko

Oglasno sporočilo

Pametne tehnologije pri prehodu na obnovljive vire pomagajo odjemalcem, da se iz pasivnih preobrazijo v aktivne odjemalce energije na trgu.

S prehodom na obnovljive vire energije se je koncept oskrbe z električno energijo znašel pred velikimi izzivi. Največji izziv je spremeniti miselnost. Na eni strani imamo elektroenergetski sistem, za katerega je bilo do zdaj značilno izrazito centralno vodenje, na drugi strani pa odjemalca, ki se mora iz pasivnega preobraziti v aktivnega odjemalca na trgu.

pametne tehnologije

 

Prihodnost bodo zaznamovale pametne tehnologije in storitve

Elektroenergetski sistemi po vsem svetu se hitro spreminjajo. Že več kot stoletje se v veliki meri opirajo na centralizirane elektrarne na fosilna goriva za proizvodnjo električne energije končnim uporabnikom. »Danes veliko govorimo o razogljičenju na različnih področjih, a razogljičenje elektroenergetske oskrbe pomeni veliko več kot zgolj odmik od fosilnih goriv,« pravijo v podjetju SONCE energija.

Koncept centralizirane proizvodnje električne energije v velikih elektrarnah, ki se po omrežju dovaja do potrošnikov, bo kmalu dosegel svoje meje, saj je vedno več elektrike proizvedene iz obnovljivih virov. Elektrika iz vetra in sonca se namreč ne proizvaja zgolj v velikih elektrarnah, ampak vedno bolj tudi decentralizirano, v manjših napravah na strehah industrijskih obratov, stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.

pametne tehnologije monitoring

Na platformi SunContract lahko spremljate proizvodnjo ali porabo električne energije.

Razpršeni viri in digitalizacija

S povečevanjem deleža vetrne in sončne energije v energetski mešanici proizvodnja elektrike precej niha, enkrat se proizvede (veliko) več električne energije, kot se je porabi, drugič pa povpraševanje preseže ponudbo zaradi naraščajočega števila novih velikih porabnikov električne energije –  električni avtomobili, toplotne črpalke za ogrevanje ali drugih porabnikov električne energije. V elektroenergetskem omrežju pa morata biti proizvodnja in poraba vedno usklajeni. In usklajevanje vedno bolj nihajoče proizvodnje s prav tako nihajočo porabo je velik izziv. V elektroenergetskem sistemu zato potrebujemo več prilagodljivosti, eden od pogojev za to je večja preglednost stanja omrežja in interakcij med njegovimi komponentami. Povedano bolj preprosto: vetrne in sončne elektrarne ter drugi proizvajalci energije morajo biti med sabo digitalno povezani in krmiljeni. Uvajanje digitalizacije in naprednih sistemov upravljanja poleg zmanjšanja porabe energije prinašata tudi manjše stroške in večjo produktivnost. Enako velja za porabnike: bolj ko bo mogoče natančno napovedati ali celo prilagajati porabo industrijskega obrata, pametne stavbe ali posameznega gospodinjstva, bolj prilagodljiv bo elektroenergetski sistem.

Slovenski energetski sistem je v procesu preobrazbe, kjer centralno proizvodnjo energije na prenosnem omrežju iz velikih enot vse bolj dopolnjuje množica razpršenih malih elektrarn na distribucijskem omrežju. Konec leta 2020 je bilo denimo v Sloveniji skupaj nameščenih 11.990 sončnih elektrarn s skupno močjo 371,5 MW. Samo lani smo postavili 3947 novih sončnih elektrarn za samooskrbo v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60 odstotkov več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80 odstotkov več. Poleg tega je bilo v letu 2020 postavljenih in na električno omrežje priklopljenih 14 sončnih elektrarn s skupno močjo 3,2 MW, ki so uspele na razpisu Agencije za energijo in so vključene v sistem odkupnih cen.

baner soncne elektrarne

Nižje cene elektrike na tržnici, brez posrednikov

Odkupna cena elektrike za proizvajalce se oblikuje na trgu, na podlagi ponudbe in povpraševanja. Trg je zelo razvit in danes imamo borze, ki zagotavljajo zelo transparenten cenovni signal. Po drugi strani je ta trg zelo kompleksen, kar se odraža v nestanovitnosti cen. V takšnih razmerah je ključen trenutek odločitve, kdaj se proizvajalec odloči energijo prodati.

Na tem področju je pravo energetsko revolucijo pred tremi leti sprožila platforma SunContract, ki je z ekskluzivnim partnerjem v Sloveniji, podjetjem SONCE energija, začela spreminjati trgovanje z elektriko – z uporabo tehnologije veriženja blokov (blockchain) so trgovanje pocenili in avtomatizirali, med proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov in končnimi kupci pa so omogočili neposreden kontakt. Proizvajalec in porabnik se tako lahko na platformi dogovorita o ceni elektrike brez posrednika, ki bi jima zaračunal provizijo. Prvi iztrži boljšo odkupno ceno, drugi se dogovori za nižjo končno ceno energije.


Tehnologija veriženja blokov spreminja proizvodnjo in distribucijo energije.


pametne tehnologije Trznica elektricne energije

Proizvajalec in porabnik se tako lahko na platformi SunContract dogovorita o ceni elektrike brez posrednika, ki bi jima zaračunal provizijo.


Prednosti tržnice SunContract za proizvajalce

  • Možnost neposrednega dogovora s porabnikom za višjo ceno.
  • Možnost porabe lastne elektrike ne glede na lokacijo elektrarne prek individualnih dogovorov.
  • Večja fleksibilnost pri prodaji elektrike in samostojno ustvarjanje lastnega kroga odjemalcev.
  • Ažuren pregled proizvodnje z naprednimi aplikacijami.

Kako sodelovati na energetski tržnici?

Če želite sodelovati na energetski tržnici, morate za dobavitelja elektrike izbrati podjetje SONCE energija, ki je ekskluzivni partner za tržnico v Sloveniji. Vlogo za zamenjavo dobavitelja lahko oddate na njihovi spletni strani. Na podlagi prejetih podatkov boste v podpis prejeli pogodbo. Celoten postopek lahko uredite po spletu, brez prekinitve dobave elektrike. S podpisom pogodbe sprejmete osnovno ceno elektrike, ki pa niti ni toliko pomembna, saj jo lahko nato sami izbirate, to je znižate, glede na ponudbo na tržnici. Pri tem ne izbirate samo cene, temveč tudi vir elektrike. Na tržnici se trguje izključno z elektriko iz obnovljivih virov: sonce, voda, biomasa.

pametne tehnologije trznica suncontract

Na tržnici SunContract se trguje izključno z elektriko iz obnovljivih virov.


Prednosti tržnice SunContract za kupce

  • Možnost neposrednega dogovora s proizvajalcem za nižjo ceno elektrike.
  • Uporaba obnovljivih virov energije tudi brez lastne sončne elektrarne.
  • Preprosta uporaba platforme.
  • Redno spremljanje porabe prek naprednih aplikacij.

Prednost tržnice je, da imajo njeni uporabniki, tako proizvajalci kot porabniki elektrike (gospodinjstva in poslovni odjemalci), zaradi prilagodljivosti platforme in dostopa do trendov na trgu več možnosti kot zgolj optimizacijo stroškov. Poleg tega platforma ustvarja okolje, kjer se lahko družinski člani, znanci in prijatelji neposredno povežejo z medsebojno enakovrednimi transakcijami in tako drug drugemu izboljšujejo situacijo, pri čemer podpirajo proizvajalce obnovljivih virov energije v svoji sredini. Proizvajalci električne energije lahko sklepajo individualne dogovore, lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn pa lahko na tržnici SunContract prosto razpolagajo z viški proizvedene elektrike. V preteklem letu so lahko viške prenašali na druga odjemna mesta le do določenega datuma, po novem jih lahko prenesejo kadar koli med letom.


»Največja prednost tržnice je, da izloča posrednike in izravnava nihanja »Največja prednost tržnice je, da izloča posrednike in izravnava nihanja cen elektrike.«


Kot Tesla v avtomobilskem svetu

Električno energijo, proizvedeno v svoji mali hidroelektrarni s 190 kW inštalirane moči, na tržnici SunContract že drugo leto prodaja Janko iz Idrije. Zanjo je prvič slišal pred tremi leti, ko je podjetje SONCE energija organiziralo predstavitev, na katero so bili povabljeni proizvajalci elektrike iz obnovljivih virov. S svojim nastopom na tem dogodku ga je v prvi vrsti prepričal Gregor Novak, vodja razvoja in inovacij pri podjetju SONCE energija, saj je, kakor pravi sogovornik, »v njegovi predstavitvi videl potencial, ki se mi je zdel zelo obetajoč, celo pred časom, zato sem jih začel bolj pozorno spremljati«. Nekaj mesecev po tem dogodku je sam stopil v stik z njimi in začel sodelovati na tržnici.

 

pametne tehnologije mala hidroelektrarna

Električna energija, proizvedena v mali hidroelektrarni s 190 kW inštalirane moči, se že drugo leto prodaja na tržnici SunContract.

 

»Predvsem sem vesel, da se njihova vizija uresničuje. Občudujem njihov napreden način razmišljanja. Zame so kot Tesla v avtomobilskem svetu – na začetku, ko je ta proizvajalec avtomobilov oral ledino in bil pionir na svojem področju, so bili vsi skeptični, nihče ni verjel vanj, postopoma pa so mu začeli vsi slediti,« navdušeno razlaga sogovornik, ki posle na tržnici SunContract večinoma sklepa sam, občasno pa jih prepusti skrbniku svojega računa. Podjetje SONCE energija, ekskluzivni partner tržnice, namreč uporabnikom omogoča storitev Skrbniški račun – pomoč trgovalca pri sklepanju neposrednih dogovorov.


Prednosti tržnice SunContract za lastnike sončnih elektrarn za samooskrbo

  • Ažuren pregled proizvodnje in porabe električne energije.
  • Samostojno odločanje o razporejanju viškov proizvedene elektrike konec leta.

S sklepanjem poslov na tržnici je zelo zadovoljen, pravi pa, da je treba biti pozoren na dogajanje na trgu, saj cene električne energije skačejo gor in dol in je treba ujeti pravi trenutek za prodajo. »Največja prednost tržnice je, da izloča posrednike in omogoča izravnavanje nihanj cen elektrike, kar lahko pomeni dodaten zaslužek za prodajalca in prihranek za tistega, ki elektriko kupuje,« pravi sogovornik, ki je za pridobitev vseh dovoljenj za malo hidroelektrarno potreboval dolgih dvanajst let. Malo hidroelektrarno z močjo 18 kW je sicer imel že njegov oče: »Imel sem 13 let, ko jo je zgradil. Pozneje sva skupaj razmišljala o novi lokaciji za postavitev večje, a sva načrte zaradi prevelikih birokratskih ovir po šestih letih opustila. Stara še vedno deluje, je obnovljena. Sam sem potem našel drugo lokacijo za večjo hidroelektrarno, a je trajalo 12 let, da sem pridobil vsa dovoljenja in lahko začel graditi. No, danes v njej proizvedeno električno energijo prodajam na tržnici SunContract.«


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI